6 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 236/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative; PL-x 236/2018. Avem 56 de amendamente admise; caracter organic. Din partea comisiei, prezentarea raportului. Domnule Gheorghe Şimon, vă rog.

Gheorghe Şimon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul de lege, în şedinţa din 18 aprilie 2018. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative. Consiliul Concurenţei a transmis punctul de vedere, comisiei. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii comisiei au examinat iniţiativa, finalizând dezbaterile în şedinţa din 6 iunie 2018. Din totalul de 19 membri ai comisiei, au fost prezenţi la dezbateri toţi deputaţii. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 3 voturi împotrivă, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu amendamentele admise care sunt redate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Şi vă propun timp de dezbatere 5 minute.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog, votaţi. Timp de dezbatere - 5 minute. (Vociferări. Rumoare.) 136 de voturi pentru, 62 de voturi contra, o abţinere. Adoptat. Dezbateri generale? Domnul Pavel Popescu. Domnul Pavel Popescu, dezbateri generale, sunteţi primul înscris.

Pavel Popescu Stimaţi colegi, Niciodată în istoria înfiinţării unui fond suveran nu s-a întâmplat ca acel fond suveran să fie înfiinţat pe un deficit bugetar. Este un principiu de bază care nu a fost încălcat vreodată în istoria acestei planete. Mai mult de atât - şi aici urmează partea gravă - este faptul că acest Fond Suveran de stat este unul dintre cele mai mari jafuri din ultimii 25 de ani, pe care voi îl veţi legitima astăzi. 33 de companii de stat, printre care "bijuteriile" acestei ţări, acestui stat, sunt confiscate de coaliţia dumneavoastră. Sunt confiscate definitiv din acest stat, dezgolind acest stat şi lăsându-l fără pic de demnitate economică, pe care o mai avea. (Vociferări.) Domnilor colegi, V-aţi învăţat să jucaţi un Monopoly grosolan cu aceste companii de stat. Mai mult decât atât, românii trebuie să ştie că prin această lege atacaţi tot. Atacaţi companiile care mai produc medicamente, atacaţi căile fluviale, atacaţi căile ferate, aeroporturile, gazele, resursele naturale ale României. Dacă mai vorbiţi despre plângeri penale, ştiţi ce pot să vă spun astăzi? Sunteţi pasibili, într-adevăr, astăzi, de o plângere penală, pentru subminarea economiei naţionale. (Vociferări.) Pentru că în momentul în care acest Fond Suveran de stat va da greş...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Pavel Popescu ... pentru faptul că aţi scos societatea civilă şi Banca Naţională a României din controlul asupra acestui Fond Suveran de stat sunteţi pasibili de o plângere penală pentru subminarea economiei naţionale. Şi atunci nu veţi mai avea vreun argument. Şi atunci poate doamnei Viorica Dăncilă îi va fi cu adevărat frică şi va veni singură să zică: "Mă duc acasă". Este o ruşine istorică... (Vociferări.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc, domnule Pavel Popescu.

Pavel Popescu ... să confiscaţi economia ţării fără niciun control al acestui popor asupra ei. Fiecare român - şi reiterez acest lucru - trebuie să ştie că, pe data de 6 iunie 2018, PSD-ALDE a votat pentru subminarea economiei României, confiscând peste 11 miliarde de lei, bani care încă mai existau în acest stat. Să vă fie ruşine, dacă veţi...

Carmen-Ileana Mihălcescu Aţi depăşit cele 3 minute.

Pavel Popescu ...da un vot pe această lege...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc, domnule Pavel Popescu. (Vociferări. Rumoare. Aplauze.) Doamna Chichirău Cosette. (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul pe procedură.) Pe procedură.

Cătălin Drulă Da. Foarte scurt. Pe procedură. Nu există timp de dezbatere decât pentru proiectele aflate în procedură de urgenţă. Acesta este în procedură normală. Deci este durata normală a intervenţiilor - două intervenţii de grup, 3 minute de intervenţie. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Doamna Cosette Chichirău, vă rog.

Cosette-Paula Chichirău Mulţumesc. Stimaţi colegi, Acest fond nu are niciun scop economic, are doar scop politic. Aveţi nevoie imediată de lichiditate, pentru a plăti pomenile electorale. Dar nu mai aveţi spaţiu bugetar. Aşadar, vreţi un instrument prin care să vă îndatoraţi, fără ca această datorie să intre în datoria publică, asta vreţi. Puţină contabilitate la negru, cum au făcut şi grecii. Iar în Grecia s-a terminat prost. Şi prost se va termina şi în România. De ce aveţi gaură bugetară pe timp de creştere economică? Pentru că aţi implementat o relaxare fiscală complet iresponsabilă. V-aţi întins mai mult decât v-a ajuns pătura şi acum trebuie să vindeţi active profitabile pentru a plăti nebunia electorală. Spuneţi adio următoarelor companii: Electrica, E.ON, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, OMV Petrom, Telekom, Antibiotice, Administraţia Porturilor Dunării - Fluviale şi Maritime, Administraţia Porturilor Maritime, Aeroporturi Bucureşti, Aeroportul Timişoara, Loteria Română, Poşta Română, CFR şi altele. Tot ce are statul român în orice domeniu este jefuit. La revedere! Români, spuneţi la revedere proprietăţii statului român. Ministrul finanţelor publice a fost complet incapabil să răspundă celor mai elementare întrebări despre acest Fond. Nu a putut să dea un singur exemplu de investiţie pe care l-ar face Fondul, deşi acest Fond s-ar lansa, chipurile, în iulie. N-a putut să spună un singur exemplu. Nu ştie care sunt indicii de performanţă. Nu înţelege parametrii de risc. Nu a scos o singură vorbă despre acest Fond. Acest Fond Suveran ar putea fiinţa doar după ce stabilim foarte clar care sunt obiectivele de investiţii, care sunt parametrii de risc şi care sunt indicii de profitabilitate. În această formă, Fondul Suveran nu este decât un mare jaf al României. Fiţi patrioţi şi votaţi împotrivă! (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Gheorghe Andrei Daniel. Pe procedură, doamna Turcan.

