10 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 203/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 9 de pe ordinea de zi. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; PL-x 203/2018; are caracter ordinar; avem 9 amendamente admise şi 3 amendamente respinse. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Din partea comisiei sesizate în fond, pentru prezentarea raportului? Domnul Dîrzu, vă rog frumos. Doamnul Ioan Dîrzu : Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât în unanimitate să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1, şi amendamentele respinse, redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul document. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Domnul Magyar Loránd-Bálint? Vă rog.

Loránd-Bálint Magyar Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Şi UDMR susţine această iniţiativă legislativă. Considerăm că în acest fel putem să soluţionăm problemele apărute, respectiv să acordăm şansa ocoalelor silvice private să întreţină pădurile, în cazul în care aceste servicii au fost suspendate şi predate către Romsilva. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Olar Corneliu.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vedeţi dumneavoastră, trebuie să corectăm legile retrocedării - Legea nr. 18 -, respectiv toate legile care au revenit - Legea nr. 1, Legea nr. 247. Partidul Naţional Liberal este de acord... şi mai ales că avantajează nu numai ocoalele private, ci şi proprietarii care aveau anumite chestii de suspendare a anumitor activităţi în ceea ce priveşte activităţile profesionale. Susţinem şi vă rog să votaţi această iniţiativă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc pentru intervenţie. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 2, obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 3, obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 4, obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 5, obiecţii? Nu. Adoptat. La marginal 6 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La marginal 7, obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 8, obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 9, obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul de lege rămâne la votul final.