13 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (PL-x 453/2020) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 16. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; PL-x 453/2020. Sunt 4 amendamente admise şi două respinse. Dacă sunt iniţiatori care doresc să ia cuvântul? Nu sunt. Prezentarea raportului. Comisia pentru muncă, domnul preşedinte Solomon. Violeta? PL-x 453, da!

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 33 1 şi a alin. (2) al art. 127 din Legea nr. 76/2002, în sensul creşterii valorii indicatorului social de referinţă la suma de 1.200 lei, precum şi reglementarea majorării anuale a acesteia, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat pe anul anterior. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 iulie 2020. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc frumos. La dezbateri generale? Da, domnule Dohotaru, vă rog.

Adrian-Octavian Dohotaru Bună ziua! Este un proiect care poate să redea încrederea cetăţenilor că trăim într-adevăr aşa cum scrie în Constituţie, într-un stat social care dă dovadă de solidaritate. Astfel, ne-am gândit şi la impactul bugetar al acestui proiect, de aceea etapizarea s-a făcut pe trei ani. Am preluat idei şi dintr-un proiect mai vechi al colegilor parlamentari de la USR, care spuneau că aceşti indicatori sociali de referinţă, pe baza cărora avem toate ajutoarele sociale din României, de la ajutorul de şomaj, la ajutorul de încălzire pe timpul iernii, la alocaţia pentru susţinerea familiei, să se bazeze şi pe inflaţie. A fost o mare nedreptate care s-a făcut într-o perioadă de austeritate. Dacă ţinem minte, din 2008, acest indicator sociali de referinţă se baza pe salariul minim de atunci, la 500 de lei. De aceea, merită o corelare în următorii ani, mai ales că această criză a pandemiei a dus şi la o criză economică. Merită o corelare cu salariul minim de acum, şi în sensul acesta să se repare o nedreptate ca timp de atâţia ani acest indicator social de referinţă să nu fie schimbat. Doresc să le mulţumesc colegilor coiniţiatori pentru acest proiect legislativ care are un impact de 1% din produsul intern brut pe următorii ani, dar, potrivit studiilor pe care le-au arătat universitari din România şi din afară, aceşti bani se reîntorc în economie sub forma consumului. Astfel, de anul următor, de la 500 de lei, acest indicator social de referinţă ajunge la 780 de lei. Impactul de 0,4% din produsul intern brut se reîntoarce în viitoarele luni în economie aproape integral. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Domnul preşedinte Solomon. Vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Iniţiativa este ceva mai importantă decât lasă să se vadă la prima vedere. După cum ştiţi, spunea şi antevorbitorul meu, ISR, indicatorul social de referinţă, este folosit de Guvern în fundamentarea bugetelor pentru prestaţiile sociale, dar inclusiv pentru ajutorul de şomaj, ceea ce ducea ca ajutorul de şomaj, în zilele noastre, să fie insignifiant. Deşi salariul minim net a ajuns la 1.300 de lei, ajutorul de şomaj a rămas în jurul sumei de 500 de lei. De aceea, nereactualizarea ISR face o mare nedreptate celor mai vulnerabili dintre cetăţenii ţării noastre, celor mai săraci şi în risc de excluziune socială. De aceea, noi am propus o creştere graduală pe următorii trei ani de zile, astfel încât, la 1 ianuarie 2021, acest ISR să crească la 780 de lei, iar Ministerul de Finanţe a făcut un calcul asupra impactului financiar, iar acesta este de 0,23 de miliarde de lei pentru anul 2021, adică 230 de milioane de lei. Pentru 1 ianuarie 2022 creşterea ISR la 990 de lei; impactul va fi de 0,17 miliarde, deci 170 de milioane de lei. Şi pentru 1 ianuarie 2023 să ajungă la suma de 1.200 de lei. Impactul, de asemenea, 0,17 miliarde de lei, faţă de anul 2022. Prin urmare, ceea ce propunem noi este perfect sustenabil. Este şi necesar, mai ales că în urma