Raluca Turcan Pe procedură, doamnă preşedinte de şedinţă. Această lege este vădit neconstituţională. Dacă legea va fi votată în forma pe care dumneavoastră o supuneţi astăzi plenului, Partidul Naţional Liberal o va contesta la Curtea Constituţională. Şi, cel mai probabil, 3 aspecte de neconstituţionalitate vor fi acceptate. 1. Este principiul bicameralismului...

Carmen-Ileana Mihălcescu Procedura, doamnă Turcan. Vă rog frumos.

Raluca Turcan ... în care în Camera Deputaţilor... (I se întrerupe microfonul.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Păi, procedura? Care e procedura? Vreţi să vorbiţi pe timpul de dezbatere? Deci sunteţi cel de-al doilea vorbitor reprezentant de la grupul dumneavoastră, nu? (Discuţii în sală.) Procedură, atunci, vă rog frumos.

Raluca Turcan Dacă îmi daţi microfonul, o să şi pot...

Carmen-Ileana Mihălcescu Microfonul îl aveţi, doamnă deputat.

Raluca Turcan Mie îmi place cine se joacă acolo, la butonaş şi taie microfonul, probabil la ordinele dumneavoastră. Aşadar, pe procedură. Partidul Naţional Liberal vă solicită retrimiterea acestei legi la comisie, pentru că este neconstituţională. Cel puţin 3 aspecte. Pentru informarea dumneavoastră vi le-aş menţiona, pentru a şti exact ce vot veţi da astăzi. Aveţi principiul bicameralismului, principiul economiei de piaţă şi principiul liberei concurenţe. Sunt 3 articole neconstituţionale încălcate de această lege, pentru că transferaţi proprietatea privată a statului într-un fond care va gestiona netransparent...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Raluca Turcan ... discriminatoriu şi clientelar tot patrimoniul României.

Carmen-Ileana Mihălcescu Retrimitere la comisie. Vot, vă rog. Respinsă. 144 de voturi contra, 83 de voturi pentru, o abţinere, un coleg fără opţiune. Continuăm dezbaterile. (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Aţi fi cel de-al treilea vorbitor din partea grupului dumneavoastră, da.

Andrei Daniel Gheorghe Mă scuzaţi, doamna Turcan a fost pe procedură, după cum s-a văzut. (Vociferări.) Procedură de retrimitere la comisie. Bun. Acest FSDI, care se doreşte o societate de acţiuni care să cumuleze toată averea statului, deşi porneşte iniţial ca o idee bună şi porneşte de la acest principiu, al suveranităţii naţionale, în fapt poate să ducă la efecte profund nedorite, sub aspectul economiei naţionale. Noi practic preluăm toate activele statului român - din zona energetică, din zona de transporturi, din zona feroviară, din zona de exploatare a resurselor minerale - şi le aducem în acest tot unitar, care scapă, excede controlului guvernamental prin ministerele de resort. Transferul acestor acţiuni şi crearea acestui Fond Suveran putea să fie o idee viabilă în ţări care posedă mari resurse naturale. Fonduri suverane de acest tip se pot potrivi Norvegiei, se pot potrivi Qatarului, Kuweitului, Emiratelor Arabe. Dar, din păcate, economia naţională a României este de cu totul şi cu totul altă natură. Şi acest Fond Suveran, ca efecte, va duce la vulnerabilizarea economiei româneşti, prin plasarea tuturor acestor active în subordinea unei unice entităţi. Acest fapt vulnerabilizează, din perspectiva unor potenţiale crize financiare internaţionale, din perspectiva atacurilor speculative ori a unei gestiuni defectuoase care poate să genereze în timp fix efectul advers. Aşadar, acest Fond Suveran nu poate decât să ducă la pregătirea privatizării şi vânzării acestor active pe care statul român le deţine la aceste companii. Avem de-a face de fapt cu o şubrezire a resurselor naturale ale României. Se încalcă şi Ordonanţa nr. 109 cu privire la guvernanţa corporativă. Toate aceste companii nu vor mai avea capacitatea să investească în dezvoltare, să investească în capital material şi uman, şi să reuşească să capitalizeze, pe baza dividendelor, resurse, în care să dezvolte apoi investiţii. În realitate, Fondul Suveran ne poate duce fix la efectul advers. Mă tem că acest Fond Suveran este un fel de ruletă rusească a economiei naţionale, prin care noi de fapt vindem tot ce mai are bun statul român şi scoatem la mezat tot ceea ce dispunem în economia naţională, în numele unui naţionalism. Naţionalismul poate fi constructiv, dar în acest caz nu este nici pe departe aşa. Şi, iată, toate aceste companii - Romgaz, Transgaz, Aeroporturi, CFR - se vor găsi în incapacitatea de a-şi autogestiona propriile resurse. Şi indiferent cât de bine va funcţiona acest Fond în primii ani, un Fond, cum spuneam, iată, autonom, care va fi nevoit să joace pe o piaţă...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe ... concurenţială, ne vom trezi în situaţia în care vom fi nevoiţi să cedăm aceste resurse. Vom fi nevoiţi să lăsăm ca acest Fond să fie captat de anumite fonduri...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe ... speculative, transnaţionale. Pentru că aşa s-a întâmplat de fiecare dată. Nu avem o resursă nesecată de capital care să permită la nesfârşit o nouă serie de noi investiţii. Şi dacă vorbim tot despre investiţii, cred că actualul Guvern are ocazia să meargă în infrastructură...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe ... să meargă în educaţie, în sănătate, unde este nevoie de mari investiţii. Dar, din păcate, în afară de cofinanţarea proiectelor europene şi de investiţiile derulate de autorităţile administraţiei publice locale, nu avem de-a face cu vreun fel de investiţii. Fondul Suveran este un dar otrăvit...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe ... către economia românească...

