10 aprilie 2018 – Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la interpelările adresate Guvernului. Dacă domnul deputat Vîrză Mihăiţă este în sală? Nu este în sală. Va primi răspunsul în scris, din partea Ministerului Turismului. Dacă domnul deputat Nistor Laurenţiu este în sală? Nu este în sală. Va primi răspuns în scris, tot din partea Ministerului Turismului. Domnul deputat Paşcan Marius? Vă rog frumos, Ministerul Transporturilor, doamna secretar de stat Maria Magdalena Grigore, vă rog, răspuns. (Domnul deputat Emil-Marius Paşcan solicită să ia cuvântul.) Da, potrivit regulamentului, puteţi să reamintiţi tema, vă rog. Nu mai mult de un minut.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Am adresat o interpelare Ministerului Transporturilor, având în vedere situaţia Centurii ocolitoare a municipiului Târgu-Mureş, un proiect investiţional început în 2004, pentru care a fost reziliat contractul de curând. Mi s-a părut pur şi simplu stupefiant, având în vedere că, per total, din informaţiile pe care le deţin, s-a ajuns la o fază de circa 35% realizarea acestei centuri rutiere ocolitoare. Şi, în consecinţă, am solicitat explicaţii, mai ales din cauza faptului că nu am văzut aplicându-se sancţiuni în cazul acestui proiect. Şi mă interesează exact cauzele pentru care s-a reziliat, dacă se reia licitaţia cu un nou constructor, şi, sigur, ce se va întâmpla cu acest proiect care este tergiversat de mai mulţi ani. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Doamnă secretar de stat, vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Doriţi lămuriri suplimentare, domnule deputat? Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, doamnă preşedinte. Sigur, este un răspuns binevoitor, însă îl consider unul de complezenţă. Dacă din 2004, pardon, când a început această lucrare, nu s-a reuşit identificarea celor vinovaţi, înseamnă că cineva este responsabil şi din interiorul fostului CNADNR şi actualului CNAIR. Mai mult decât atât, a se invoca şi a se accepta că antreprenorul a refăcut practic un studiu pentru care proiectantul, şi cu garanţia de rigoare, este acum făcut responsabil mi se pare pur şi simplu stupefiant. Adică se putea ca acel proiectant să fie selectat din rândul celor serioşi şi să se promoveze un proiect redutabil. Or, astăzi aflăm că el a fost subevaluat cu aproape 50%. Absolut inadmisibil. Şi sigur că, chiar dacă se execută acea garanţie, nu se ajunge la valoarea reală de suplimentare a acestui proiect. Prin urmare, sunt nemulţumit de acest răspuns. Voi reveni asupra acestuia cu o altă interpelare. Oricum, mulţumesc pentru bunăvoinţă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul deputat Toma Ilie se află în sală? Vă rog.

Ilie Toma Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Interpelările mele au fost pe mai multe teme. Doar una mă preocupă foarte mult şi este vorba despre microregiunea turistică a municipiului Hunedoara. Şi aici fac referinţă directă la Castelul Huniazilor, care, anul trecut, de exemplu, a avut 400.000 de vizitatori, în condiţiile în care obiective turistice mult mai importante au undeva la 600.000-700.000. Deci, cu un potenţial foarte ridicat, pe locul 2 în ţară, al turismului, municipiul Hunedoara, cu Castelul Huniazilor, cu Mănăstirea Prislop, Mormântul Părintelui Arsenie Boca, cu Cetatea Devei, este foarte slab semnalizat de pe autostrăzile care duc, Lugoj- Deva, mă rog, care nu este încă terminată, Sibiu-Orăştie-Deva. Am rugat Ministerul Transporturilor, prin mai multe interpelări, să ne ajute. Şi nu la ideea mea, şi nu este un moft al parlamentarului de Hunedoara, este o cerinţă a primarilor şi a celor care se ocupă de administrarea UAT-urilor şi doresc foarte mult amplasarea a 3, 4, 5, 10 indicatoare, maximum, care să spună: spre ruta Castelul Huniazilor, spre Mănăstirea Prislop, spre Cetatea Devei. Este a nu ştiu câta oară în care încerc să iniţiez o discuţie şi răspunsul nu mă satisface deloc. Vă rog mult...

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc.

Ilie Toma ... reverificaţi şi încercaţi să găsiţi temeiurile legale să ne ajutaţi. Vă mulţumesc foarte mult . (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Doamna secretar de stat, prezentarea răspunsului. Doamnă secretar de stat... Aţi discutat cu dânsa? Mai aveţi încă o interpelare. Doriţi şi pe aceasta să o prezentaţi succint, într-un minut?

