24 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Tudor Ciuhodaru (PHCD 28/2019). ( adoptat )

Carmen-Ileana Mihălcescu Următorul proiect de hotărâre, al domnului deputat Tudor Ciuhodaru. Vă rog.

Aida-Cristina Căruceru Având în vedere demisia din calitatea de deputat al domnului Tudor Ciuhodaru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificări şi completări, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat, la data menţionată în cuprinsul acesteia, respectiv 13 iunie 2019. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi ale alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: Articol unic - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Tudor Ciuhodaru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Dezbateri generale? Nu sunt. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic? Nu sunt. Adoptat. Am luat act de această demisie. O supun votului dumneavoastră. Voturi pentru? Voturi împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Unanimitate.