Carmen-Ileana Mihălcescu Aţi depăşit de mult cele 3 minute.

Andrei Daniel Gheorghe ... şi este pregătit... (I se întrerupe microfonul.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Vişan George-Gabriel, PSD. Vă mulţumesc, domnule deputat. Mulţumesc.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Dragi colegi, Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii reprezintă o prioritate legislativă majoră în cadrul Programului nostru de guvernare. (Vociferări.) Va fi totodată un pas decisiv al României spre consolidarea economică şi prosperitate, un pilon al dezvoltării sustenabile şi un angajament credibil şi irevocabil al României în rândul economiilor europene. Oportunitatea înfiinţării Fondului Suveran a fost recunoscută de toate marile organisme politice şi financiare ale lumii şi reprezintă decizia politică prin care ţara noastră a hotărât să ridice nivelul afacerilor româneşti la statut internaţional. Programul de guvernare are ca principal scop prosperitatea cetăţenilor României, iar Fondul Suveran reprezintă instrumentul prin care se vor baza investiţiile din infrastructură, energie, agricultură, sănătate şi practic din orice domeniu al economiei naţionale, care reprezintă o oportunitate de afacere sau o prioritate naţională. Aş vrea să mă refer pe scurt la importanţa deciziei de astăzi, o decizie politică, de înfiinţare a Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Multe voci s-au arătat astăzi neîncrezătoare. Ba că nu avem resursele necesare constituirii sustenabile a acestui Fond, sau că Fondul Suveran nu se poate mişca destul de dinamic pe o piaţă a afacerilor mondiale, din cauza unei aşa-zise conduceri politice. Însă Fondul Suveran a fost gândit şi va fi creat pe baza normelor de guvernanţă, în conformitate cu Principiile de la Santiago, promovate de forurile internaţionale ale fondurilor suverane de investiţii, care reprezintă cele mai bune practici din acest domeniu. Deci, dragi colegi, nu ne abatem de la regulile afacerilor mondiale. Nu trebuie să uităm însă că prioritatea acestui Fond este dezvoltarea României. Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii va oferi României posibilitatea să facă afaceri la nivel european, alături de ţările occidentale, şi să spună răspicat că are banii necesari pentru a intra în business. Toate eforturile financiare şi afacerile Fondului vor fi orientate către bunăstarea şi prosperitatea ţării, prin dezvoltarea sectoarelor vitale care generează progres pentru societate. Este necesar să facem acest pas pentru ca investiţia, în viaţa oamenilor, să genereze mai multă stabilitate, pace socială şi prosperitate. Am să închei aici, dar nu înainte de a cita un laureat al Premiului Nobel, Ralph Bunche: "Pacea nu este o chestiune dacă un om se luptă cu altul sau nu. Pacea, pentru a fi de înţeles pentru cei mulţi, trebuie tradusă în: pâine, adăpost, sănătate şi educaţie". Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Năsui Claudiu.

Ovidiu-Ioan Sitterli Doamnă preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi...

Carmen-Ileana Mihălcescu Nu v-am dat cuvântul, vă cer scuze. La final o să vă dau cuvântul, da. Mulţumesc. Domnule Năsui, vă rog. Mulţumesc. Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Legea pe care o veţi vota sau nu astăzi aici prevede ca statul român să piardă o mare parte din avuţia sa. Va pierde 9 miliarde de lei cash şi 33 de companii de stat. Stimaţi colegi, Legea aceasta nu este încă votată. Dacă doriţi, puteţi să schimbaţi cursul istoriei în... (I se întrerupe microfonul. Discuţii în sală.) Bun, deci, revin. Stimaţi colegi, Istoria nu este încă scrisă. Puteţi să evitaţi acest jaf. A fost folosit acest cuvânt, de la această tribună, de mai multe ori. Şi este corect. Pentru că aceste active, ce se va întâmpla cu ele? Vor intra într-un fond din care se va cheltui fără absolut niciun respect al procedurilor de achiziţii publice. Deci vor putea fi cheltuiţii banii aceştia în absolut orice manieră. Şi nu doar atât, dar acest Fond va putea să se îndatoreze pe pieţe internaţionale. Lucru pe care îl va face. Ne spune asta chiar şi proiectul de lege. Datoria aceea va trebui replătită. Şi în momentul în care va veni o criză, şi va veni, pentru că există o ciclicitate economică, şi noi nu vom putea face faţă plăţilor pentru acea datorie, ce se va întâmpla? Ce credeţi că vor face creditorii internaţionali ai acestui Fond? Vor lua activele sale. Practic, România nici măcar nu-şi privatizează aceste companii, le dă pe degeaba. Le vom pierde, pentru că le punem într-un fond care va fi opac şi în administrarea căruia statul român nici măcar nu va avea dreptul să se implice. Şi de ce faceţi lucrul acesta? Motivul oficial pe care îl invocaţi este el însuşi problematic. (I se întrerupe microfonul.) Doamnă preşedinte, Vă rog frumos, nu mai îmi întrerupeţi discursul, că... nu e în regulă să întrerupeţi discursul opoziţiei în halul acesta.

