26 noiembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 421/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; PL-x 421/2017. Sunt 32 de amendamente admise şi un singur amendament respins. Ne aflăm în procedură de urgenţă. Din partea Guvernului? Vă rog să vă şi prezentaţi. Aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul preşedinte Iancu, prezentarea raportului comun suplimentar.

Iulian Iancu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege menţionat, conform prevederilor art. 95 şi 115, a fost repartizat pentru dezbatere în fond Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi Comisiei juridice. Proiectul a fost adoptat de Senat, are avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Aşa cum s-a menţionat, în fapt, în acest proiect vorbim despre o transpunere a unor dispoziţii din cuprinsul Directivei 46 din 2014 şi, totodată, se preiau prin această directivă şi modificările la Directiva 37 din 1999 a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule. Vorbim aici despre instituirea unei noţiuni de suspendare a înmatriculării, ca operaţiune administrativă, suspendare care intervine în următoarele situaţii: atunci când noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului sau la expirarea/anularea inspecţiei tehnice periodice a vehiculului. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor 3 comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului propunerea de adoptare a actului normativ cu amendamente admise şi amendamente respinse.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă doreşte cineva să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole. Avem un singur amendament respins. Doreşte cineva să-l susţină? Nu. Dacă la nr. crt. 1 - la titlu, respectiv - sunt observaţii, comentarii? Sunt obiecţii? Nu. Adoptat. De la marginal 2 la marginal 10, obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. De la 11 la 20, obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. De la 21 la 32 dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de lege merge la votul final.