studiilor, care s-au făcut de către nişte fundaţii şi analişti independenţi, s-a dovedit că din ceea ce cheltuieşte bugetul, se întorc aproape 90% prin taxare indirectă. Asta datorită faptului că majoritatea celor care primesc aceste măriri duc banii în consum, nu în economisire, iar consumul, după cum ştiţi, aduce TVA şi alte taxe la bugetul de stat. Prin urmare, având în vedere că şi impactul este calculat, este sustenabil, iar românii cei mai pândiţi de sărăcie au nevoie de aceste creşteri, pentru a simţi că şi în buzunarul lor se simte o revigorare şi o creştere economică a puterii de cumpărare, vă rugăm să fiţi de acord să votaţi această lege, astfel încât să poată intra până la sfârşitul anului în vigoare, şi bugetul viitor să se fundamenteze pe aceste cifre. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Cristian Seidler. La amendamente, da, sunt ultimele două poziţii. Nu mai sunt alte intervenţii. Doamna Csép Andrea. Vă rog. Dezbateri generale.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Ce vă pot spune în plus faţă de colegii mei? Este important de menţionat faptul că din 2008 valoarea indicatorului social de referinţă, în România, este în valoare de 500 de lei. În 2008, această valoare acoperea aproximativ 80% din salariul minim pe economie. De atunci, legislaţia pe care o folosim şi astăzi oferă posibilitatea Guvernului de a mări această valoare a indicatorului social de referinţă, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. După calculele noastre, când am lucrat la proiectul de lege, reiese foarte clar faptul că dacă fiecare Guvern, la fiecare început de an, ar fi aplicat legea, şi nu doar pe posibilitatea de a mări această valoare, de această posibilitate nu s-au folosit, valoarea indicatorului social de referinţă până în ziua de astăzi s-ar fi ridicat la aproximativ 800 de lei, ceea ce nu este şi nu o avem. Ceea ce o să rezolve acest proiect de lege este valoarea prestaţiilor sociale. Şi doresc să vă reamintesc că şi până acum, până când nu am modificat Legea privind alocaţia de stat pentru copii, şi această alocaţie a fost o sumă în funcţie de indicatorul social de referinţă. Vorbim de mame care sunt în concediul de creştere al copilului, vorbim de indemnizaţia de şomaj şi de alte prestaţii sociale care sunt nişte modificări de care vor beneficia persoanele mult mai vulnerabile şi expuse excluziunii sociale. Aşadar, vă mulţumesc pentru sprijin şi vă îndemn ca împreună să încercăm să modificăm legea şi să-i ajutăm pe aceşti oameni. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la nr. crt. 1, adică la titlul legii, sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. adoptat La nr. crt. 2 dacă sunt obiecţii sau comentarii? Colegul de la USR are amendamente depuse la ultimele două poziţii, la 3 şi 4. Acum suntem la nr. crt. 2 şi nu sunt obiecţii sau comentarii. adoptat La nr. crt. 3, domnul Seidler. Vă rog. Aveţi un amendament respins. Vă rog să-l prezentaţi.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc. Într-adevăr, amendamentul meu, de fapt, spune că valoarea indicatorului social ar urma să fie indexat, începând cu 1 ianuarie, cu indicele de creştere a preţurilor de consum prognozate anul anterior şi de abia mai apoi ar urma să crească către valorile precizate de către un antevorbitor. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Trebuie să supunem votului amendamentul respins. Fiecare lider de grup, vă rog, să vină la tribună să informeze colegii.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte. Grupul PNL va susţine amendamentul domnului deputat Seidler.

Carmen-Ileana Mihălcescu Grupul PMP?

Ionuţ Simionca Doamnă preşedinte, Grupul PMP va susţine amendamentul colegului nostru.

Carmen-Ileana Mihălcescu UDMR?

Zacharie Benedek Doamnă preşedinte, UDMR va vota contra. Vă mulţumim.

Carmen-Ileana Mihălcescu PSD? Grupul nostru. Avem? Te rog, anunţă, Violeta!