Carmen-Ileana Mihălcescu Să ştiţi că nu am apăsat pe niciun buton.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Bun...

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule...

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Motivul oficial pe care îl invocaţi...

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Năsui...

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ... este acela...

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Năsui...

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ... că...

Carmen-Ileana Mihălcescu ... nu sunt eu de vină, s-ar putea să fie o problemă tehnică.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Bun. Lăsaţi-mă atunci să-mi duc ideea până la capăt, pentru că este important ca toată lumea să ştie, din orice partid...

Carmen-Ileana Mihălcescu Dar trebuie să ştiţi că aţi cam depăşit timpul.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ... că încă se poate schimba acest curs al istoriei, prin care statul român va pierde o mare parte din activele sale. Motivul oficial pe care îl invocaţi este că vreţi să eludaţi regulile contabile ale Uniunii Europene. Vreţi să vă îndatoraţi fără ca acea datorie să fie contabilizată ca datorie publică, deci să mascaţi datoria, şi vreţi ca acele cheltuieli să meargă pe buget. Deci să faceţi cheltuieli extrabugetare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Aţi depăşit timpul.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Toate regulile acestea sunt puse acolo pentru un motiv. Şi este un motiv...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ... foarte bun... şi anume, să avem şi noi finanţe publice sănătoase şi clare. Să ştim ce cheltuim, să ştim ce datorii avem. Ca atunci când vine criza să nu ne lovească cum a lovit... (I se întrerupe microfonul.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. (Vociferări.) Măcar mimaţi politeţea, vă rog frumos. Pentru că eu strig aici de la tribună, rugându-vă să încheiaţi, iar dumneavoastră continuaţi ca şi când aţi fi singur. (Vociferări.)

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Doamnă preşedinte, Avem 2 vorbitori, 3 minute, la grupul acesta parlamentar. Avem dreptul să le folosim?

Carmen-Ileana Mihălcescu 3 minute... le-aţi depăşit. Haideţi, domnule Năsui!

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Bun. Rugămintea mea pentru toată lumea, inclusiv pentru dumneavoastră, doamnă preşedinte, este să vă uitaţi, măcar pentru acest proiect economic, la interesul României, ca stat, pentru viitorul nostru. Să vă gândiţi că şi dumneavoastră şi copiii dumneavoastră veţi trăi în această ţară. Nu este în interesul nimănui să trăim într-o ţară jefuită. Dacă votaţi totuşi acest proiect de lege, vă anunţ că USR, PMP şi un grup de deputaţi neafiliaţi vom ataca la Curtea Constituţională acest proiect. Şi sper să pice, pentru sănătatea economică a României. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Eugen Tomac. Domnul Vosganian Varujan, vă rog.

Varujan Vosganian Câte minute am?

Carmen-Ileana Mihălcescu 3 minute, potrivit Regulamentului.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, Aş vrea pentru o clipă să astâmpăr temperamentul unora dintre colegii mei care invocă cuvinte precum "jaf" sau "vânzarea avuţiei statului". În primul rând, aş vrea să-i întreb pe aceşti colegi ai mei ce anume va putea să facă Fondul, ce nu făceau până acum companiile? Companiile, şi până acum, se împrumutau. Companiile, şi până acum, funcţionau potrivit Ordonanţei nr. 109. Companiile, şi până acum, aveau propria politică de investiţii. Astfel încât aş vrea să întreb, ce anume poate să facă Fondul Suveran de Investiţii, ceea ce nu făceau înainte companiile? În al doilea rând, eu cred că faptul că veniturile din privatizare pot fi folosite pentru dezvoltare şi pentru investiţii e un lucru bun. Până acum, veniturile din privatizare puteau să fie utilizate pentru datoria publică. Iată că noi, prin această lege, permitem ca veniturile din privatizare, care în mod corect au fost evaluate la două miliarde de euro, pot fi îndreptate către investiţii. În al treilea rând, şi până acum, stimaţi domni, exista sistemul ajutoarelor de stat. Există pârghii active ale statului, prin care el se implică în susţinerea economiei private. Diferenţa va fi că ajutoarele de stat erau nerambursabile, în timp ce investiţiile Fondului vor contribui la prezenţa Fondului în companiile în care investeşte, lansarea unor activităţi de natură privată şi apoi Fondul se poate reloca şi susţine alte afaceri. Deci sistemul acesta de implicare a veniturilor bugetare în economia reală exista şi până acum, numai că el va căpăta o dimensiune explicită a economiei de piaţă. Apoi, cei care vor conduce Fondul vor fi în acelaşi timp reprezentanţi ai statului, pentru că unii dintre ei vor fi acolo prin ordin al ministrului finanţelor, deci statul are un anumit control, iar alţii vor fi desemnaţi printr-o procedură de licitaţie, procedură transparentă, aşa cum spune chiar legea pe care noi am votat-o. Apoi, ideea că aceşti bani sunt trecuţi acolo numai ca să nu intre în deficitul bugetar, mi se pare, de asemenea, o idee stranie. Pentru că este bine ca o parte din banii pentru investiţii să fie extrabugetari, să fie aşa-numitul off-budget, pentru ca să putem să dezvoltăm mai mult economia, fără să grevăm banii pe care îi alocăm celorlalte politici publice. Apoi, Fondul acesta Suveran va putea, în condiţiile noii legislaţii a Parteneriatului public-privat, să fie un factor activ în stimularea chiar a investiţiilor publice. Din toate acestea, eu cred că Fondul Suveran este mai degrabă un gest de curaj, un gest de a arăta determinarea pe care o avem de a lega fondurile publice de economia privată. Şi acest Fond Suveran se va supune economiei private, în condiţiile competiţiei economice, şi în acelaşi timp va sluji unor obiective pe care Programul de guvernare le prevede.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Varujan Pambuccian De aceea, ideea aceasta că nu trebuie să facem copii, pentru că ei or să aibă pojar într-o bună zi, ideea că orice tentativă de a reforma ar putea să fie un eşec, pentru că noi, românii, suntem sortiţi eşecului, mi se pare incorectă, şi utilizarea unor astfel de cuvinte precum "jaf" este cu totul improprie şi este într-un registru pe care dumneavoastră îl utilizaţi de mult. Şi am să închei spunând aşa: dacă cineva, peste 50 de ani, va dori să scrie istoria românilor, folosind textele moţiunilor dumneavoastră şi discursurile dumneavoastră parlamentare, ar putea să creadă că România este o ţară în prag de disoluţie, în prag de faliment şi chiar s-ar mira cum de noi mai trăim de pe-o zi pe alta. De aceea, eu cred că în acest moment trebuie să dăm un semn de susţinere pentru acest proiect care ar putea să joace un rol important în viitor în proiectul investiţional al României. Mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Victor Ponta.

