14 mai 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Pl-x 209/2019). (rămasă pentru votul final)

Carmen-Ileana Mihălcescu 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; este Pl-x 209/2019; are caracter ordinar şi 5 amendamente admise. Din partea comisiilor? Domnul preşedinte Iulian Iancu, prezentarea raportului comun suplimentar, vă rog.

Iulian Iancu Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, 3 comisii au fost sesizate în fond cu acest proiect. E vorba de Comisia pentru administraţie, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică. Este vorba despre o modificare la Legea nr. 50 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv debirocratizarea procedurilor privind montarea panourilor fotovoltaice şi solare, şi astfel lansarea şi consolidarea statutului de prosumer pentru consumatorii casnici. În urma dezbaterilor, comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise. Mulţumesc. Vreau să mulţumesc totodată colegilor care au înţeles, şi în special doamnei Cristina Prună.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu sunt observaţii? Nu. Adoptat. La marginal 2 sunt observaţii? Nu. Adoptat. Marginal 3. Observaţii? Nu. Adoptat. Marginal 4. Observaţii? Nu. Adoptat. Marginal 5. Observaţii? Nu. Adoptat. Propunerea legislativă merge la votul final.