5 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018 (PL-x 543/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018; PL-x 543/2018; avem procedură de urgenţă şi caracter ordinar; fără amendamente. Reprezentantul Guvernului, vă rog, aveţi cuvântul. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Din partea Comisiei pentru buget, domnul preşedinte. Prezentarea raportului, vă rog.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018. În conformitate cu art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018, în valoare de 50 de milioane de euro. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018, în forma prezentată de Guvern. Menţionăm că, din cauza unei erori materiale, iniţiatorul a prezentat pagina din Acord cu ştampila şi semnătura necesară, care înlocuieşte pagina corespunzătoare din forma înregistrată. Această pagină se regăseşte în original, anexată la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Nicolae Neagu.

Nicolae Neagu Salutăm acest proiect şi-l vom susţine, pentru că orice venit în sensul îmbunătăţirii rezilienţei infrastructurii, ca răspuns în situaţii de urgenţă, este bine-venit, cu atât mai mult, cu cât acordul menţionat vine într-o linie de finanţare accesibilă şi necesară statului român. Sperăm ca astfel de acorduri să ducă şi la implementarea rapidă a celor constatate în ultimul timp, încât să evităm, pe cât posibil, orice fel de riscuri în spatele unor dezastre. Deci vom susţine acest proiect de lege.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.