15 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 51/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Între timp a sosit şi Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat. Domnule deputat Gabriel Andronache, vă dau cuvântul pentru a prezenta raportul comisiei şi proiectul de hotărâre. Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Fac precizarea că voi prezenta acest raport în calitate de vicepreşedinte al Comisiei de validare. Raport privind validarea unui mandat de deputat Comisia de validare a luat cunoştinţă de faptul că a devenit vacant un loc de deputat, ca urmare a încetării calităţii de deputat a domnului Goga Octavian, ales la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripţia electorală nr. 15 Covasna, pe lista Partidului Mişcarea Populară. Potrivit art. 228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, "Locul vacant va fi ocupat de către supleantul imediat următor de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale dacă, până la data validării mandatului, partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pentru care a candidat confirmă în scris că aparţine acesteia. Asupra legalităţii alegerii supleantului comisia de validare va prezenta Camerei Deputaţilor un raport". Am citat din Regulament. Procedând la examinarea documentelor depuse pentru validarea mandatului şi având în vedere lista supleanţilor comunicată Comisiei de validare de către Biroul Electoral Central şi adresa Partidului Mişcarea Populară, Comisia de validare a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ocuparea locului de deputat declarat vacant şi propune validarea mandatului de deputat pentru domnul Teacă Alexandru, candidat pe lista Partidului Mişcarea Populară. Prezentul raport a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, cu precizarea pe care o realizez, că au fost prezenţi mai mult de jumătate plus unu din membrii comisiei. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor validarea mandatului de deputat prevăzut în prezentul raport, precum şi adoptarea hotărârii anexate. Dacă doriţi, prezint şi hotărârea, Proiectul de Hotărâre. Dacă nu, acesta va fi distribuit colegilor.

Carmen-Ileana Mihălcescu Cred că e OK să fie distribuit colegilor.

Gabriel Andronache Mulţumesc mult, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu, domnule vicepreşedinte. Dacă la titlu sunt observaţii? Nu sunt. Adoptat. La preambul? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic, observaţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de hotărâre urmează să fie votat în şedinţa de vot final.