14 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PL-x 108/2011). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 50. Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, PL-x 108/2011. Din partea iniţiatorilor? Vă rog frumos.

Tinel Gheorghe Doamnă preşedinte, o chestiune procedurală, în primul rând. Am să citesc prevederile art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. La alin. (1), spune aşa: "În cazul în care o comisie are spre examinare, în fond, mai multe iniţiative legislative care au acelaşi obiect de reglementare, se întocmeşte un singur raport". Alin. (2): "În situaţia în care pentru o iniţiativă legislativă se face propunere de aprobare, pentru celelalte iniţiative legislative se face o propunere de respingere, urmând ca prevederile pe care acestea le conţin să poată fi preluate ca amendamente la iniţiativa propusă spre aprobare". Care este nemulţumirea mea? Nemulţumirea mea este că, faţă de acest proiect de act normativ propus de subsemnatul şi alţi colegi în 2011, PL-x 108, s-a venit cu soluţia, în 2014, de a se ataşa la o propunere legislativă, e vorba de PL-x 162, în 2014. Până aici, toate bune şi corecte. Numai că la data aceasta, când dezbatem acest raport, ar fi trebuit să avem pe masă şi PL-x 162/2014, în aşa fel încât pentru PL-x 162/2014 să dăm un vot de aprobare, iar pentru PL-x 108/2011 să dăm un vot de respingere. Adică ele trebuiau discutate, analizate la pachet. Altfel, dăm un vot acum de respingere pe PL-x 108, ni se spune că au fost preluate prevederile în 162/2014, iar 162/2014 aşteaptă la "calendele greceşti" şi este contrar Regulamentului. Deci n-am observaţie, pe fond, în sensul că nu trebuiau preluate aceste propuneri ale noastre într-o altă prevedere legislativă, dar am o observaţie cu privire la procedura regulamentară de a supune aprobării şi dezbaterii plenului aceste proiecte de acte normative. Adică, aş fi vrut acum să văd propunerile pe care le-am făcut în actul normativ supus aprobării. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. În absenţa unei propuneri concrete din partea dumneavoastră, mergem mai departe şi dau cuvântul domnului deputat Ioan Munteanu pentru raportul Comisiei. Raportul comun. Vă rog.

Ioan Munteanu Mai întâi, domnule deputat, aveţi dreptate, nu trebuie să facem altceva decât, cel puţin, să urgentăm celălalt proiect de lege să ajungă în plen. În conformitate cu prevederile art. 95, acest proiect de lege a fost trimis Comisiei pentru agricultură şi celei juridice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul în data de 7 martie 2011. Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 12 martie 2013, a hotărât retrimiterea acestui proiect de lege în vederea reexaminării şi întocmirii unui raport comun suplimentar. La întocmirea raportului suplimentar, s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii, subliniez, cu unanimitate de voturi, au hotărât să supună spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor raportul comun suplimentar de respingere a acestei iniţiative. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă doreşte cineva să intervină? Dacă nu, propunerea de respingere rămâne pentru şedinţa de vot final. Mai departe.