Victor-Viorel Ponta Mulţumesc, doamnă preşedinte. O să încerc să mă înscriu doar în cele trei minute...

Carmen-Ileana Mihălcescu Un minut!

Victor-Viorel Ponta Cinci! Vă mulţumesc. ...cu speranţa că absolut toată lumea prezentă astăzi aici şi care va vota, ştie exact ce votează. L-am ascultat pe tânărul meu coleg de la PSD - este clar că nu ştie ce votează - şi pe domnul Vosganian, în a cărei gândire economică am mare încredere şi am avut şi în 2009 şi ne-a fost destul de rău, domnule Varujan, dar de data aceasta important este ca în 2019 (Aplauze.) să nu ajungem tot acolo. Stimaţi colegi, Prin legea de astăzi, treceţi 33 de companii - ce a mai rămas din ce are Guvernul României - într-o entitate privată care va fi gestionată privat, de nişte oameni privaţi care astăzi, sigur, au putere politică, dar mâine, probabil, nu o vor mai avea. În 2016, la lansarea Programului de guvernare, mă aflam împreună cu un distins coleg - nu-i dau numele, pentru că este aici, lângă mine - şi amândoi am zis: "Fondul acesta suveran este o prostie, sperăm că nu o să se facă!". După care am discutat cu domnul prim-ministru Tudose şi mi-a zis: "Eu nu semnez aşa ceva, că nu vreau să ajung în închisoare!". Să vă explic încă o dată şi să fiţi conştienţi că aţi ştiut ce aţi votat. În 2012-2016 Guvernul PSD-ALDE a gestionat companiile de stat, listându-le la bursă, cu sprijinul şi al opoziţiei, aducând bani de investiţii care au rămas în companie, având transparenţa pe care o impune orice companie listată la bursă, la Bucureşti şi la Londra, şi pregătind inclusiv Hidroelectrica, pe care o salvase domnul Borza de la alţi indivizi care, de altfel, au revenit şi acum, pregătind listarea pentru Aeroportul Otopeni, pentru Portul Constanţa, în aşa fel încât, ceea ce a mai rămas al statului român să poată să producă profit, să producă dezvoltare pentru România. Acum toate acestea vor fi trecute într-o zonă privată, repet, controlată de oameni privaţi, puţini din România, restul din Israel, din Rusia, din alte zone unde au tot încercat, din 2012, să ia Hidroelectrica, să ia Portul Constanţa, să ia Aeroportul Otopeni, şi Guvernul PSD-ALDE s-a opus. Acum nu se mai opune, acum le treceţi acolo, pot fi vândute, fără a trece prin niciun fel de procedură publică. Nu este niciun fel de control al Guvernului, nu înţeleg de ce va mai exista Ministerul Economiei şi Ministerul Energiei, că rămân doar cu secretarele şi cu şoferii şi peste nişte ani, când vom constata că tot ce a mai rămas din munca poporului român şi din proprietatea noastră va ajunge la nişte domni privaţi, din afara ţării, vreau ca toţi cei care astăzi votaţi pentru...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi, domnule deputat!

Victor-Viorel Ponta ...să nu spuneţi că n-aţi ştiut. Am încheiat şi vă mulţumesc, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Eugen Tomac, care s-a înscris ulterior.

Eugen Tomac Stimaţi colegi, Am aflat mai devreme o noutate de la fostul premier Ponta şi cred că ar trebui să o felicităm pe doamna Dăncilă, în momentul de faţă, pentru că nici Domnia Sa vedem că nu şi-a asumat cel mai important proiect al PSD prezentat în campania din 2016. Cred că ceea ce facem astăzi ar trebui să dea un semnal de gândire pentru mulţi. Nu ştiu dacă este meritul ministrului de finanţe de a-l convinge pe actualul premier să nu-şi asume nici dumneaei această iniţiativă, pentru că, oameni buni, suntem restanţieri la absorbţia fondurilor europene şi vă rog, domnule vicepremier Ştefan, puneţi biciul pe Guvern şi aduceţi bani în ţară, pe care trebuie să-i primim de la Uniunea Europeană, şi apoi să vă vină asemenea idei! Pentru că, reţineţi ce se întâmplă astăzi - înseamnă să dăm o putere uriaşă unor domni care, din mediul privat, vor deveni un fel de prim-miniştri care vor gestiona în perioada următoare nu 10 miliarde, ci peste 20 de miliarde din banii românilor şi cred că aici trebuie să avem o chestiune de conştiinţă şi vă cerem să respingeţi această lege, pentru că este dăunătoare pentru români şi pentru România! (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. De la ALDE... De la USR, îmi pare rău, dar deja am avut doi vorbitori. (Vociferări.) Procedură, domnul Sitterli.

