17 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 70/2020) ( adoptat prin vot electronic la distanţă ).

Carmen-Ileana Mihălcescu Validarea, hai să facem validarea, da. Ne întoarcem la validare. Prezentarea raportului comisiei şi proiectul de hotărâre. (Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat; PHCD 70/2020) Îţi dau eu raportul, Gabi. Uite-l aici! Acesta este!

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Prezint raportul Comisiei de validare privind validarea unui mandat de deputat. Comisia de validare a luat cunoştinţă de faptul că a devenit vacant un loc de deputat, ca urmare a încetării calităţii de deputat a domnului Vlad Sergiu Cosmin, ales la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripţia electorală nr. 2 Arad, pe lista Partidului Uniunea Salvaţi România. Potrivit art. 229 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, locul vacant va fi ocupat de către supleantul imediat următor pe lista partidului, dacă până la data validării mandatului partidul politic pentru care a candidat confirmă în scris că aparţine acestuia. Asupra legalităţii alegerii supleantului, Comisia de validare va prezenta Camerei Deputaţilor un raport. Procedând la examinarea documentelor depuse pentru validarea mandatului şi având în vedere lista supleanţilor, comunicată Comisiei de validare de către Biroul Electoral Central, şi adresa Partidului Uniunea Salvaţi România, Comisia de validare a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ocuparea locului de deputat declarat vacant şi propune validarea mandatului de deputat pentru domnul Sfărăilă Dan Mihai, candidat pe lista Partidului Uniunea Salvaţi România. Prezentul raport a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor validarea mandatului de deputat prevăzut în prezentul raport, precum şi a hotărârii anexate. Hotărâre care stipulează în articolul unic acelaşi lucru, că se validează mandatul de deputat al domnului Sfărăilă Dan Mihai. Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Obiecţii? Nu sunt nici la titlu, preambul sau articol unic. Urmează să ne pronunţăm prin vot asupra acestui proiect de hotărâre. Să înceapă votul, vă rog. (Vot electronic la distanţă.)

Corneliu-Florin Buicu Florin Buicu, Grupul PSD, pentru.

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD, pentru.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Vrăjitoru Sorin, PSD, pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Dumitru Lupescu.

Dumitru Lupescu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Vot pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Doamna Pricop.

Karmencita Pricop Karmencita Pricop, Grupul PSD, pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Emanuel Ungureanu.

Pavel Popescu Pavel Popescu, Grupul PNL, pentru.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Vot pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc.

Sándor Bende Bende Sándor, UDMR, pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Gata, suntem 164 cel puţin? Tudor.

Tudor Rareş Pop Tudor Pop, USR, pentru.

Ilie Toma Ilie Toma, PSD, pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Proiectul a fost adoptat. O să facem... urmează depunerea jurământului de credinţă... ...să spun câte voturi sunt, că am luat-o pe repede-înainte. 167 de voturi pentru. Urmează depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor. Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, după validarea mandatelor, deputaţii depun în şedinţa Camerei jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor. Reamintesc procedura depunerii jurământului. La strigarea numelui, deputatul va rosti solemn de la tribună, cu mâna pe Constituţie şi Biblie, jurământul scris, pe care îl va semna şi încredinţa spre păstrare preşedintelui Camerei. Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă, aceasta fiind înlocuită cu formula "Jur pe onoare şi conştiinţă", care prefaţează jurământul. Îl invit la tribună pe domnul deputat Dan Mihai Sfărăilă. Vă rog.