24 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice (PL-x 405/2020) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 34. În continuare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice; PL-x 405/2020; procedură de urgenţă; caracter ordinar. Sunt 20 de poziţii cu un amendament admis. Iniţiatorul, Guvernul României? Da? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului comun? Comisia pentru mediu sau Comisia pentru buget? Da.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 3 comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea prezentului proiect de lege cu un amendament admis prezentat în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale, intervenţii sunt pe acest proiect? Domnul Petru Movilă? Doriţi să interveniţi pe acest proiect?

Petru Movilă Doamnă preşedinte, Nu, dacă îmi daţi voie, pe procedură. Îi rog pe cei care monitorizează apelurile noastre pe tabletă, privind luările de cuvânt, să fie atenţi. Sunt foarte supărat pentru că, la mai multe proiecte de lege, am semnalizat că doresc să iau cuvântul, să exprim poziţia Grupului PMP, şi nu a fost posibil. Da, este inacceptabil acest lucru. Al doilea lucru. Doar să-mi permiteţi 30 de secunde. La punctul... la PL-x 505/2020, poziţia 31. Da, PMP va vota Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 117 pentru modificarea... De fapt, noi ne referim la organizarea activităţii sanitar- veterinare şi siguranţa alimentelor. Este un proiect de lege bun, este un proiect de lege necesar, este un proiect de lege care clarifică şi responsabilităţile medicilor veterinari, stabileşte foarte clar şi activitatea pe care aceştia trebuie să o realizeze, un program de lucru clar. Este un lucru cât se poate de bun. A fost votat şi în comisie, de colegul nostru, deputatul Ionuţ Simionca. Noi vom vota pentru. Şi este important ca, la toate legile, să se aplice imediat, pentru că sunt multe legi bune votate de Parlament, care au părţi bune, dar nu se aplică. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc şi eu. Intervenţia a fost la un proiect dezbătut anterior. Nu este vina colegilor noştri din secretariat, este vina mea, pentru că nu am urmărit ecranul, şi îmi cer scuze! Continuăm. Dacă la titlu sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. Dacă de la punctul 2 la punctul 20 sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul merge la votul final. Următorul.