13 februarie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 557/2013). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; Pl-x 557/2013. Domnul preşedinte Buicu, prezentarea raportului, vă rog.

Corneliu-Florin Buicu Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Senatul a respins iniţiativa legislativă. Potrivit art. 75 alin. (1) şi (3), Camera Deputaţilor este for decizional. Am avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice, punctul de vedere negativ al Guvernului. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 95 prin introducerea unui nou principiu care să stea la baza asistenţei de sănătate publică, respectiv încadrarea de personal de specialitate de asistenţă medicală cunoscător al limbii minorităţilor în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor; introducerea obligaţiei organelor competente ale ANAF... de a emite o notificare în cazul neachitării contribuţiei pe o perioadă de 60 de zile... Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă. În raport cu conţinutul său, iniţiativa face parte din categoria legilor ordinare. Raportul a fost adoptat cu majoritate şi vă propunem respingerea propunerii legislative, întrucât problematica ce face obiectul acesteia este rezolvată prin art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 - PL-x 73/2017, astfel iniţiativa rămânând fără obiect. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Nu doreşte nimeni să intervină. Iniţiativa merge la votul final. Îmi cer scuze, nu v-am observat. Vă rog. Domnul deputat Korodi.

Attila Korodi Doamnă preşedinte, Am cerut să iau cuvântul pentru că UDMR fiind iniţiatorul acestui proiect de lege, şi noi susţinem respingerea, pentru că foarte multe elemente din acest proiect de lege deja au fost adoptate în diferite modificări ale legislaţiei care priveşte sănătatea, sistemul de sănătate. Şi totodată, din nou, vrem să subliniem, este foarte important ca să avem un sistem de sănătate apropiat bolnavului, cetăţenilor, şi un sistem debirocratizat. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Dacă mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Merge la votul final, aşa cum am specificat mai devreme.