6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului şi din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul public al comunei Corbii Mari şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa (PL-x 529/2016). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 89. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului şi din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul public al comunei Corbii Mari şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa - PL-x 529/2016. Din partea comisiei sesizate în fond? Comisia pentru agricultură, domnul deputat Dănuţ Păle. Prezentarea raportului comun.

Dănuţ Păle Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului şi din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unei suprafeţe de teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă în suprafaţă totală de 17 hectare, din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul public al comunei Corbii Mari şi în administrarea Consiliului Local al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, în vederea înfiinţării unei amenajări piscicole. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege, în şedinţe separate. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului şi din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, întrucât proiectul de lege nu respectă prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.