6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PL-x 72/2012). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 88. Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite - PL-x 72/2012. Din partea Comisiei juridice, prezentarea raportului suplimentar. Vă rog.

Ştefan-Ovidiu Popa Vă mulţumesc. Raportul suplimentar asupra Proiectului de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite - PL-x 72/2012. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de lege. Guvernul României nu susţine adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului juridic al averilor ilicite, stabilindu-se modalitatea de confiscare a acestora. Prin soluţiile legislative propuse de prezenta iniţiativă legislativă, se urmăreşte instituirea unor măsuri pentru asigurarea transpunerii prevederilor Deciziei-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor având legătură cu infracţiunea, în ceea ce priveşte măsura confiscării extinse. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport suplimentar de respingere a Proiectului de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite. Proiectul de lege a rămas fără obiect. Soluţiile legislative propuse în proiectul de act normativ nu pot coexista cu reglementările din noul Cod penal. Proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa rămâne la votul final. Vreau însă să reamintesc prevederile art. 104 alin. (3) şi ale art. 97 alin. (3) din Regulament, potrivit cărora procedura se finalizează cu propunerea de adoptare a iniţiativei legislative.