23 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii COM (2019) 195 (PH CD 47/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 8, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii COM (2019) 195; PH CD 47/2019. Din partea Comisiei pentru afaceri europene, prezentarea raportului. Vă rog. A punctului de vedere, nu a raportului.

Ştefan Muşoiu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii COM (2019) 195. Având în vedere proiectele de opinie transmise de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru sănătate şi familie, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor, Comisia pentru afaceri europene, în principal, a susţinut poziţia Comisiei Europene, conform căreia o retragere a Regatului Unit din Uniune pe baza acordului de retragere care a fost acceptat de Guvernul Regatului Unit şi pe care Consiliul European l-a aprobat în 2018 este cel mai bun rezultat; a susţinut mecanismele operative prin care se garantează că drepturile cetăţenilor în materie de securitate socială sunt protejate după retragere; a susţinut sprijinul financiar din partea Uniunii, necesar pentru a atenua efectele economice ale unei retrageri dezordonate a Regatului Unit din Uniune; a reamintit necesitatea cooperării între Marea Britanie şi Uniunea Europeană, în asigurarea unui comerţ internaţional bazat pe reguli şi în funcţionarea eficientă a Organizaţiei Internaţionale a Comerţului. Opinia a fost supusă dezbaterii în şedinţa Comisiei pentru afaceri europene din data de 18 septembrie 2019 şi a fost adoptată în unanimitate. Supunem aprobării plenului Camerei Deputaţilor opinia, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Comentarii de ordin general? Domnul Andrei Gheorghe. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, doamnă preşedinte. Cu toţii cunoaştem problematica Brexit-ului, una care afectează sute de mii de români care lucrează în Marea Britanie. Este consecinţa unei decizii suverane pe care a luat-o poporul britanic şi pe care, părerea mea, că nu este cazul s-o comentăm noi dacă a fost bună ori dacă a fost rea. În mod cert, economia Uniunii Europene va fi afectată de impactul retragerii Marii Britanii din structurile comunitare şi din cadrul pieţei unice, iar acest lucru va necesita o viziune a Guvernului României care să permită reatragerea românilor plecaţi în Marea Britanie în ţară şi, totodată, o reorientare sub aspectul anumitor politici existente pe anumite pieţe de producţie din sectoarele economice. Dar, una peste alta, pe marginea acestui Brexit au fost foarte multe discuţii, foarte multe dezbateri. Evident că un acord este benefic atât Uniunii Europene, cât şi Marii Britanii, în perspectiva ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar există şi o altă consecinţă aici pe care vreau s-o accentuez. Poate că acest Brexit nu ar fi existat niciodată dacă nu am fi avut aroganţa permanentă a birocraţilor de la Bruxelles, în raport cu politicile naţionale ale statelor suverane, dacă nu am fi avut, în loc de o Europă a libertăţii şi în loc de o Europă unde premisele libertăţii de mişcare a bunurilor, serviciilor şi persoanelor să fie pe primul loc, o Europă în care centralismul birocratic îşi face treptat locul şi asta evident că duce la reacţii, pentru că ştim ceea ce înseamnă pentru Marea Britanie liberul schimb, ştim ceea ce înseamnă rolul Marii Britanii în contextul politicilor comerciale globale. Şi dacă pentru Marea Britanie va fi un şoc această ieşire din Uniunea Europeană, mă tem că va fi un şoc mai mare pentru ţările membre ale Uniunii Europene care vor rămâne aici şi se vor vedea lipsite de un partener important, sub aspect economic, politic şi cultural. Marea Britanie are capacitatea de a se reorienta către Commonwealth, către mări, către oceane, către Canada şi Statele Unite, către Australia, către India şi către alte pieţe emergente sau dezvoltate ale lumii. Aşadar, Brexit-ul cred că trebuie tratat cu mult mai multă atenţie la noi şi în curând va deveni o prioritate pe agenda Guvernului României, o prioritate de ordin social pe care trebuie s-o prevenim, iar aici Guvernul României are obligaţia de a face toate demersurile posibile pentru a asigura cetăţenilor români din Marea Britanie un Brexit uşor. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Matei Dobrovie.

Matei-Adrian Dobrovie Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Comunicarea Comisiei se referă, în primul rând, la planurile de contingenţă, anume la măsurile pe care le va lua Uniunea, în cazul tot mai probabil al unui scenariu no-deal. Şi acest scenariu, total de nedorit, în momentul de faţă este, din păcate, cel mai plauzibil. Ca urmare, există nişte orientări practice destinate statelor membre, în cinci domenii de importanţă prioritară. Este vorba despre drepturile de şedere, în materie de securitate socială a cetăţenilor, despre cooperarea poliţienească şi judiciară, în materie penală, medicamente şi dispozitive medicale, protecţia datelor şi pescuitul. Ce este important de reţinut este că, în momentul de faţă, lucrurile sunt atât de complicate, încât măsurile de contingenţă care au fost adoptate la nivel european şi naţional se întemeiază pe principiile generale stabilite în comunicarea din 13 noiembrie 2018, ceea ce nu înseamnă, nu reproduce beneficiile apartenenţei la Uniune şi nici condiţiile unei eventuale perioade de tranziţie, aşa cum ar fi prevăzut acordul de retragere. În continuare, varianta unui acord de retragere aprobat de către Parlamentul Britanic ar fi fost varianta cea mai bună. În cazul în care nu se va ajunge la acest acord, însă, aceste măsuri de contingenţă temporare îi vor oferi Regatului Unit o marjă de manevră pentru a aborda trei aspecte principale legate de separare, trei aspecte care reprezintă o condiţie prealabilă foarte importantă pentru discuţiile referitoare la calea de urmat ulterior. Aceste aspecte sunt: drepturile cetăţenilor din UE 27 şi ale cetăţenilor Regatului Unit care şi-au exercitat dreptul de liberă circulaţie înainte de data retragerii. Aceste drepturi trebuie menţinute, evident. Mai mult decât atât, Regatul Unit ar trebui să-şi onoreze în continuare angajamentele financiare asumate în calitate de stat membru şi să contribuie la bugetul Uniunii Europene pe actualul cadru financiar multianual. Mai mult, Regatul Unit ar trebui să găsească o soluţie pentru menţinerea păcii pe insula Irlanda şi a integrităţii pieţei unice. Ştiţi foarte bine celebra discuţie legată de clauza "backstop" şi problemele pe care le ridică aceasta. În concluzie, Partidul Naţional Liberal susţine această comunicare şi este extrem de important să vedem cum se pregăteşte fiecare ţară pentru această decizie pe care nu ne-am dorit-o niciunii. Dar, trebuie să subliniem că pentru a continua plăţile din fonduri europene, din bugetul general al Uniunii Europene, beneficiarii din UK pot să primească fonduri, dar trebuie să-şi plătească contribuţiile bugetare aferente anului 2019. Tot ce se va realiza, se va realiza pe bază de reciprocitate. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de hotărâre merge la votul final.