7 noiembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală (Pl-x 450/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 26. Este tot respingere. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală - Pl-x 450/2018. Din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului. Vă rog, domnule deputat.

Petru-Sorin Marica Doamnă preşedinte, Dragi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa PL-x 450 din 11 septembrie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 485 din 21 mai 2018, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea dreptului parlamentarilor de a propune proiecte de hotărâri locale sau judeţene şi de a participa şi lua cuvântul la lucrările consiliului local sau judeţean al unităţii administrativ-teritoriale din circumscripţia în care au fost aleşi şi a dreptului de a participa la aceste şedinţe, sub sancţiunea angajării răspunderii contravenţionale, respectiv penale, a persoanelor care împiedică/limitează exercitarea dreptului de a participa la aceste şedinţe. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, deoarece soluţiile pe care le cuprind noile reglementări creează premisele unor vicii de neconstituţionalitate, plecând de la o premisă greşită în interpretarea principiului echilibrului puterilor în stat, cu ignorarea principiului autonomiei locale, pe baza căruia se organizează şi funcţionează administraţia publică locală în România. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Propunerea legislativă merge la votul final.