Ilie Toma Subiectul celei de-a doua interpelări îl constituie oprirea trenurilor pentru gara Hunedoara, Simeria-Hunedoara, care nu se justifică deocamdată economic. Se pare că se deschide o nouă unitate economică de anvergură, şi anume Bosch deschide un parc industrial la Simeria, prin care cetăţenii municipiului Hunedoara vor circula cu aceste trenuri. Sperăm în repunerea lor pe şine. Şi, mă rog, cât mai repede, ştiu eu, să pornească trenurile Simeria-Hunedoara şi Hunedoara-Simeria. Aceasta este o chestiune tehnică care se discută undeva, în două-trei luni de zile. Vă mulţumesc foarte mult pentru răspuns.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Doamnă secretar de stat, vă rog frumos să prezentaţi răspunsurile la cele... Nu avem voie potrivit regulamentului, vă rog frumos să prezentaţi răspunsurile, din moment ce sunteţi prezent. E o procedură pe care o invocă inclusiv colegii mei din secretariatul general. Vă rog. Nu îmi doresc eu asta, dar trebuie respectat regulamentul. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul deputat Alexe Costel se află în sală? Nu. Va primi răspunsul în scris. Domnul deputat Vasile Daniel. Vă rog, un minut, maximum.

Daniel Vasile Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Hristos a înviat! Stimaţi colegi, Obiectul interpelării mele de astăzi se intitulează "Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară". Potrivit analizei socio-economice care fundamentează fondurile europene pentru programarea 2014-2020, două treimi din locuinţele romilor nu deţin acte de proprietate. 13% dintre romi nu au electricitate, în comparaţie cu 2%, media la nivel naţional. 65% dintre gospodăriile romilor nu au acces la reţeaua publică de apă şi 75% dintre locuinţele romilor nu au acces la reţeaua de canalizare. Trecând peste aceste cifre, obiectul interpelării se referă la Hotărârea de Guvern nr. 294/2015, a Guvernului României, privind aprobarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, iar în cadrul hotărârii de Guvern, art. 5 prevede prioritizarea unităţilor administrativ-teritoriale. În consecinţă, prioritizarea unităţilor administrativ-teritoriale se realizează în funcţie de cele 3 criterii prevăzute la...

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc.

Daniel Vasile ... dispoziţiile... ... art. 5. 20 de secunde, dacă îmi daţi voie, vă rog, să citesc...

Carmen-Ileana Mihălcescu Nu prezentaţi din nou interpelarea, că asta s-a mai întâmplat o dată...

Daniel Vasile ... să prezint întrebările care au interes...

Carmen-Ileana Mihălcescu Succint.

Daniel Vasile ... cu interpelarea.

Daniel Vasile Am solicitat Ministerului Dezvoltării bugetul alocat în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, numărul unităţilor administrativ-teritoriale şi, desigur, numărul unităţilor administrativ-teritoriale finanţate în cadrul programului, potrivit criteriului de la art. 5 lit. c), unde se vorbeşte de aşezările informale ale comunităţilor aflate în stare de sărăcie extremă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Prezentarea răspunsului. Domnul secretar de stat Ciprian Roşca? Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc. Lămuriri suplimentare, domnule deputat? Vă rog.

Daniel Vasile Mulţumesc mult. Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Dat fiind faptul că m-aţi întrerupt, am considerat necesar să vin la tribuna Parlamentului, să fac următoarele menţiuni. Acest Program Naţional privind Cadastrul şi Cartea Funciară, implementat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, vizează o categorie foarte importantă a cetăţenilor României, şi anume acei cetăţeni aflaţi în situaţii defavorizate. Art. 5 stabileşte prioritizarea în cadrul programului. Şi am solicitat Ministerului Dezvoltării aceste relaţii, întrucât consider că este absolut necesar ca acest program naţional să fie implementat potrivit prioritizărilor. Prioritizarea de la art. 5 vizează proiectele de infrastructură naţională, proiectele de infrastructură locală, şi lit. c) de la acest articol vizează aşezările informale ale comunităţilor aflate în stare de sărăcie extremă, care vor fi puse în proprietate, prin emiterea titlurilor de proprietate, cu toate consecinţele: acte de identitate, certificate de naştere, inclusiv plata taxelor şi a impozitelor. Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Vlad Sergiu Cosmin, USR, se află în sală? Vă rog, un minut, prezentarea pe scurt. Vă rog.

