23 septembrie 2019 – Propunerea legislativă pentru completarea art.65 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Pl-x 248/2019). ( adoptată ca urmare a depăşirii termenului constituţional )

Carmen-Ileana Mihălcescu Şi, dacă îmi permiteţi, încă un anunţ de tacită. Avem o iniţiativă legislativă pentru care Camera este prima Cameră sesizată şi al cărei termen pentru dezbatere şi vot final a fost depăşit. E vorba de Pl-x 248/2019. Termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2) din Constituţie şi ale art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Este vorba de Propunerea pentru completarea art. 65 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Dau cuvântul domnului deputat Iulian Bulai. Domnule Bulai, vă rog.

Iulian Bulai 212 zile au trecut de când am votat împreună Comisia de anchetă pentru TVR. Trebuie să ştim ce se întâmplă acolo. Doamna Gradea trebuie să răspundă, în faţa parlamentarilor, asupra abuzurilor din TVR. Trebuie să discutăm rapoartele de activitate. 600 de angajaţi protestează acum, prin exces de zel. Nu mai putem aştepta. Vă mulţumesc. Voi interveni până când vom discuta împreună această Comisie de anchetă. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Florin Roman.