28 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora (PL-x 213/2016). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora; este PL-x 213/2016; are un caracter ordinar şi 15 amendamente admise. Din partea Guvernului, aveţi cuvântul, vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Din partea comisiei sesizate în fond, prezentarea raportului? Domnul preşedinte Iulian Iancu, vă rog.

Iulian Iancu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să vă spun, stimaţi colegi, că acest proiect are avizul Consiliului Legislativ, a fost adoptat de Senat, şi, de asemenea, are avizul favorabil de la Comisia juridică. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare elementele prezentate puţin mai înainte de către reprezentantul Guvernului, la care aş adăuga faptul că această îmbunătăţire se adresează reglementărilor ce privesc obligaţiile comerciantului, drepturile consumatorului atunci când sunt achiziţionate produse de folosinţă îndelungată, precizând condiţiile în care acestea se pot returna, schimba cu un alt produs sau schimba cu contravaloarea lor. În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului de lege.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale. Intervenţii? Domnul Dănuţ Bica, vă rog.

Dănuţ Bica Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Prin Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost transpuse în legislaţia naţională prevederile Directivei 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţii conexe. De la momentul intrării în vigoare şi până în prezent, s-a constatat, pe baza sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrare la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, că anumite aspecte ale Legii nr. 449/2003 nu mai sunt înţelese nici de către operatorii economici, nici de către consumatori, fapt care a impus necesitatea modificării sau completării unor dispoziţii ale acesteia. Drept urmare, proiectul de lege supus astăzi dezbaterii şi aprobării are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003, în sensul introducerii unor clarificări cu privire la definiţia consumatorului, a garanţiei comerciale, a garanţiei legale de conformitate şi a certificatului de garanţie. Scopul propunerii este de a îmbunătăţi reglementarea existentă în ceea ce priveşte obligaţiile comerciantului şi drepturile consumatorului atunci când sunt achiziţionate produse de folosinţă îndelungată, precizând condiţiile în care acestea se pot returna, schimba cu un alt produs sau schimba cu contravaloarea lor. Având în vedere cele prezentate anterior, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu sunt. Adoptat. De la marginal 2 la marginal 8. Dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptate. De la marginal 9 la marginal 15. Dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de lege rămâne la votul final. Următorul.