18 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibilor: unirea forţelor pentru un viitor comun JOIN(2019) 6 (PH CD 42/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 4, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibilor: unirea forţelor pentru un viitor comun JOIN(2019) 6; PH CD 42/2019. Domnule preşedinte Tîlvăr, vă rog, aveţi cuvântul.

Angel Tîlvăr Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Opinia noastră privind Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibilor: unirea forţelor pentru un viitor comun a avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politică externă, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană şi analiza realizată de către comisia noastră. Astfel, noi recomandăm întreprinderea unor acţiuni comune pentru dezvoltarea capitalului uman, care să includă învăţământul preuniversitar şi vocaţional şi educaţia extracurriculară nonformală, precum şi instruirea independentă şi pe tot parcursul vieţii. Considerăm că Uniunea Europeană şi statele Americii Latine ar beneficia de pe urma schimburilor de experienţă şi a cooperării în domeniul gestionării integrate a bazinelor hidrografice şi recomandăm includerea acestui subiect printre priorităţile de implementare a acordurilor. Totodată, susţinem intensificarea eforturilor comune pentru menţinerea sistemului comercial multilateral deschis, nediscriminatoriu şi bazat pe norme, în centrul căruia să se afle Organizaţia Mondială a Comerţului puternică şi funcţională, acţionând în direcţia reformei acesteia şi a funcţiilor sale de reglementare, monitorizare şi soluţionare a conflictelor. Astfel, doamnă preşedinte, comisia noastră s-a întrunit pe 11 septembrie şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezenta opinie, care să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Domnul Dănuţ Bica. Vă rog.

Dănuţ Bica Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibilor sunt unite prin istorie şi ghidate de numeroase valori comune. Din 1999 sunt legate de un parteneriat strategic de succes, care se bazează pe un angajament faţă de libertăţile fundamentale, de dezvoltare durabilă şi de un sistem interrelaţional solid, bazat pe reguli. De peste 20 de ani, acest parteneriat constituie o platformă de cooperare reciproc avantajoasă, un motor al schimbării şi un incubator de idei noi. În ultimele două decenii, Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibilor au atins un nivel de integrare fără precedent. Uniunea Europeană a semnat acorduri de asociere, de liber schimb sau politice şi de cooperare cu 27 dintre cele 33 de ţări latino-americane. În numeroase situaţii, statele din cele două zone îşi aliniază poziţia în cadrul diferitelor organisme internaţionale. De asemenea, aproape 6 milioane de persoane din Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibilor trăiesc, muncesc sau studiază de cealaltă parte a Atlanticului. Economiile celor două zone sunt strâns interconectate. Uniunea Europeană este cel de-al treilea partener comercial al Americii Latine şi zonei Caraibilor şi, totodată, cel mai important furnizor în materie de cooperare pentru dezvoltare. În aceste condiţii, comunicarea pe care o analizăm astăzi propune consolidarea parteneriatului politic al Uniunii Europene cu America Latină şi zona Caraibilor, prin stabilirea unei viziuni pentru un parteneriat biregional mai solid şi modernizat, axat pe comerţ, investiţii şi cooperare sectorială, în contextul unor realităţi mondiale şi regionale în schimbare. Acest parteneriat ar trebui să se concentreze pe patru priorităţi care se consolidează reciproc: prosperitate, democraţie, rezilienţă şi guvernanţă mondială eficace. Pentru fiecare dintre aceste priorităţi, comunicarea propune o serie de domenii şi iniţiative concrete. Drept urmare, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru aprobarea proiectului de hotărâre supus dezbaterii. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de hotărâre merge la votul final.