14 mai 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (PL-x 80/2019). (rămas pentru votul final)

Carmen-Ileana Mihălcescu 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie; PL-x 80/2019. Este procedură de urgenţă şi are caracter ordinar, cu 25 de amendamente admise şi un amendament respins. Din partea comisiei, domnul preşedinte Stănescu, prezentarea raportului. Vă rog. Comisia pentru agricultură - e raportul comun - şi buget.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 25 februarie 2019. Proiectul de lege supus examinării are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, astfel: - definirea clară a beneficiarilor care trebuie să respecte criteriile microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlociii, potrivit legislaţiei în domeniu, precum şi a titlurilor de investiţii şi a costurilor eligibile; - stabilirea ca şi cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată, aferentă cheltuielilor şi reglementarea aplicării schemei de ajutor de stat, în concordanţă cu Decizia Comisiei Europene C(2018)6928 din 25.10.2018; - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale realizează, din fonduri suportate de la bugetul de stat şi alocate prin bugetul propriu, şi pune la dispoziţia direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, aplicaţia informatică integrată, al cărei rol este de a asigura activitatea de înregistrare şi verificare a eligibilităţii proiectelor, precum şi de monitorizare a implementării acestora şi conformitate a cheltuielilor cuprinse în proiecte. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de lege, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc. Doamnă preşedinte,...

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă rog.

Alexandru Stănescu Dacă-mi permiteţi, solicităm Departamentului Legislativ să facă următoarea corectură: la nr. crt. 16 lit. a) a alin. (5) al art. 12 s-a strecurat o greşeală de redactare, fiind necesară înlocuirea sintagmei "documente de plată", cu sintagma "documente care atestă obligaţia de plată". Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Nicolae Giugea. Vă rog.

Nicolae Giugea Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Într-adevăr, mi-era dor, aşa, să fac o expunere despre realizările domnului ministru Daea, mai ales că după ce a declarat oaia ca fiind o statuie vie, a rămas la faza acesta la noi, în România, fiindcă noi exportăm animale vii şi importăm carne de oaie în carcasă. Vreau să vă anunţ că de când domnul Daea a lansat Programul "Oaia", s-a dublat importul de carne de oaie în România. În acelaşi timp, s-a rezolvat şi problema pestei porcine. Aşa afirmă domnul Daea. Cu toate acestea, toate târgurile şi oboarele de animale sunt închise la nivel naţional, iar crescătorii individuali de animale sunt la mâna samsarilor şi dau animalele la preţuri de nimic. Referitor la reproducerea aceasta, intervenţia pentru susţinerea sectorului de suine în domeniul reproducerii, suntem în faza în care vierul, respectiv masculul alfa, pentru cei care nu ştiu, s-a săturat să stea să facă cu ochiul la scrofiţă, iar scrofiţa s-a consolat şi dă cu râtul pe coteţul, pe cocina unde stă acolo, aşteptând ca domnul Daea să se hotărască asupra procedurilor de interacţiune între masculul alfa şi femelele aflate în preajma acestuia. În acelaşi timp, legea, pe care o propunem noi acum şi o supunem votului, acţionează după 1 ianuarie 2020. Între timp, fermierii români vor mai da în afară zeci de milioane de euro pentru a aduce purcei în România, pe care să-i crească, să-i îngraşe, şi noi apoi să-i consumăm. Da?! Oare când s-a hotărât domnul Daea, într-adevăr, să intervină şi să aibă foarte clar un program de acţiune în agricultura României? Stimaţi colegi, Vreau să vă reamintesc că domnul Daea este şi ministrul industriei alimentare, iar cu jucărioarele acelea cu care iese acum, cu glumiţele acelea, că noi avem dreptul să trăim sănătos, am ajuns în faza aceasta şi din cauza politicilor pe care domnul Daea le-a lansat. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dezbaterea pe articole. Dacă de la marginal 1 la 10 sunt intervenţii sau observaţii? Nu. Adoptate. De la 11 la 25 sunt observaţii? Nu. Adoptate. Proiectul de lege rămâne la votul final.