6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (PL-x 82/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 90. Proiectul de Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - PL-x 82/2017. Pentru prezentarea raportului, Comisia pentru muncă. Vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 82/2017 din 1 februarie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 3 din Legea nr. 8/2006, prevăzându-se, în principal, inserarea unor noi condiţii în ceea ce priveşte criteriile de acordare a statutului de membru al unei uniuni de creaţie. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 22 decembrie 2016. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, în forma prezentată. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.