14 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL-x 132/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Următorul proiect. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; PL-x 132/2017; are caracter ordinar. Se află tot în procedură de urgenţă. Avem 43 de amendamente admise şi 3 amendamente respinse. Are cuvântul reprezentantul Guvernului. Vă rog să vă prezentaţi. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Prezentarea raportului, domnul preşedinte al Comisiei pentru agricultură. Vă rog.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016. La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, urmărindu-se reglementarea unor aspecte referitoare la asigurarea concordanţei cu terminologia de specialitate din Regulamentele Uniunii Europene, precum şi clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la Administraţia Domeniilor Statului, aflate în domeniul public sau privat al statului. În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ şi comisia avizatoare, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1, şi amendamentele respinse, redate în Anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Dacă-mi permiteţi, doamnă preşedinte, solicităm Departamentului Legislativ să facă următoarele corecturi ce privesc erori materiale cuprinse în raport. La articolul unic se va scrie: "Articolul I". La pct. 19 al legii, "Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2016" se va înlocui cu: "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008". La pct. 21 al legii, art. IV devine art. III. Mulţumesc mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să-mi daţi şi mie modificările că sunt şi ...

Alexandru Stănescu Cinci minute - timp de dezbatere.

Carmen-Ileana Mihălcescu Avem o ordine, totuşi. Daţi-mi şi mie modificările, să le pot urmări, pe de o parte... Şi acum intrăm în dezbateri generale, după care o să propuneţi şi timpul. La dezbateri generale. Din partea PSD, domnul Simion Lucian-Eduard. Vă rog.

Lucian-Eduard Simion Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Într-adevăr, acest proiect de lege reglementează modalitatea de utilizare a zonei de amenajări piscicole, mai ales în cadrul lacurilor de acumulare, şi nu numai, creează premisele pentru ca acestea să poată fi utilizate pe un tarif corespunzător, în sensul în care, printr-un ordin comun al Ministerului Agriculturii şi Ministerului Pădurilor şi Apelor, se va lua în considerare şi potenţialul piscicol al acestor lacuri. În afară de acest lucru, reuşim să reglementăm şi posibilitatea ca să avem o situaţie juridică a terenurilor de sub amenajările piscicole foarte clară, pentru că este o problemă pe care au reclamat-o cei care folosesc aceste amenajări, în sensul neeligibilităţii în proiectele cu finanţare europeană, pe zona de piscicultură. Să nu uităm că, în această perioadă, avem, prin Programul de pescuit şi acvacultură, o direcţie foarte generoasă, o sumă foarte generoasă, aproape 50% din acest program, alocată pentru zona de acvacultură. Însă, cum 50% din amenajările piscicole funcţionează în zona de lacuri de acumulare, în zona de lacuri îndiguite, unde au existat probleme din punct de vedere al statutului juridic şi al reglementărilor de tarif de concesiune în această zonă, au creat numeroase probleme operatorilor. Sunt binevenite aceste reglementări şi cred că vor uşura activitatea operatorilor în piscicultură. PSD va vota acest proiect de lege, care este strict necesar, pentru ca să reuşim să mai creştem puţin cantitatea de peşte, de producţie de peşte, din zona interioară din România. Odată am fost numărul I în Europa, în 1988, când 80.000 de tone de peşte pe an scoteam din zona interioară. În momentul de faţă, scoatem doar 10.000 de tone. Trebuie să facem ceva pentru acest sector şi să creştem această producţie. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea USR, domnul Prisnel Adrian-Claudiu. Vă rog.