Ovidiu-Ioan Sitterli Am solicitat înscrierea la cuvânt pentru a expune câteva chestiuni strict tehnice, pe acest proiect de lege, şi aş solicita transmiterea lui la comisii pentru reanalizarea chestiunilor tehnice. Sunt nişte chestiuni pe care le-am ridicat şi în faţa Comisiei pentru industrii. Acum mi se spune că nu pot să discut nici măcar...

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Sitterli!

Ovidiu-Ioan Sitterli ...pe amendamentele pe care eu le-am solicitat şi le-am înscris pe ordinea de zi a Comisiei pentru industrii şi care au fost respinse, pe motiv că nu apar în raport. Păi, dacă eu niciodată, nici în plen n-am dreptul să iau cuvântul, să expun chestiuni strict tehnice, nici în raport nu mi se trec amendamentele pe care eu le-am susţinut în faţa comisiei, strict tehnice, păi atunci, oameni buni, să plecăm acasă!

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Sitterli!

Ovidiu-Ioan Sitterli Care este rolul nostru? Pe procedură, solicit, când va veni vremea...

Carmen-Ileana Mihălcescu Pe procedură, ce?!

Ovidiu-Ioan Sitterli ...având în vedere...

Carmen-Ileana Mihălcescu Care este procedura?

Ovidiu-Ioan Sitterli ...că nu sunt înscrise în raport, să iau cuvântul pe chestiunile strict tehnice pe care eu le-am ridicat în faţa comisiei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Sitterli, atâta vreme cât în raport se află doar amendamente admise, cum vă imaginaţi că vă puteţi susţine amendamentele respinse? Sunt aici amendamentele. Vă mulţumesc. Domnul Băişanu Ştefan-Alexandru. Şi încercaţi să citiţi şi Regulamentul! Neafiliaţii... un singur reprezentant al dumneavoastră poate interveni la dezbateri generale. Un singur reprezentant! Domnul Băişanu.

Ştefan-Alexandru Băişanu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, N-am să vorbesc despre Fondul Suveran Naţional, pentru că nu sunt specialist în aşa ceva. Am să încerc să vorbesc despre patriotism şi am să vă spun că astăzi, prin ceea ce vom face, avem posibilitatea de a salva România, prin tot ceea ce am reuşi să facem prin acest fond, dacă vom aduce specialişti, în adevăratul sens al cuvântului, care să conducă această instituţie, dacă vom numi acolo lipitori de afişe sau prieteni ai partidelor, lucrurile se vor sfârşi grav. Îmi doresc din tot sufletul ca acest fond să rămână al statului român, România să profite de lucrurile acestea şi îmi doresc din tot sufletul ca ceea ce cred că se poate întâmpla astăzi, negativ, să nu se întâmple, şi anume, să ajungem în situaţia ca peste câţiva ani să nu mai avem nimic din ceea ce avem în momentul de faţă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Daniel Suciu. Pe procedură, domnul Roman Florin.

Florin-Claudiu Roman Doamnă preşedinte, Cei doi pot vorbi, aşa cum aţi spus, conform Regulamentului, câte trei minute. Am observat că pe reprezentanţii PSD şi ALDE i-aţi lăsat să depăşească aceste minute, aşa că vă rog să fiţi un preşedinte de şedinţă echidistant pentru toţi. Vreau să spun doar atât: astăzi, aici, nu ar fi trebuit să stea domnul Teodorovici! Astăzi, aici, ar fi trebuit să stea naşul, domnul Dragnea...

Carmen-Ileana Mihălcescu Procedură, domnule Roman, nu vă supăraţi!

Florin-Claudiu Roman ...şi naşa, doamna Dăncilă! Din acest... (I se întrerupe microfonul.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc frumos. (Vociferări.) Nu, este prea mult! (Gălăgie în sală.) Vă mulţumesc, domnule Roman. Aţi invocat o procedură, vă răspund la ea. Echidistantă am fost în egală măsură şi cu opoziţia, şi cu puterea. (Vociferări.) Vă mulţumesc. (Vociferări.) Vă rog să fiţi politicos! Este singurul lucru pe care vi-l solicit şi vă mulţumesc încă o dată. Domnul Suciu.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Dacă pe cei de la Partidul Naţional Liberal sau de la USR chiar îi pot înţelege că sunt împotriva acestui proiect, nu ştiu câtă valoare are în politică şoapta unui fost premier cu un actual ministru, dar Partidul Social Democrat, în tot anul 2016, a vorbit de Fondul Suveran. Ministrul finanţelor este aici să susţină acest proiect de lege! Stimaţi colegi foşti de la Partidul Social Democrat, cum votaţi acum împotrivă, când toată campania aţi vorbit de acest fond suveran şi aţi susţinut acest proiect?! (Aplauze.) Această atitudine nu mai are nimic de-a face cu ceea ce votaţi! Ca să fie foarte clar, Partidul Social Democrat şi ALDE şi-au asumat în campanie acest proiect şi astăzi el este dus la capăt. Nu este nici jaf, nu este nici păcăleală, este o şansă de dezvoltare a României şi atât! (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Pe procedură, domnul Gheorghe Tinel. Vă rog.

