14 martie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 486/2017). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Şi cred că mai avem timp de încă o propunere legislativă. 11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 486/2017; procedură de urgenţă; caracter organic. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Din partea Comisiei sesizate în fond, Comisia pentru învăţământ, prezentarea raportului, vă rog.

Theodora Şotcan Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii posibilităţii decontării navetei pentru elevii care nu sunt şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, din bugetul local, nu din cel al Ministerului Educaţiei Naţionale, cum este prevăzut în prezent. Totodată, se doreşte abrogarea alin. (3 1 ) - (3 4 ) ale art. 84 din lege, prin care sunt stabilite următoarele: elevilor de nivel liceal care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea solicitată li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei; tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier şi metodologia de calcul a acestuia se stabilesc şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului; obligativitatea operatorului de transport rutier de a emite abonamente pentru transportul elevilor pe rutele operate. Această propunere legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, în şedinţele din 6 şi respectiv 20 februarie 2018, comisia a propus, cu 15 voturi pentru, un vot împotrivă şi 3 abţineri, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: Acestea au fost motivele pentru care comisia a respins acest proiect legislativ.

Carmen-Ileana Mihălcescu Cu acordul dumneavoastră, aş vrea să le urăm bun-venit copiilor din clasa a VII-a de la Şcoala gimnazială "Pia Brătianu". Domnul Iulian Iancu cred că este mentorul lor. (Aplauze.) Bun. Mai departe. La dezbateri generale, doamna Gavrilă Camelia? Domnul Moldovan Sorin-Dan. Eu aici am cererile într-o anumită ordine. Acum, hotărâţi-vă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Câteva consideraţii legate de aceste două, de fapt, iniţiative. E foarte importantă problema transportului şcolar. Ideea de a susţine accesul legal la educaţie, şansele elevilor pentru deplasare în localitate sau între localităţi. Noi subliniem faptul că există un cumul de prevederi legislative care se orientează spre această problemă. Pe de o parte, facilităţile acordate pe transportul local, mai ales în zona urbană. De asemenea, transportul cu microbuze este extrem de important şi presupune costuri pe care bugetele le susţin. Deci şi la nivel de comunităţi rurale, transportul acesta cu microbuze asigură posibilitatea de acces a elevilor spre şcoli mai bune, mai dezvoltate, mai dotate şi ţine de filosofia educaţională a reţelei şcolare actuale. În privinţa prevederilor din iniţiativa de faţă, trebuie subliniate anumite inadvertenţe, anumite contradicţii legislative. Deşi spiritul este bun şi încearcă susţinerea diferitelor categorii, pe de altă parte, contradicţiile acelea ar face imposibilă aplicarea şi ar crea fie paralelisme, fie contradicţii. Încă o chestiune legată de un lucru pe care l-am discutat în comisie şi la care am avut puncte de vedere comune. Legat de a asigura decontul navetei elevilor care nu au, la nivel liceal, posibilitatea, în localitatea de domiciliu, să urmeze traseul, filiera, profilul dorit. Şi, de asemenea, am avizat acest lucru. Deci sunt multe documente pe traseu, pe fluxul legislativ, încât considerăm că şi abordarea legislativă, dar şi abordarea guvernamentală, ambele conduc spre o calitate sporită a educaţiei şi o preocupare pe zona transportului elevilor. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul deputat Bichineţ Corneliu, vă rog.

