7 octombrie 2019 – Prezentarea Raportului privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2018 şi dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2018 (PHCD 49/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai departe. 2. Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2018. Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2018; PHCD 49/2019. Dau cuvântul domnului deputat Seres Dénes, pentru prezentarea raportului şi a proiectului de hotărâre. Vă rog.

Dénes Seres Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2018. Bugetul Camerei Deputaţilor, în sumă de 418.746.000 lei, a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018. După modificările intervenite în cursul anului, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, creditele definitive au fost stabilite la suma de 418.630.000 lei. Din această sumă, 1.454.000 lei s-au repartizat Institutului Român pentru Drepturile Omului, al cărui program este cuprins în alocaţiile bugetare totale aprobate pentru Camera Deputaţilor, conform legii. Plăţile totale efectuate în anul 2018 au fost de 406.643.370 lei, din care 1.278.139 pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului. Din totalul plăţilor la finele anului 2018, cheltuielile curente au fost în sumă de 391.790.735 lei, iar cheltuielile de capital au fost de 15.585.191 lei. Cheltuielile curente, în sumă de 391.790.735 lei, au reprezentat 98,1% faţă de creditele bugetare aprobate şi s-au efectuat pentru plata drepturilor de personal, cheltuieli pentru bunuri şi servicii, contribuţii şi cotizaţii la organismele internaţionale, asistenţă socială şi alte cheltuieli, după cum urmează: - Cheltuielile de personal în sumă de 303.403.034 lei, reprezentând 99,5% din prevederi, s-au efectuat pentru plata indemnizaţiilor deputaţilor şi salariilor personalului din serviciile Camerei Deputaţilor, a indemnizaţiilor de delegare şi a contribuţiei asiguratorii pentru muncă. La acest capitol sunt cuprinse şi cheltuielile cu diurna de deplasare, suma forfetară destinată desfăşurării activităţii deputaţilor în circumscripţiile electorale. Din totalul cheltuielilor de personal, suma de 1.051.987 lei este aferentă activităţii Institutului Român pentru Drepturile Omului. - Cheltuielile pentru bunuri şi servicii, în sumă de 57.459.629 lei, reprezentând 90,3% din prevederi, s-au efectuat pentru asigurarea funcţionării Camerei Deputaţilor şi întreţinerea sediului acesteia, pentru materialele necesare desfăşurării activităţii legislative, pentru deplasări interne şi în străinătate, cheltuieli de protocol pentru primirea în ţară a delegaţiilor străine, precum şi alte cheltuieli autorizate de lege. Din totalul cheltuielilor pentru bunuri şi servicii, suma de 211.256 lei este aferentă activităţii Institutului Român pentru Drepturile Omului. - La Capitolul "Alte transferuri", din suma de 74.805 lei, reprezentând 80,4% din prevederi, s-au efectuat plăţi pentru contribuţiile şi cotizaţiile Camerei Deputaţilor la organismele internaţionale. Din totalul cheltuielilor pentru Capitolul "Alte transferuri", suma de 13.735 lei este aferentă activităţii Institutului Român pentru Drepturile Omului. - De la titlul "Alte cheltuieli", s-a efectuat plata contribuţiei pentru persoanele cu handicap neîncadrate, în sumă de 694.412 lei. - Cheltuielile pentru "Asistenţa socială", în sumă de 30.158.855 lei, reprezentând 99,5% din prevederi, s-au efectuat pentru indemnizaţiile acordate foştilor deputaţi şi pentru indemnizaţia acordată persoanelor care în anul 2018 au încetat activitatea în condiţiile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. Cheltuielile de capital, în sumă de 15.585.191 lei, reprezentând 81,6% din creditele bugetare aprobate, s-au efectuat pentru active fixe - 9.044.208 lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe - 6.540.983 lei. Detalierea pe articole a contului de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2018, finanţat din credite bugetare, este prezentată în Anexa nr. 1. La activitatea finanţată din venituri proprii, disponibilul din anul anterior a fost de 20.171.862 lei, veniturile obţinute în anul 2018 au fost de 14.453.236 lei, faţă de 7.200.000 lei, cât era prevăzut, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 12.389.518 lei. Veniturile realizate provin din activităţi specifice desfăşurate de Centrul Internaţional de Conferinţe, din activitatea de alimentaţie şi altele. Detalierea pe articole a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli privind activitatea finanţată din venituri proprii pe anul 2018 este prezentată în Anexa nr. 2. Plăţile efectuate în anul 2018 de către Camera Deputaţilor şi Institutul Român pentru Drepturile Omului s-au încadrat în prevederile bugetare aprobate. Utilizarea mijloacelor financiare s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale celorlalte acte normative în vigoare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dacă sunt obiecţii? Domnul Năsui? Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Această execuţie bugetară arată ca o miniexecuţie bugetară a statului român. Dacă vă uitaţi puţin la cifre, vedeţi că şi la investiţii, şi la faimoasele pensii speciale, pe care o parte dintre voi le luaţi şi le veţi lua, avem aproximativ aceeaşi sumă. Avem aproximativ 30 de milioane de lei. Diferenţa este că dacă iniţial erau 28,5 milioane de lei bugetaţi pentru pensii speciale, Camera Deputaţilor a reuşit performanţa de a depăşi acest buget şi a ajunge la puţin peste 30 de milioane. În schimb, la capitolul investiţii, unde aveam tot 30 de milioane, ghiciţi cât am reuşit? Cam vreo 15 milioane. Deci exact la jumătate. Exact asta este o imagine foarte bună pentru bugetele pe care le votaţi în această sală. Şi zic "le votaţi" pentru că USR nu le-a votat niciodată. USR n-a fost de acord niciodată cu pensiile speciale. Acest sistem (Vociferări.) care împarte românii în şmecheri şi în fraieri, haideţi să fim serioşi! Aceia care au "pile" în Parlament şi au putut să-şi tragă pentru ei nişte pensii speciale şi le-au luat, că, de, nu le plătesc ei, le plăteşte bugetul de stat, contribuabilul, săracul, care plăteşte cele mai mari impozite pe salariul minim din toată Europa. În schimb, pentru noi, ne-am dat întotdeauna cu nemiluita. Nu vom vota nici pentru această confirmare a execuţiei bugetare. Dar este ironic cum reuşim, chiar în această mică instituţie a statului român - mică, dar importantă - să reflectăm exact problemele pe care le are statul român în ansamblul său.

Carmen-Ileana Mihălcescu OK. Vă mulţumesc.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Fără pensii speciale şi fără creşteri de cheltuieli nesimţite, cum au fost până acum, pe banii contribuabilului! Haideţi să ne întoarcem atenţia...

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumim frumos, domnule Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ... către privaţi, că, până la urmă, de acolo se plătesc toate taxele şi impozitele care ne permit toate lucrurile acestea! Mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu La titlu. Dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptat. La preambul? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptat. La Anexa nr. 1, observaţii? Nu sunt. Adoptată. La Anexa nr. 2, observaţii? Nu sunt. Adoptată. Proiectul de hotărâre merge la votul final.