6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind Primul loc de muncă (PL-x 648/2015). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 103. Proiectul de Lege privind "Primul loc de muncă" - PL-x 648/2015. Comisia pentru muncă, prezentarea raportului.

Daniela Oteşanu Raport asupra Proiectului de Lege privind primul loc de muncă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 648/2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege privind primul loc de muncă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal, în vederea facilitării accesului la primul loc de muncă al tinerilor fără experienţă profesională. Prin promovarea proiectului se doreşte stimularea angajatorilor pentru a încadra în muncă, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani aflaţi la primul loc de muncă, prin acordarea unei sume egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, precum şi scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 octombrie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Nu sunt dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.