16 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.223 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 224/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 7, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; PL-x 224/2019. Este un raport fără amendamente. Ne aflăm în procedură de urgenţă. Prezentarea raportului? Vă rog, doamnă preşedinte.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia noastră a fost sesizată cu PL-x 224, pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei, în sensul creării cadrului necesar pentru ca instituţiile de învăţământ superior de stat să aibă posibilitatea de a prelua în structura lor cluburile sportive universitare, ca entităţi cu statut de ordonator secundar faţă de universitate. În acest mod, în contractul complementar încheiat între instituţiile de învăţământ superior de stat şi Ministerul Educaţiei, se pot cuprinde şi fonduri pentru finanţarea cluburilor sportive universitare. Se va crea astfel oportunitatea susţinerii şi dezvoltării sportului de performanţă, contribuind şi la creşterea prestigiului universităţilor respective. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În Senat, legea a fost aprobată. În urma şedinţei din 15 aprilie, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Sorin Moldovan, vă rog.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, În Statele Unite ale Americii, cluburile sportive universitare au un rol foarte important în dezvoltarea viitorilor sportivi şi campioni. Foarte mulţi studenţi beneficiază de susţinere din partea universităţilor, în ceea ce priveşte cariera sportivă, dar şi cea educaţională. Prezentul proiect de lege dă posibilitatea universităţilor care îşi permit să finanţeze suplimentar activităţile sportive, să investească în dezvoltarea tinerilor sportivi. Proiectul nu prevede obligaţii, doar creează cadrul legal prin care universităţile pot susţine cluburile sportive universitare. Doar prin susţinerea sportivilor putem crea campioni, iar campionii - ştim cu toţii că sunt modele pentru generaţiile viitoare. Având în vedere cele expuse mai sus, Grupul parlamentar al PNL susţine adoptarea.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Doamna Cristina Iurişniţi?

Cristina-Ionela Iurişniţi Da. Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Sportul, aşa cum ştim, trebuie să redevină o prioritate pentru universităţile din România şi pentru societatea românească, în general. Dacă ne referim la sistemul universitar, totuşi trebuie să facem legătura şi cu cel preuniversitar, unde educaţia pentru sănătate încă mai are nevoie de sprijin. Doar 10% din copiii României au acces la educaţie pentru sănătate, iar 1 din 4 copii este obez. Deci avem încă mult de lucrat pe acest nivel. Susţinem sportul universitar, academic. Şi este foarte bine că acest cadru legislativ a reglementat tot ceea ce înseamnă sportul în această comunitate universitară, academică, reprezentativitatea lui, prestigiul universitar, competiţia şi activităţile fizice. Susţinem mişcarea... (I se întrerupe microfonul.)

Carmen-Ileana Mihălcescu N-am oprit absolut nimic.

Cristina-Ionela Iurişniţi Susţinem mişcarea studenţească, universitară, la nivelul academic. Şi, pentru toate aceste motive, Uniunea Salvaţi România susţine adoptarea acestui proiect de lege. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, merge la votul final.