15 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PL-x 7/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; PL-x 7/2019. Ne aflăm în procedură de urgenţă şi sunt 10 amendamente respinse. Din partea Guvernului? Vă rog frumos, aveţi cuvântul, domnule secretar de stat.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Din partea comisiei, pentru prezentarea raportului comun. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru administraţie. Vă rog.

Florica Cherecheş Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate cu dezbatere şi avizare pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 decembrie 2018. Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. Consiliul Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege. De asemenea, şi Comisia pentru sănătate şi familie. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în scopul prevenirii abandonului şcolar. Programul constă în acordarea preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare "unităţi-pilot", cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în 19 martie 2019, iar Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, în 19 februarie 2019 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în forma adoptată de Senat, cu amendamentele respinse prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Sorin Moldovan, din partea Grupului PNL. Dezbateri generale.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Trebuie să fie foarte clar. Acest program de alimentaţie diversificată în şcoli este un proiect al Partidului Naţional Liberal. Din păcate, el nu poate fi pilotat la nesfârşit. Nu este corect şi nici constituţional ca doar câteva şcoli alese de minister să beneficieze de acest program. Partidul Naţional Liberal a propus generalizarea programului la nivel naţional. Guvernul însuşi recunoaşte, prin expunerea de motive a ordonanţei de urgenţă, că în ultimii doi ani de aplicare a acestui program s-a ajuns la următoarele concluzii: România este ţara, din Uniunea Europeană, cu risc crescut de excluziune şi abandon şcolar. Conform datelor Eurostat, în România, 1 din 5 copii abandonează şcoala, adică una din 5 şcoli dispare în fiecare an. Iar cei care renunţă la şcoală, de cele mai multe ori, sunt tineri care provin din zone geografice izolate, sărace sau din familii cu grave probleme economice şi sociale. Prima şi cea mai urgentă măsură pe care o poate implementa ţara noastră, fără un efort financiar semnificativ, este să asigure fiecărui şcolar un pachet alimentar diversificat. În funcţie de decizia şcolii, să se poată oferi de la o masă caldă, gătită în incinta instituţiei de învăţământ sau la un agent economic local, un pachet cu mâncare preparată, fructe, gustări reci sau alte alimente neperisabile. Banii se pot asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale. Astfel, Partidul Naţional Liberal va susţine adoptarea prezentului proiect. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Raportul conţine 10 amendamente respinse. Dacă se susţin? Dacă nu, proiectul merge la votul final.