Adrian-Claudiu Prisnel Bună ziua! Doamnă preşedinte, Dragi colegi, Această lege a ieşit destul de chinuită din Comisia pentru agricultură, a deranjat multe ape, dar, într-un final, necesitatea de a face ceva pentru susţinerea activităţii de acvacultură a primat. Cu toate acestea, există un amendament admis, cu care Grupul USR nu este de acord, prin care se stimulează cultura de cereale, în detrimentul activităţii de acvacultură. Vom detalia la dezbaterea pe articole această situaţie, unde vă vom cere şi votul. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul deputat Gheorghe Tinel. Vă rog.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Am mai spus-o de la acest microfon, există o vorbă: "Cine face şi desface, toată ziua are ce face!". Suntem la 17 ani, în 2001 apărea Legea nr. 268, a Agenţiei Domeniilor Statului, prin care structura respectivă primea în competenţă inclusiv privatizarea activelor din piscicultură. Iată că venim, în 2018, preluăm competenţa pe privatizare de la Agenţia Domeniilor Statului şi o aducem la Agenţia Naţională de Piscicultură şi Acvacultură, o structură creată exclusiv pentru partea de reglementare, strategii, politici şi control a activităţii de piscicultură şi acvacultură. Am întrebat şi eu, pe bună dreptate, bănuiesc, ca şi dumneavoastră, care e raţiunea pentru care acum, la aproape sfârşitul perioadei de privatizare - pentru că ar fi trebuit să închidem această procedură - trecem activele din domeniul public al statului, şi privat, de la ADS la ANPA şi îi dăm o competenţă nouă Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, ştiind faptul că structura respectivă este poate repetenta absorbţiei fondurilor europene. Şi răspunsul l-am găsit în textul de lege. Cred că se referă la cele 40.000 de hectare din Delta Dunării. Şi aici colegul de la USR a sesizat bine, o nouă definiţie care apare în panoplia pisciculturii - agropiscicultura. Nu e nici agricultură, nu e nici piscicultură. Şi întreb şi eu, care este rostul? Obţinerea subvenţiilor de la APIA? Bănuiesc că acesta este rostul. Să-i dai posibilitatea, celui care are o concesiune, să şi cultive acolo, să şi... îi dai voie şi la animale. N-am auzit până acum ca într-o amenajare piscicolă să poţi intra cu animalele, să foloseşti suprafaţa respectivă. Or, noi definim aici sau introducem termenul de agropiscicultură. Întrebare la care ministerul şi colegii mei ar trebui să răspundă, să spună foarte clar. Şi al doilea răspuns pe care l-am găsit tot în textul de lege se referă la cele 31.000 de hectare - domeniu public şi privat al statului - care trec de la Agenţia Domeniilor Statului la ANPA. Şi bănuiesc că sunt mai uşor de gestionat politic. Păi, nu rezolvă nimic, stimaţi colegi. Ordonanţa respectivă nu rezolvă nimic. Partea de competenţă pe partea de piscicultură nu o rezolvăm cu Mediul. Lacurile de acumulare cu activitate principală piscicultura rămân în competenţa Ministerului Mediului. Aici am avut o serie de dezbateri foarte intense cu reprezentanţii celor două ministere, Ministerul Mediului şi Ministerul Apelor. Acestea şi-au impus punctul de vedere şi au rămas concesionarii, depozitarii întregului contract de concesiune pe partea aceasta. Şi atunci ANPA ce preia? Ce are până acum. A, cele 31.000 de hectare. Rezolvaţi problema aceasta? Nu. Creşteţi absorbţia fondurilor europene? Nu. ANPA este o structură - şi o repet - o structură repetentă la absorbţia fondurilor europene şi o încărcaţi, în momentul de faţă, cu o competenţă căreia nu-i va face faţă. N-are nici structură de personal şi n-are nici pregătirea necesară, în momentul de faţă, să facă faţă noilor provocări. Partidul Naţional Liberal se va abţine la vot pe acest proiect de act normativ, pentru că nu rezolvă problema acvaculturii şi pisciculturii în România. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Din partea PMP, domnul deputat Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Acest proiect de lege, stimată doamnă preşedinte, a suscitat dezbateri destul de puternice şi la Comisia pentru agricultură şi la Comisia pentru mediu. Am susţinut unele amendamente, cu altele nu am fost de acord. Însă ridic şi eu o problemă aici. E bine ca mii de hectare să rămână cu ciulini, cu papură, cu trestie şi să nu fie cultivate? Aceasta e întrebarea mea. Partidul Mişcarea Populară mi-a sugerat că e bine să mă abţin la vot. Şi aşa voi face. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Preşedintele Comisiei pentru agricultură ne-a propus ca timp de dezbatere 5 minute. Vot, vă rog. Cu 95 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă şi 4 abţineri, 5 minute au fost aprobate. Trecem la dezbaterea pe articole. Vă reamintesc că avem 43 de amendamente admise şi 3 amendamente respinse. Rog colegii, încă o dată, să urmărească marginalul, nr. crt. din raportul comisiei şi să intervină acolo unde vor să susţină amendamentele respinse. Da? Deci o să merg pe raportul comisiei, să nu mai avem... Bun. (Discuţii la prezidiu.) La marginal 1. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La marginal 2. O să vă rog să votaţi, cu acele corecturi anunţate de preşedintele Comisiei pentru agricultură. La articolul unic practic se va scrie art. I. Vot, vă rog. Cu 99 de voturi pentru, 53 de voturi împotrivă, 3 abţineri, a fost adoptat. De la marginal 3 la marginal 10. Obiecţii? Da.