Sergiu Cosmin Vlad Bună ziua! Interpelarea este adresată doamnei Ioana Bran, ministrul tineretului şi sportului. Interpelarea este în urma unei sesizări pe care am primit-o din partea unui club sportiv de drept privat, constituit în baza O.U.G. nr. 26/2000, şi prin care eu solicit să mi se comunice un răspuns în scris, motivat în fapt şi în drept, cu privire la eligibilitatea, în accepţiunea Legii nr. 350/2005, respectiv, dacă sunt acceptate şi dacă se pot achita de primărie, prin intermediul Centrului Municipal de Cultură, în această speţă, cheltuielile izvorâte, respectiv sumele de bani care se vor plăti de clubul sportiv de drept privat, în baza contractelor de activitate sportivă care sunt încheiate în baza prevederilor art. 14 alin. (1), Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Prezentarea răspunsului, domnul secretar de stat Cosmin-Răzvan Butuza, vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dacă domnul deputat Codreanu Constantin se află în sală? Nu. Va primi răspunsul în scris. Domnul Gheorghe Andrei Daniel? Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Hristos a înviat! Am o interpelare, către Ministerul Educaţiei, care vizează încălcarea dreptului părinţilor de a-şi educa copiii conform propriilor convingeri, fapt stipulat atât în Constituţia României, cât şi în art. 487 din Codul civil, în contextul unor acţiuni de propagandă care s-au derulat la Bucureşti şi la Focşani, cu încălcarea legii. Aştept un răspuns, iar apoi voi da o replică.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Din partea Ministerului Educaţiei, domnul secretar de stat Petru Andea, vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel, lămuriri suplimentare.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc domnului secretar de stat. Cred că răspunsul dumneavoastră îmi confirmă faptul că Ministerul Educaţiei nu cunoaşte ceea ce se întâmplă în propria ogradă, de foarte multe ori. Acolo, la Vrancea, s-a derulat o acţiune de ideologie LGBT şi de promovare a aşa-numitei ideologii de gen. Sunt lucruri care, conform legii, ţinând cont că avem de-a face cu elevi minori, ar fi necesitat acordul scris al părinţilor; sunt articole din Constituţia României care spun acest lucru foarte clar. Eu nu-mi dau seama care este utilitatea aducerii copiilor într-un cadru în care li se promite că li se descriu anumite lucruri, iar după aceea li se spun poveşti cu transgenderi. Pe undeva, noi trăim acum o fază de ofensivă ideologică care porneşte dintr-o revoluţie culturală asociată anumitor mişcări radicale ale anilor '60, iar România de astăzi este sub un asalt al acestor tipuri de ideologii. Mă gândesc, poate că, fiind şi acum în Anul Centenarului, mai renunţăm la toate aceste aberaţii cu îndoctrinări de un anumit tip, gen ideologie de gen şi transgenderism şi ce s-a mai discutat pe acolo şi ne ocupăm şi noi să cultivăm memoria celor care s-au jertfit pentru România Mare, vorbim de identitatea noastră creştină, ca români şi ca europeni, în fond. Eu vă solicit, sincer, să fiţi mai atenţi la ceea ce se întâmplă în subordinea dumneavoastră, pentru că ştiu că foarte multe, să spunem aşa, interese ideologice gravitează în jurul acestui minister al educaţiei, şi de foarte multe ori, lucruri care pornesc ca idei bune se pot transforma în adevărate campanii de reeducare şi de spălare a creierelor pentru elevi şi pentru noua generaţie, pe care trebuie s-o formăm. Eu cred că aceşti oameni trebuie educaţi în spiritul unor valori, nu trebuie "cultivat" acest deconstructivism şi această reeducare care nu este cu nimic departe de ceea ce a însemnat marxism-leninismul sau fascismul - îmi pare rău să o spun...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc frumos.

Andrei Daniel Gheorghe Şi de aceea chiar vă rog să aveţi mai mare grijă şi să fiţi atenţi la ce se întâmplă în minister.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Din partea USR, doamna deputat Cosma Lavinia-Corina. Nu este în sală. Va primi răspunsul în scris. Domnul deputat Paşcan Emil-Marius nu se află în sală. Va primi răspunsul în scris. Domnul deputat Bichineţ Corneliu nu se află în sală. Va primi răspunsul în scris. Domnul deputat Dobrovie Matei-Adrian. Vă rog.

Matei-Adrian Dobrovie Mulţumesc, doamnă preşedinte. Interpelarea mea are legătură cu Ministerul Finanţelor Publice şi este legată de facilităţile fiscale pentru societăţile comerciale de tip SRL-D. Având în vedere faptul că, odată cu transferul integral al contribuţiilor de la angajator la angajat, societăţile de tip SRL-D, microîntreprinderi înfiinţate de întreprinzători debutanţi, nu mai pot beneficia de scutirea de la plata CAS-ului datorat de către angajator pentru un număr de patru angajaţi timp de trei ani, vă rog să aveţi amabilitatea să răspundeţi la întrebarea: ce măsuri intenţionaţi să luaţi pentru ca aceste microîntreprinderi să-şi recapete facilităţile şi să nu piardă, practic, această oportunitate de a creşte şi de a dezvolta o afacere? Aştept răspunsul şi voi interveni ulterior. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnule secretar de stat, vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Dobrovie? Vă rog.