Tinel Gheorghe Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Colegul meu, domnul Sitterli, de la Sibiu, a încercat de la această tribună să vă aducă la cunoştinţă o chestiune procedurală foarte gravă. În Comisia pentru industrii s-au dezbătut, s-au discutat amendamente care au fost respinse. Foarte bine! Ele, însă, trebuiau să apară în raport. Or, raportul nu prevede în momentul de faţă amendamentele respinse. O chestiune procedurală foarte gravă! S-a invocat motivul că: "Domnule, nu au fost trecute!". Domnule, dacă au fost dezbătute în comisie, cum să nu apară în raport? Ce interes aveţi să dezbateţi un raport care nu cuprinde şi amendamentele respinse?! Procedural ar fi trebuit, doamnă preşedinte, să întoarceţi legea pentru trei ore, cinci ore, cât consideraţi dumneavoastră de cuviinţă, ca amendamentele respinse să poată fi trecute în raport şi să poată fi discutate în plen. Aceasta este procedura parlamentară, de 28 de ani de când există acest Parlament.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Avem o propunere de 3-4 ore, spuneţi, domnule ... 3-4 ore retrimitere la comisie, propunerea domnului Gheorghe Tinel. Vot, vă rog. Respinsă propunerea, cu 155 de voturi contra, 85 de voturi pentru, 6 abţineri, un coleg fără opţiune. Dacă mai avem alţi vorbitori? Ar trebui să mai vorbească un coleg de la PMP, că văd că v-aţi înscris. Domnule Movilă Petru, din păcate, aţi fi al treilea. Domnul Simionca Ionuţ.

Ionuţ Simionca Stimaţi colegi, Eu nu sunt economist, dar când m-am implicat în politică m-am implicat pentru un viitor mai bun pentru ţara aceasta, să aduc ce am învăţat în America şi oarecum să implementăm în România o viaţă mai bună. Ţara aceasta a fost vândută 28 de ani şi acum n-o mai vindeţi, o amanetaţi! Fiţi responsabili pentru copiii dumneavoastră! Fiţi responsabili pentru voi şi dacă chiar vreţi să faceţi ceva, veniţi cu un sistem transparent! Transparentizarea sistemului este necesară! Nu-mi spuneţi mie că totul va fi foarte transparent, nu ştiţi unde o să folosiţi banii, nu ştiţi ce o să faceţi cu ei, dar vreţi să-i cheltuiţi pe toţi cei 20 de milioane! Eu cred că noi trebuie să fim responsabili, domnilor! Chiar dacă nu suntem economişti, suntem români şi trebuie să luptăm pentru ţara aceasta, să fim patrioţi!

Carmen-Ileana Mihălcescu Bun. Pe procedură, doriţi să interveniţi? Domnul Petru Movilă.

Petru Movilă Sigur că aş putea să apreciez discursul colegului meu, lider PSD, despre promisiunile de campanie, dar din 2012 tot promite PSD Autostrada Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş şi n-am văzut-o la realizări. De asemenea, ...

Carmen-Ileana Mihălcescu Procedură, domnule Movilă!

Petru Movilă Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi,

Carmen-Ileana Mihălcescu Care este procedura?

Petru Movilă Cred că acest fond suveran va veni să decapitalizeze societăţile româneşti şi vă dau exemplu Antibiotice Iaşi, societate cu capital majoritar de stat, într-un mediu concurenţial, unde duce 35% din profit pentru taxa clawback şi restul banilor vor fi aici şi vor ajunge nicăieri. Poate ne-ar spune cineva ce se întâmplă cu acciza pentru combustibil şi câţi bani din această acciză s-au dus la drumuri? Sunt lucruri importante şi noi inventăm alte structuri, doar ca să mai dăm scăunele calde.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu aveţi procedură. Sunteţi al treilea vorbitor din partea grupului dumneavoastră, adică cumva neregulamentar. Procedură? Haideţi, spuneţi-mi procedura!

Petru Movilă Deci procedură. Cred că cinci minute consultări cu liderii de grup, să vedem dacă într-adevăr colegul nostru de la PNL are documente că a depus amendamente ... (Vociferări.) Domnilor colegi, Eu vă cred, este o problemă tehnică! Dacă în cele cinci minute vom constata că nu există amendamente, continuăm procedura, dar dacă există amendamente înregistrate, eu cred că este absolut decent să reîntoarcem la comisie. Dar cinci minute consultări liderii de grup. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu O să îi rog pe domnii lideri să vină până la prezidiu. (Consultări.) După o scurtă pauză

Carmen-Ileana Mihălcescu Înţeleg, totuşi, că nu a fost înregistrat niciun fel de amendament la comisie. Domnule Şimon, vă rog frumos.

Gheorghe Şimon Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, La comisia raportoare, Comisia pentru politică economică, nu a fost înregistrat niciun amendament.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bun. Haideţi să ne oprim şi să mergem la dezbaterea proiectului de lege. Avem 56 de amendamente admise. O să vă rog să urmăriţi calupuri de câte zece, numărul curent. De la 1 la 10 dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptate. De la 11 la 20. Obiecţii? Nu. Adoptate. (Vociferări.) Da? La admise, da. Suntem pe procedură. Intrăm iar pe procedură. Vă rog, procedură.

Tinel Gheorghe Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Amendamentele nu se depun la comisia sesizată în fond - dumneavoastră ştiţi foarte bine procedura parlamentară - amendamentele se depun la comisiile avizatoare. De acolo se preiau pe procedură, se duc în raportul final. Nu puteţi să eliminaţi nişte amendamente care s-au dezbătut la comisiile avizatoare şi ele să dispară la comisia de fond, fără să fie dezbătute! Chiar dacă nu le doriţi, le respingeţi în comisia de fond, dar ele trebuie să apară în raportul final! Luaţi un drept constituţional al parlamentarului, de a amenda legile! Altfel, pe această procedură, şi proiectele, iniţiativele legislative se pot pierde pe parcurs, considerând că n-au ajuns la comisiile de fond.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bun. Mulţumesc. Daţi-mi voie să continui, căci eu am aici un raport cu aceste amendamente admise, pe care trebuie să le supun votului. Domnule Bumb, ce faceţi? Sunteţi bine? Pe procedură? Vă rog, pe procedură.

