27 noiembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului (PL-x 113/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 34, Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului; PL-x 113/2019. Sunt 4 amendamente admise şi are un caracter ordinar. Avem iniţiatori care doresc să intervină? Nu. Domnul preşedinte Ştirbu, prezentarea raportului. Vă rog.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă a fost sesizată, prin adresa PL-x 113 din 11 martie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 6 martie 2019. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; punctul de vedere al Guvernului nr. 55 din 21 ianuarie 2019, prin care se susţine adoptarea iniţiativei legislative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului. În urma examinării iniţiativei legislative, membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. I. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Iulian Bulai. Vă rog, aveţi cuvântul.

Iulian Bulai Nu, aceasta nu este despre TVR, aceasta este despre Radio. Şi mă bucur că votăm această lege. Dar, mai mult decât zile naţionale, zile care sărbătoresc ceva care deja este şubred în România, Radioul Naţional, ar fi bine să vorbim despre teme importante pentru funcţionarea acestor instituţii, căpuşate de interese politice şi de grup, care fac ca interesul public pentru care ele au fost create să nu fie servit. Cuvânt-cheie: depolitizare. Alt cuvânt important: modernizare. Alt cuvânt important: digitalizare. Acestea ar trebui să fie temele cu adevărat importante pentru aceste instituţii. Mă voi lupta şi ne vom lupta ca acestea să fie implementate, vom vota şi această lege. Este o oportunitate să vorbim despre ce este important în Radio şi în Televiziune. Este o situaţie hilară, domnule Rădulescu, că faceţi mişto de această intervenţie, sunteţi parte, alături de PSD...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să nu dialogaţi cu sala, domnule deputat, vă rog frumos!

Iulian Bulai ...de problema din aceste instituţii. Dacă nu aveţi curajul să schimbaţi conducerea, să aduceţi în discuţie raportul de activitate şi de la Radio şi de la TVR, o s-o facem noi, în viitor, dar e foarte bine dacă am rezolva această problemă acum. Ştiu că sunteţi iritaţi, nu-i problemă, aţi avut 30 de ani la dispoziţie să rezolvaţi aceste probleme, sunt nişte frustrări că nu v-au ieşit toate lucrurile bune în campanie... O să facem mai bine! Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Alexandru Rădulescu. Fără să generaţi un alt drept la replică, rogu-vă!

Alexandru Rădulescu Stimaţi colegi care aţi preluat guvernarea sau care v-aţi ferit să preluaţi guvernarea, era momentul acum să vă manifestaţi dumneavoastră toate frustrările sau să le abandonaţi, şi să faceţi ceea ce cereţi mereu altora să facă. Trebuia să veniţi la guvernare şi să faceţi ordine şi în Radio, şi în Televiziunea Română, şi în alte domenii în care credeţi dumneavoastră. Mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu, domnule Rădulescu. (Domnul deputat Iulian Bulai solicită să ia cuvântul.) Nu v-a ofensat, nu v-a invocat numele, domnule Bulai! Cu tot respectul, dar nu v-a ofensat, nu v-a jignit. A fost de o eleganţă maximă! Două cuvinte... Vă rog. Domnul Bulai.

Iulian Bulai TVR şi SRR sunt sub control parlamentar, nu sunt sub controlul Guvernului. Deci de aici rezolvăm problema, nu de la Guvern. Mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc, domnule Bulai. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la nr. crt. 1 sunt observaţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2, observaţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 3, dacă sunt observaţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 4, observaţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de lege merge la votul final.