8 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 218/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor deputaţi! Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor 328 de deputaţi, până în acest moment şi-au înregistrat prezenţa 163. Ordinea de zi a fost distribuită. Programul de lucru pentru astăzi îl cunoaşteţi: până la ora 11,30 vom avea dezbateri; pauză - 11,30-12,00; la ora 12,00 - vot final; la încheierea şedinţei vom avea Biroul permanent şi şedinţa Comitetului liderilor. Domnul Paşcan Emil-Marius, vă rog.

Emil-Marius Paşcan Bună dimineaţa, distinşi colegi! Doamnă preşedinte de şedinţă, Având în vedere că astăzi pe ordinea de zi se află şi votul final pentru încetarea mandatului de deputat al domnului Octavian Goga, în acest sens vă propun modificarea programului de lucru al Camerei Deputaţilor, respectiv şedinţă de plen, conform art. 15 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, repet, şedinţă de plen, joi, la ora 9,00, cu un singur punct pe ordinea de zi, respectiv validarea mandatului de deputat al domnului Alexandru Teacă, cel care îi urmează, pe lista candidaţilor PMP, domnului Octavian Goga. Iar în acest sens vă solicit ca astăzi, după votul pentru încetarea mandatului deputatului Octavian Goga, presupunând că el este unul unanim pozitiv, existând toate argumentele legale în acest sens, cu titlu de urgenţă să fie publicat acest vot şi rezultatul său în Monitorul Oficial al României, să se întrunească Comisia de validare - v-am depus în acest sens o solicitare de validare la Secretariatul General -, iar joi, la ora 9,00, să se producă depunerea jurământului noului deputat, Alexandru Teacă. În acest sens, doamnă preşedinte, vă solicit să supuneţi votului plenului, care este suveran, aceste propuneri ale mele. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Alfred Simonis, vă rog.

Alfred - Robert Simonis Poate că n-ar strica să mai citim Regulamentul. Plenul este suveran în cadrul şedinţei de plen care se desfăşoară, până la ora 12,00 noaptea, în sensul în care poate prelungi sau scurta programul de lucru al plenului în desfăşurare, poate adăuga sau elimina, de pe ordinea de zi, proiecte. Nu poate convoca un alt plen şi nu poate prelungi după ora 12,00 noaptea această şedinţă de plen. Prin urmare, nu puteţi supune votului convocarea unei noi şedinţe de plen pentru joi, la orice oră s-ar dori, aşa cum nu se poate stabili ordinea de zi cu privire la validarea unui mandat de deputat pentru joi, la ora 9,00, până nu se publică în Monitorul Oficial vacantarea locului de deputat ocupat de domnul Octavian Goga şi, de asemenea, până nu se face raportul, în Comisia de validare, cu privire la înlocuitorul acestuia. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Gabriel Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Îi spun liderului de Grup PSD că am citit foarte bine Regulamentul. Tocmai de aceea solicitarea colegului lider de grup al PMP este întemeiată, atât timp cât citim foarte bine dispoziţiile art. 15 din Regulament, respectiv lit. i). La lit. i), între atribuţiile liderului de grup se încadrează şi aceasta, de a cere modificarea programului de lucru, indiferent de continuarea şedinţei, de ziua în care se desfăşoară şedinţa. Stimate domnule lider de Grup PSD, programul de lucru se stabileşte pe o săptămână şi, în cadrul acestei săptămâni, în mod evident, pot interveni diverse modificări, aşa cum aţi propus şi dumneavoastră, de foarte multe ori. De aceea, dacă mergem la programul de lucru afişat pe site-ul Camerei Deputaţilor, vom vedea că avem program de lucru pentru ziua de joi. Ca atare, este, evident, la dispoziţia plenului, în baza dispoziţiilor art. 15 lit. i), iar doamna preşedinte de şedinţă are obligaţia să supună votului această solicitare a liderului Grupului PMP, să se modifice programul de lucru existent la ora aceasta, cu privire la ziua de joi. Vă mulţumesc. Dispoziţiile regulamentare sunt foarte clare. Nu rămâne decât să supuneţi votului solicitarea domnului Paşcan. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Rog liderii de grup să se apropie, să încetăm totuşi şarada aceasta. Vă rog să vă apropiaţi de prezidiu! (Consultări.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Stimaţi colegi, În urma negocierii liderilor, am convenit următorul program. Ca astăzi, după votul final, în care va fi practic invalidat mandatul de deputat al lui Octavian Goga, vor urma paşii, în sensul de a se convoca Comisia de validare, se va întruni Biroul permanent, iar, mai apoi, la ora 14,30, plenul va participa la depunerea jurământului noului deputat, Alexandru Teacă. Şi am convenit în acest sens. Am vrut să vă comunic. Prin urmare, în momentul de faţă, îmi retrag solicitarea pentru vot. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Intrăm în ordinea de zi. Pe procedură, domnule Simonis, avem modificări de făcut la ordinea de zi, de adus în faţă...? OK. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 218/2019. Sunt 6 amendamente admise. Din partea iniţiatorilor doreşte cineva să intervină? Nu. Din partea Comisiei pentru muncă, domnul preşedinte Solomon este? Nu. Prezentarea raportului. Vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 218/2019 din 8 aprilie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare amendarea unor dispoziţii ale Legii nr. 263/2010, propunându-se acordarea unei perioade suplimentare la vechimea în muncă, de 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă, reducerea vârstei standard de pensionare începând cu primul an de stagiu de cotizare realizat în aceste condiţii şi asimilarea locurilor de muncă "dintr-o unitate economică, similare celor încadrate în condiţii deosebite" cu cele prevăzute de alin. (1) al art. 29 din Legea nr. 263/2010. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat, în şedinţa din 1 aprilie 2019. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit art. 75 din Constituţia României şi art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt. (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia cuvântul.) Trecem la dezbaterea... Ba da, domnul... abia acum văd, da. Domnul Dan Vîlceanu, vă rog.

Dan Vîlceanu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Aş vrea să vă fac o scurtă istorie a acestui proiect de lege. Pentru că, la începutul anului, la Complexul Energetic Oltenia era oprit lucrul şi sistemul energetic naţional era pus în pericol, tocmai pentru că oamenii care lucrează acolo lucrează în condiţii foarte grele de muncă, şi au fost tot felul de discuţii. Domnul Anton Anton, domnul ministru, a fost acolo şi le-a promis acest proiect. Doamna Dăncilă, după aceea, a fost la Rovinari şi le-a promis minerilor acest proiect. Din păcate pentru ei, doamna Dăncilă a dat aviz negativ acestui proiect, după ce le-a promis minerilor că va sprijini acest proiect. Au fost depuse două proiecte atunci: unul îmi aparţine, şi, pentru că a fost iniţiat de mine, a primit raport de respingere, şi acesta, care a avut şi acesta un parcurs destul de complicat, pentru că el iniţial fusese respins de Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor. S-a revenit ulterior şi, iată, îl avem astăzi la plen, cu raport de adoptare. Deci, practic, ca să concluzionăm, este un proiect de lege care vine în ajutorul unor oameni care lucrează în condiţii foarte grele. Vreau să vă spun că la Complexul Energetic Oltenia sunt oameni care mor şi sunt zeci de accidente de muncă, de la începutul anului până în prezent. Şi chiar vă solicit, vă rog să votaţi acest proiect de lege, pentru că este unul care aduce o clarificare şi un sprijin celor care lucrează în condiţii foarte, foarte grele. Mulţumim.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. 3. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. 4. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. 5. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Şi 6. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul merge la votul final.