26 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PL-x 23/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Intrăm în ordinea de zi. Punctul 2, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; PL-x 23/2017. Este în procedură de urgenţă. Are un caracter ordinar. Sunt 49 de amendamente admise şi 5 anexe. Din partea Guvernului? Reprezentantul Guvernului, aveţi cuvântul. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor, pentru prezentarea raportului comun. Vă rog. Comisia pentru agricultură.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Iar pentru că s-au strecurat nişte inadvertenţe, solicităm către Departamentul Legislativ, doamnă preşedinte: 1. Trimiterile de la art. 19 să fie corelate conform modificărilor. Şi 2) Anexele să nu fie votate, pentru că există în lege, ceea ce ar duce la paralelism legislativ. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Vom ţine cont şi de aceste corelări legislative. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Nu sunt. O să trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la 20 sunt obiecţii, comentarii? (Domnul deputat Cornel Zainea solicită să ia cuvântul.) La dezbateri generale? V-aţi înscris prea târziu, dar vă rog. Domnul Cornel Zainea. Nu mi-aţi apărut aici pe display. Vă rog.

Cornel Zainea Mulţumesc frumos. Această lege prevede creşterea sancţiunilor pentru contravenţiile silvice, mai exact pentru tăierile ilegale de pădure. Ştim că în România avem o problemă foarte mare cu acest fenomen; primim foarte des imagini din toată ţara cu zone unde s-a tăiat la ras, unde s-a defrişat. Considerăm că această lege este bine-venită. Am trecut şi două amendamente în cadrul comisiei, prin care se instituie protecţie suplimentară pentru pădurile virgine şi cvasivirgine, motiv pentru care le mulţumesc colegilor din comisie. Grupul USR va vota pentru acest proiect de lege. Mulţumesc frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Tinel Gheorghe.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Noi am spus, liberalii, şi în Comisia pentru agricultură, când am dezbătut textul, că acest proiect de lege nu rezolvă problema tăierilor ilegale în pădurile româneşti. Sunt fapte pentru care legiuitorul dintr-o dată a "îmblânzit" măsura sau amploarea contravenţiei. Vă dau exemplu, se ştie de specialişti, de către noi, cei care slujim pădurea românească, că una dintre cele mai importante activităţi este cea ce culegere a datelor din teren, la elaborarea amenajamentelor silvice; amenajamentul silvic fiind cartea de căpătâi, Biblia silvicultorului. Or, dacă la culegerea datelor, care are o predicţie pe 10 ani de zile, lucrurile nu sunt în regulă şi cel care realizează partea tehnică are un interes, generat fie de o slabă pregătire profesională sau de un interes anume al beneficiarului acestor date, şi datele nu sunt conforme realităţii, vă daţi seama, 10 ani de zile te afli într-o totală contradicţie cu realitatea din teren. Noi am cerut, în comisie, să înăsprim amenzile pentru aceste fapte, pentru că am considerat că reprezintă ABC-ul activităţii tehnice, şi ni s-a argumentat că o amendă de la 1.000 la 5.000 de lei este suficientă. Păi, nu e suficientă, că dacă laşi chestiunea aceasta numai la latitudinea unei amenzi între 1.000 şi 5.000 de lei, făptuitorul, pe bună dreptate, este încurajat să producă pe bandă rulantă astfel de fapte. V-am exemplificat, pentru că în cuprinsul textului de act normativ, lăsând la o parte procedura care spunea că e nevoie de un raport al celor două comisii tehnice sesizate, adică agricultură, silvicultură plus juridică, care nu s-a desfăşurat niciodată, noi am spus în plenul Comisiei pentru agricultură că nu susţinem actuala variantă a Legii contravenţiilor silvice. Ca atare, Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestui text de act normativ. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Dacă de la nr. crt. 1 la 20 sunt obiecţii, comentarii? Dacă nu, adoptate. De la nr. crt. 21 la 49 sunt obiecţii, comentarii? Nu. Adoptate. Cele 5 anexe, de la 1 la 5. Dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul merge la votul final.