Sorin-Ioan Bumb Aş vrea să supun votului art. 7, că s-a trecut foarte repede, şi alin. (9) de la art. 7, unde scrie ...

Carmen-Ileana Mihălcescu Staţi puţin, că aceasta nu este procedură, domnule....

Sorin-Ioan Bumb ...foarte clar că "Pachetele de acţiuni, aduse ca aport de capital social la Fondul Suveran de Investiţii, în condiţiile prezentei legi, se transferă din proprietatea privată a statului român, în proprietatea privată a fondului, acesta putând dispune liber de respectivele acţiuni, în calitate de bunuri proprii". Aceasta înseamnă că poate să vândă, poate să facă orice cu acţiunile statului român. Şi vă rog, doamnă preşedinte, să supuneţi votului acest articol.

Carmen-Ileana Mihălcescu Care articol?

Sorin-Ioan Bumb Pentru eliminarea acestui articol. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Ce articol, domnule Bumb? Ce articol? Spuneţi-mi încă o dată!

Sorin-Ioan Bumb Articolul 7 alin. (9).

Carmen-Ileana Mihălcescu Articolul 7 alin. (1)?

Sorin-Ioan Bumb 9!

Carmen-Ileana Mihălcescu 9.

Sorin-Ioan Bumb Eliminarea am propus.

Carmen-Ileana Mihălcescu Acesta este un amendament de eliminare, de ce vreţi...

Sorin-Ioan Bumb Un amendament de eliminare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Păi, nu există amendamente de eliminare. Nu există amendamente respinse.

Sorin-Ioan Bumb Propunem eliminarea. Vă rog să supuneţi la vot...

Carmen-Ileana Mihălcescu Cum să propun eliminarea?!

Sorin-Ioan Bumb Propun eliminarea alin. (9) din art. 7. Vă rog să supuneţi la vot.

Carmen-Ileana Mihălcescu Dar nu figurează la amendamente respinse! Dacă aţi fi avut un amendament respins cu acest obiect, cu siguranţă l-aş fi supus votului, dar acum nu figurează... Deci acum nu avem decât amendamente... S-ar putea să trebuiască să reformulaţi.

Sorin-Ioan Bumb Nu am ce să reformulez. Deci eu propun eliminarea şi face parte din obiecţiile la acest proiect de lege. (Vociferări.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Eu pot să supun votului articolul din raportul comisiei, nu eliminarea lui, pentru că nu există amendament de eliminare. Aceasta pot s-o fac. Aceasta spun, că vă pot ajuta să reformulaţi, eventual, dar nu pot să supun votului eliminarea.

Sorin-Ioan Bumb Deci nu se poate reformula. Trebuie supusă la vot eliminarea alin. (9) din art. 7. Obiecţii...

Carmen-Ileana Mihălcescu OK. Conform raportului comisiei, supun votului alin. (9) al art. 7, cum este în raport. Vot, vă rog. Adoptat cu 137 de voturi pentru, 76 de voturi contra, 20 de abţineri, un coleg fără opţiune.

Sorin-Ioan Bumb Mulţumesc coaliţiei la putere pentru că, prin acest articol, dă frâu liber vânzării de acţiuni fără niciun control! Deci statul va fi devalizat! Cinste celor care au votat! (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnule Năsui, aveţi o intervenţie la admise? (Vociferări.) La admise.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, doamnă preşedinte. Este vorba de amendamentul admis de la art. 7 alin. (1), prin care se creşte aportul în numerar, de la 1,85 miliarde la 9 miliarde de lei. Vă rog să supuneţi la vot eliminarea acestui amendament.

Carmen-Ileana Mihălcescu Cum să supun votului eliminarea?!

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Acest amendament trebuie supus la vot!

Carmen-Ileana Mihălcescu OK. Eu supun votului dumneavoastră... Nu ne înţelegem! Supun votului dumneavoastră art. 7 alin. (1), aşa cum este el prezentat în raportul comisiei şi care are un amendament admis. Şi îl supun votului dumneavoastră, din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptat. 147 de voturi pentru, 85 de voturi contra, 14 abţineri. Dacă de la nr. crt. 11 la 20 sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Da, domnule Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Avem obiecţii, de asemenea, la amendamentul prin care Anexa nr. 1 este suplimentată, de la 23 de companii, câte avea iniţial, la 33 de companii. Ieri, în cursul zilei, aţi mai adăugat încă 10 companii de stat pe care le viraţi în acest fond. Vă rog să supuneţi la vot eliminarea acestui amendament admis. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Supun votului dumneavoastră amendamentul admis din raportul comisiei. Adoptat cu 143 de voturi pentru, 89 de voturi contra, 15 abţineri. De la nr. crt. 21 la 30. Dacă sunt obiecţii? Să ascultăm obiecţia, domnule Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Mă scuzaţi. La pct. 27 vă supunem spre eliminare amendamentul propus la art. 7 alin. (3): "Capitalul social subscris la data constituirii FSDI este format din aport în natură reprezentat de pachetele de acţiuni prevăzute în Anexa nr. 1 din lege şi din aport în numerar în sumă de 9.000.000.000 de lei".

Carmen-Ileana Mihălcescu Supun votului dumneavoastră amendamentul admis din raportul comisiei, art. 7 alin. (3). Vot, vă rog. Adoptat cu 144 de voturi pentru, 83 de voturi contra, 17 abţineri. Dacă de la 31 la 40 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptate. Dacă de la 41 la 56 sunt obiecţii? Nu. Adoptate. Merge la votul final. Mulţumesc. Cinci minute pauză.