Violeta Răduţ Grupul PSD va vota împotrivă.

Carmen-Ileana Mihălcescu USR votează pentru. PRO România?

Ion Mocioalcă Pro România, împotrivă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Împotrivă. Mai sunt lideri? Minorităţile? O să vă rog să vă pregătiţi pentru... (Vociferări.) Nu merge tableta. Să înceapă votul, vă rog. (Vot electronic la distanţă.)

Anişoara Radu Radu Anişoara, PSD - vot împotrivă.

Lucian Şova Lucian Şova, Grup PSD - vot împotrivă.

Răzvan-Ion Ursu Ursu Răzvan - împotrivă.

Radu Babuş Radu Babuş, PSD - împotrivă.

Natalia-Elena Intotero Natalia Intotero, PSD - vot împotrivă.

Ionel Floroiu Ionel Floroiu, Grupul PSD - împotrivă.

George Ionescu George Ionescu, Partidul Naţional Liberal - pentru.

Ioan Sorin Roman Sorin Ioan Roman, PSD - împotrivă.

Cristina-Ionela Iurişniţi Bună ziua! Cristina Iurişniţi, Grupul parlamentar al USR - pentru.

Adrian Solomon Adrian Solomon, PSD - împotrivă.

Gigel-Sorinel Ştirbu Ştirbu Gigel, PNL - pentru.

Mihai Alexandru Voicu Mihai Voicu, PNL - pentru.

Dumitru Gherman Dumitru Gherman, PSD - împotrivă.

Răzvan-Ilie Rotaru Răzvan Rotaru, PSD - împotrivă.

Romeo Florin Nicoară Romeo Nicoară, PNL - pentru.

Antoneta Ioniţă Antoneta Ioniţă, Grupul PNL - pentru.

Elvira Şarapatin Elvira Şarapatin, Grupul PSD - vot împotrivă.

Daniela Oteşanu Daniela Oteşanu, PSD - împotrivă.

Gheorghe-Dinu Socotar Dinu Socotar, PSD - împotrivă.

Nicolae-Miroslav Petreţchi Petreţchi Nicolae-Miroslav - abţinere.

George Şişcu George Şişcu, PNL - pentru.

Sándor Bende Bende Sándor, UDMR - împotrivă.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Laurenţiu Leoreanu, PNL - pentru.

Mariana-Venera Popescu Popescu Mariana-Venera, minorităţi - pentru.

Éva-Andrea Csép Csép Éva-Andrea, UDMR - împotrivă.

Ioana Bran-Voinea Ioana Bran, PSD - împotrivă.

Lucian-Ovidiu Heiuş Heiuş Lucian, PNL - pentru.

Matei-Adrian Dobrovie Matei Dobrovie, PNL - pentru.

Petru-Sorin Marica Sorin Marica, PRO România - împotrivă.

Victor Paul Dobre Victor Paul Dobre, PNL - pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Carmen Mihălcescu - împotrivă.

Cristina-Mădălina Prună Cristina Prună, USR - pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mă ajutaţi şi pe mine? Câţi sunt?

Sorinel-Marian Vrăjitoru Vrăjitoru Sorin, PSD - împotrivă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vreau şi eu rezultatul votului.

Vasile Varga Varga Vasile, Grupul PNL - pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru - 72; împotrivă - 109; 7 abţineri şi un coleg care nu are nicio opţiune, nu votează. Amendamentul a fost respins. Supun votului dumneavoastră poziţia 3 din raportul comisiei. Mai am un vot, după care prezentaţi procesul-verbal cu alegerea secretarului. Şi mai avem un singur amendament respins. Dacă îl susţine domnul Seidler, dacă nu, avem poziţia nr. 4. Dacă sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. adoptat Aşa, proiectul merge la votul final. Îl rog pe domnul Leoreanu, pentru că tocmai s-a încheiat votul pentru alegerea secretarului Camerei Deputaţilor, să prezinte procesul-verbal.