6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind tichetul de servicii destinat plăţii prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier (PL-x 40/2015). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Bună ziua, stimaţi colegi! Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, până în acest moment, şi-au înregistrat prezenţa 177 de deputaţi. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor, din zilele de marţi, 6 noiembrie, şi miercuri, 7 noiembrie 2018, precum şi programul de lucru pentru această săptămână au fost distribuite. Astăzi vom dezbate iniţiativele legislative cu propunere de respingere. Domnule Marius Paşcan, doriţi să interveniţi pe procedură? Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Bună ziua. Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Distinşi colegi, Astăzi, Parlamentul a primit o palmă bubuitoare - sper să o audă fiecare dintre dumneavoastră - prin Decizia Curţii Constituţionale a României, de a declara, în ansamblu, ca neconstituţional Codul administrativ. Este un demers, o sesizare pe care am făcut-o împreună cu colegii de la USR... (Aplauze.) ... la care s-au raliat câţiva colegi de la PNL - le mulţumesc celor 4 colegi care s-au raliat acestui demers - şi astfel Curtea declară că este neconstituţională oficializarea celei de-a doua limbi în stat, respectiv limba maghiară; sunt neconstituţionale pensiile speciale pe care unii au dorit să le pregătească ca un cadou preelectoral primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor de consilii judeţene, cum, de altfel, este la fel de neconstituţional să politizezi funcţiile înalţilor funcţionari publici, respectiv funcţiile de conducere ale serviciilor deconcentrate şi ale prefecturilor.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Mulţumesc frumos.

Emil-Marius Paşcan Aşadar, stimaţi colegi, sper să vă gândiţi, data viitoare, cei care aţi susţinut această formulă a Codului administrativ, de două ori înainte de a promova astfel de aberaţii legislative, neconstituţionale. Vă mulţumesc. (Vociferări.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Continuăm. 82. Proiectul de Lege privind tichetul de servicii destinat plăţii prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier - PL-x 40/2015. Din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului comun. Vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier, transmis cu adresa nr. PL-x 40/2015 din 9 februarie 2015 şi înregistrat la comisii sub nr. 4c-2/90, respectiv 4c-7/72. Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 5 februarie 2015. Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind tichetul de servicii destinat plăţii prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional şi sezonier, acestea fiind definite de iniţiatori ca fiind acele prestaţii, de regulă casnice, mici lucrări de reparaţii sau întreţinere care se efectuează la domiciliul beneficiarului şi care nu sunt efectuate în scop comercial. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul comun de respingere al Proiectului de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dacă a dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Iniţiativa rămâne la votul final.