Adrian-Claudiu Prisnel Dragi colegi, Doamnă preşedinte de şedinţă, Vă supun atenţiei, în anexa de amendamente admise, pct. 9 marginal. Amendament pe care vă propun să-l respingem. Amendamentul defineşte exploatarea agropiscicolă, un termen de tip struţocămilă, care, odată adoptat, va dinamita scopul întregii legi, aşa cum a fost el prezentat în expunerea de motive şi în Comisia pentru agricultură. Scopul este acela de susţinere a acvaculturii. Acest amendament propus de domnul deputat Simion are efectul de a pune societatea piscicolă în situaţia de a alege între a face agricultură - o activitate cu valoare adăugată mică, dar şi cu riscuri mici - şi piscicultură - o activitate cu potenţial economic mult mai mare, de care România are nevoie. Pentru că terenul peste care a fost luciu de apă şi activitate piscicolă anterioară este bogat în material organic, dacă mai punem la socoteală şi subvenţia pe suprafaţă, alegerea nu este foarte grea şi nu este în favoarea acvaculturii. Vă rog să înţelegeţi cum funcţionează economia. Să nu lăsăm efortul de negociere depus pentru a crea o lege pentru susţinerea acvaculturii să se transforme într-o lege care are doar acest titlu şi de fapt susţine interesele celor care vor să facă agricultură în Delta Dunării. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Supun votului propunerea colegului nostru, de la marginal 9, de eliminare a unui amendament admis. Vot, vă rog. A fost respinsă, cu 60 de voturi pentru, 101 voturi împotrivă şi o abţinere. Supun votului dumneavoastră textul din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptat, cu 104 voturi pentru, 59 de voturi împotrivă şi o abţinere. Mergem mai departe. De la marginal 11 la marginal 20. Dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Da. Domnul deputat? Nu. (Domnul deputat Ionuţ Simionca solicită să ia cuvântul.) Pe...? Pe celălalt punct? Care?

Ionuţ Simionca Înainte, la articolul 1... da, da, da...

Carmen-Ileana Mihălcescu La marginal 10?

Ionuţ Simionca Da. Voiam să intervin, doamnă preşedinte, la amendamentul pe care l-am votat. Noi am votat împotrivă şi dumneavoastră l-aţi susţinut. Acest amendament acum dă şansa...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog frumos... staţi, staţi, staţi... Am trecut de el. (Vociferări.) Bun, dar am trecut de el, îmi cer scuze. Eram deja într-o altă etapă a procedurii. Deci... de la capăt. Dacă de la marginal 11 la 20 sunt obiecţii? Domnul deputat Tinel, vă rog.

Tinel Gheorghe Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, La marginal 13, la art. I pct. 8, după lit. e 1 ) se introduce o literă nouă şi se precizează că: "terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi terenurile aferente acestora din domeniul public sau privat al statului vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinaţie agricolă, cu obligativitatea menţinerii obiectului de activitate al exploatării piscicole pe perioada concesionării." Mi se atribuie acest amendament. Şi - pentru stenogramă, şi rog să se consemneze - nu sunt autorul textului, aşa cum apare el în raport. Textul propus de mine în Comisia pentru agricultură făcea precizarea că "perioada de menţinere a activităţii piscicole ar trebuie să fie de minimum 49 de ani." Pentru că vorbim de domeniul public al statului, nu vorbim de o concesiune de doi ani de zile, după care să faci ce vrei acolo cu domeniul public al statului. Or, faptul că s-a modificat textul nu mi-l asum şi rog să se consemneze acest lucru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Dumneavoastră ce propuneţi? Să introduceţi un nou amendament în timpul acestei proceduri, lucru care este practic imposibil, suntem ţinuţi de Regulament. Deci prezentarea de noi amendamente nu este admisă.

Tinel Gheorghe Doamnă preşedinte, Eu am ieşit la tribuna Parlamentului să fac o precizare absolut obligatorie. Faţă de ceea ce eu am susţinut în plenul Comisiei pentru agricultură şi ce s-a aprobat în plenul Comisiei pentru agricultură. Dumneavoastră sunteţi obligată să luaţi act de acest lucru. Şi să se precizeze că nu-mi asum paternitatea textului care apare în raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bun. Susţineţi că nu sunteţi autorul acestui amendament. Probabil este o eroare a comisiei. Am luat act de acest lucru. Mai departe. De la marginal 21 la marginal 30. Dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. De la marginal 31 la marginal 39. Dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. La marginal 40 avem erorile materiale şi corelarea lingvistică propusă de preşedintele Comisiei pentru agricultură, la modul la care la pct. 19 al legii, "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016" se va înlocui cu "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008." Vot, vă rog. Cu 109 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 54 de abţineri, a fost adoptat. La marginal 41. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La marginal 42, eroarea materială - constatată, din nou, de preşedintele Comisiei pentru agricultură - pe care o supun votului dumneavoastră. Art. 4 devine art. II. Aceasta fiind, supun votului. Vot, vă rog. Adoptat, cu 107 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 52 de abţineri. Marginal 43. Dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Proiectul de lege rămâne la votul final.