Corneliu Bichineţ Prezenţa elevilor în sală, aici, trebuie să fie o sărbătoare şi pentru noi, cei care am fost profesori sau rămânem profesori, cei care am trecut, în activitatea noastră profesională, prin şcoală. Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Majoritatea PSD-ALDE are posibilitatea să respingă orice iniţiativă parlamentară - de la USR, de la PNL, de la PMP şi câteodată de la UDMR - e clar, aici nu discutăm. V-aş sugera totuşi ca ideile bune pornite de la colegii din opoziţie să fie preluate. Nu toţi vrem să dărâmăm Guvernul, săptămâna cealaltă. Mai târziu. Sau să-l lăsăm să cadă singur. Stimată doamnă Gavrilă, Dumneavoastră sunteţi om al şcolii, profesor, fost inspector general şi probabil viitor ministru, săptămâna cealaltă sau... (Râsete.) Nu deveniţi inchizitor aici! Nu stigmatizaţi ceea ce propun colegii noştri! Pentru că, în şcoala românească, orice gratuitate presupune o normalitate. Nu vă faceţi că nu ştiţi că în lumea rurală copiii sunt săraci. N-au posibilitate să-şi plătească transportul. Uneori n-au cu ce să vină la şcolile din centrul comunei sau la liceele din oraş, pentru că nu în toate zonele sunt microbuze şcolare, ştiţi foarte bine lucrul acesta. Şi atunci o să-i dăm dreptate domnului Leoreanu care, dimineaţă, la declaraţii politice, m-a derutat pur şi simplu. Propunea ministerului să se facă 8 şcoli de corecţie şi 7 puşcării pentru adolescenţi şi preadolescenţi. Şi omul, am crezut la început că..., dar cunoaşte realitatea, că a fost primar al unui mare oraş. În şcolile româneşti este violenţă. În şcolile româneşti nu se face carte corespunzător. Mulţi copii abandonează de la clasa a VI-a, şi cu atât rămân, şi este foarte rău. De aceea, mărul, banana, transportul gratuit, manualele gratuite, totul... Este bine ca cei mai mulţi copii să meargă la şcoală, să înveţe carte şi să rămână în şcoală. Eu le-am spus tuturor că nu-i rău să înveţe carte, dar mulţi nu m-au ascultat. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Moldovan Sorin, PNL.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Doamnă preşedinte Gavrilă, Vreau să vă aduc aminte că forma de gratuitate care există acum se datorează Partidului Naţional Liberal. Iniţiativa legislativă iniţiată de parlamentarii PSD nu conţine elemente descriptive şi susţinute, expunerea de motive fiind lacunară, în special în cazul efectuării transferului cheltuielilor de la nivel naţional la cel local, fapt pentru care inclusiv Partidul Social Democrat a votat pentru un raport de respingere, în cadrul comisiei. Iniţiativa legislativă nu prezintă un studiu în ceea ce priveşte finanţarea, având impact asupra bugetelor locale. Considerăm că încărcarea inutilă a bugetului local, prin suplimentarea de fonduri care deja sunt acoperite la nivel naţional corespunzător, este inoportună şi inutilă. De ce vreţi să sufocăm iar primăriile, bugetele primăriilor? De asemenea, având în vedere instabilitatea şi lipsa predictibilităţii fiscale din România, astfel de iniţiative care vizează sau au impact asupra bugetelor locale nu au cum să producă efecte pozitive. De aceea, Grupul parlamentar al PNL se opune propunerilor şi modificărilor formulate prin iniţiativa legislativă şi, în consecinţă, va vota raportul de respingere. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Şi ultimul vorbitor, doamna Iurişniţi Cristina, USR.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, doamnă preşedinte. Într-adevăr, prezenţa acestor copii în sală poate ar trebui să ne dea mai mult de gândit, pentru că ei vor fi viitorii liceeni care, dacă vor fi şcolarizaţi în altă localitate faţă de cea de domiciliu, nu vor avea decontarea navetei. Din nou, Ministerul, Guvernul, Parlamentul nu gândesc până la capăt, ci doar cu jumătăţi de măsură, pentru această problemă care ar necesita mult mai multă atenţie din partea tuturor, mai ales din partea Ministerului, inclusiv a Ministerului Educaţiei, a Ministerului Transporturilor. Ar trebui să se pună de acord şi să hotărască odată ce se întâmplă, pentru că pâinea şi cuţitul sunt acolo. Pentru aceasta, USR se va abţine de la a vota această lege. Deci vom vota abţinere, pentru că vrem să încurajăm egalitatea de şanse. Vrem să încurajăm posibilitatea ca elevii să aibă acces la educaţie de calitate în mediul urban, dacă nu posibilitatea în localitatea lor de domiciliu. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Niciun alt vorbitor înscris. Propunerea legislativă rămâne pentru şedinţa de vot final. Închidem aici sesiunea dedicată dezbaterii proiectelor înscrise pe ordinea de zi. La ora 12,00, vă reamintesc, vot final. Mulţumesc.