Matei-Adrian Dobrovie Din păcate nu pot să fiu mulţumit cu acest răspuns. Practic nu aţi răspuns în mod clar ce măsuri veţi lua pentru ca această facilitate să nu fie anulată, practic, şi atâtea firme mici să nu mai poată să-şi desfăşoare activitatea în baza acestui SRL-Debutant. Vă rog să-mi spuneţi clar ce măsuri intenţionează Guvernul PSD-ALDE să ia în acest sens, pentru ca această facilitate să nu se piardă. M-am întâlnit cu tineri întreprinzători şi erau îngrijoraţi că nu a fost prevăzută nicio modalitate de compensare a acestei pierderi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel, prezentarea interpelării pe scurt.

Andrei Daniel Gheorghe Interpelarea vizează o serie de probleme apărute la punctele de trecere a frontierei între România şi Republica Moldova. După răspuns intervin.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul subsecretar de stat Valeriu Mihai, prezentarea răspunsului. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnule deputat, lămuriri suplimentare? Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Nu cer lămuriri, dar voi da câteva sugestii. În primul rând, mă bucur că aţi amintit de punctele de trecere a frontierelor de la Sculeni şi Albiţa-Leuşeni. Am trecut chiar acum, în luna martie, când am fost la marele miting unionist de la Chişinău, pe acolo, şi aproape că m-am speriat; erau nişte cratere în asfalt şi nici nu ştiai pe unde intri, pe unde ieşi. Deci acolo ar trebui un program foarte rapid, să reintre în reabilitare tot ce înseamnă..., mai ales că volumul de trafic este uriaş, erau cozi foarte mari, atât la intrare, cât şi la ieşire, iar lucrările de reabilitare ar trebui să se producă absolut urgent în acest an. Cu mai mult de 10 Km pe oră nu am putut să circul prin aceste puncte de frontieră. În primul rând că se intercalau liniile şi direcţiile şi mai ales gropile din suprafaţa carosabilă erau absolut înspăimântătoare. De asemenea, doresc să vă cer să faceţi, în contact cu partenerii de peste Prut, că tot suntem acelaşi popor, acelaşi neam şi va trebui să fim din nou împreună, că aşa este normal, un singur punct de control. Astfel că, dacă tot s-a luat această măsură bună acum câţiva ani, la presiune parlamentară, cu trecerea cu buletin, în loc de paşaport, să se instaleze un punct unic de control vamal pe tot ce înseamnă frontiera Prutului, între România şi Republica Moldova. Chiar aceste măsuri mi s-ar părea foarte importante să fie luate: una este administrativă, una este un pic mai dificilă, dar chiar ar trebui făcuţi aceşti paşi. Volumul de tranzit este uriaş, suntem cu toţii români şi n-ar trebui să mai stăm în vamă să trecem din ţara noastră, în ţara noastră, cu orele.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc frumos.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc şi eu.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul deputat Seidler Cristian-Gabriel? Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc. Pe scurt, vorbim despre Oltchim şi despre declaraţiile administratorului special de acolo care ne spunea că, pe de o parte, firma a fost căpuşată de către rude, apropiaţi ai fostei conduceri, pe de altă parte, a fost căpuşată de către interpuşi politic. Vreau să ştiu dacă vreun corp de control s-a sesizat vreodată în acest sens, iar dacă da, care au fost concluziile la care au ajuns? Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul secretar de stat Constantin Ivan, prezentarea răspunsului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi, că aţi depăşit cele trei minute...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnule deputat? Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Stimate domn - şi, credeţi-mă, nu am nimic personal cu dumneavoastră -, eu, în interpelare, am pus o întrebare simplă: a fost sesizat Corpul de control în legătură cu afirmaţiile de căpuşare a Oltchim? Da sau nu?! Dacă da, putem să avem raportul? Bănuiesc că este un document public, totuşi. Mi-aţi spus un pomelnic, un istoric al acestei societăţi comerciale, doar că eu nu aceasta am cerut. Am pus o întrebare: a fost Corpul de control în verificare acolo? Da sau nu?! Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul secretar de stat.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Şi ultima interpelare pentru care se solicită amânare are ca temă "Tratarea copiilor cu sindrom Down". Vă mulţumesc încă o dată. Încheiem astăzi şedinţa dedicată răspunsurilor orale la interpelări. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,48.