2 iulie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (PL-x 839/2015). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. Este PL-x 839/2015. 40 de amendamente admise. Din partea comisiei sesizate în fond, doamna Camelia Gavrilă, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, prezentarea raportului. Vă rog.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere în fond Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul derulării proceselor de evaluare în vederea certificării. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat pe 18 noiembrie 2015. În urma dezbaterii, în şedinţa din 5 iunie 2018, comisia noastră a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise din anexă, aspecte care se referă la evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare, elaborarea normelor metodologice, finanţări, deci chestiuni foarte importante pentru actualizarea şi susţinerea dezvoltării de calitate a cercetării ştiinţifice. Mulţumim.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Cherecheş Florica.

Florica Cherecheş Această ordonanţă vine în sprijinul instituţiilor de cercetare care nu erau acreditate şi nu puteau accesa anumite categorii de fonduri. Noi vom susţine acest proiect care propune corelarea politicilor de cercetare-dezvoltare cu cele ale altor sectoare, recunoscând, astfel, rolul domeniului de cercetare-dezvoltare, de promotor real al dezvoltării economice şi sociale. De asemenea, proiectul susţine simplificarea procesului de identificare şi selectare a experţilor pentru comisiile de evaluare. Şi, de asemenea, elaborarea unei legislaţii clare care să pună accent pe calitatea programelor de cercetare-dezvoltare. Este esenţial să avem criterii clare de evaluare care să ţină cont de performanţe. Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 10 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptate. De la nr. crt. 11 la nr. crt. 20, dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la nr. crt. 21 la nr. crt. 30, dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la nr. crt. 31 la nr. crt. 40, obiecţii? Nu. Adoptate. Proiectul rămâne pentru votul final.