26 iunie 2019 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Pentru început o să-i dau cuvântul domnului deputat Vasile Varga. Vă rog.

Vasile Varga Mulţumesc. Pe procedură sunt, doamnă. La marginal 6 din anexa raportului asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - PL-x 290/2019 - redactarea amendamentului conţine o dublare a naturii atribuţiilor, cu sintagma "având un caracter interimar", fiind de natură să genereze confuzii privind atribuţiile organelor de conducere a Baroului Bucureşti. Astfel, având în vedere normele prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi corelarea textului cu corpul legii, propunem eliminarea acestei sintagme, textul cu sintagma eliminată rezolvând astfel, practic, toate aspectele normate de autorii amendamentului. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Să vă pregătiţi şi cartelele. O să supun votului dumneavoastră această solicitare. Vot, vă rog. Adoptată cu 132 de voturi pentru şi un coleg fără opţiune. Pe procedură, domnul Rodeanu Bogdan-Ionel. Vă rog.

Bogdan-Ionel Rodeanu Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Facem o solicitare de aducere în faţă a PL-x 395/2017, respectiv Proiectul de Lege pentru modificarea art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pe poziţia 11, de pe poziţia 26, aşa cum figurează pe ordinea de zi de pe site-ul cdep.ro.

Carmen-Ileana Mihălcescu De pe poziţia 26 pe poziţia 11. Modificare la ordinea de zi. Vot, vă rog. Adoptată cu 140 de voturi pentru şi un vot împotrivă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai departe, o altă intervenţie, domnul Dan Leoreanu. Vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Solicităm aducerea de pe poziţia 28 de pe ordinea de zi, aşa cum a fost ea prezentată pe site-ul Camerei, pe poziţia 10 - a Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii în semestrul II al anului 2018, care trebuie prezentat în plenul Camerei Deputaţilor. Deci pe poziţia 10. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot, vă rog, pentru această propunere. În unanimitate, 126 de voturi pentru sunt. Mai sunt alte intervenţii pe procedură? Nu mai sunt.