14 mai 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice (PL-x 506/2018). (rămas pentru votul final)

Carmen-Ileana Mihălcescu 4. Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice; PL-x 506/2018; 32 de amendamente admise; caracter organic. Domnul preşedinte Iulian Iancu, prezentarea raportului comun. Vă rog.

Iulian Iancu Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Acesta este raportul şi actul normativ cu care au fost sesizate 4 comisii, în fond, respectiv Comisia pentru industrii, Comisia pentru agricultură, Comisia juridică şi Comisia pentru mediu. Senatul a adoptat. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil. Este vorba despre un proiect de lege extrem de important, care se adresează instituirii cadrului legal necesar implementării proiectelor de importanţă naţională pentru reţeaua electrică de interes naţional şi strategic, precum şi a implementării prevederilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 347/2013. În urma dezbaterilor, membrii celor 4 comisii propun plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. O să trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la marginal 1 la 10 sunt observaţii? Nu. Adoptate. Dacă de la 11 la 20 sunt observaţii? Nu. Adoptate. De la 21 la 32, observaţii? Nu. Adoptate. Proiectul de lege merge la votul final.