23 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor (PL-x 133/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 4, Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor; PL-x 133/2018. Sunt 29 de amendamente admise şi 6 anexe. Din partea comisiilor sesizate în fond? Vă rog, prezentarea raportului comun, domnul Dănuţ Păle.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 martie 2018. La examinarea proiectului de lege s-au avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege supus examinării are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, program multianual de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie, prin investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme noi sau în ferme aflate în activitate, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Şi daţi-mi voie să aduc în atenţie o notă pentru Departamentul Legislativ, care urmează să facă următoarea corectură. La nr. crt. 15, la art. 13 alin. (5) lit. a) s-a strecurat o greşeală de redactare, fiind necesară înlocuirea sintagmei "documente de plată" cu sintagma "documente care atestă obligaţia de plată". Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Am reţinut solicitarea dumneavoastră. La dezbateri generale? Domnul Nechita Oros? Vă rog.

Nechita-Adrian Oros Da. Mulţumesc, doamnă preşedinte. Sigur, pentru cei care activează în agricultură şi în industria alimentară, este cunoscut că bubalinele reprezintă un potenţial nevalorificat sau foarte puţin valorificat în România şi că în timp ce la noi efectivele scad simţitor, în ţări ca Marea Britanie, Elveţia, Ungaria, Germania, Irlanda, acestea cresc. De ce? Pentru că această specie - bubalinele - este o specie rezistentă la foarte multe dintre bolile majore, cum ar fi leucoza, encefalopatiile spongiforme, TBC-ul sau bruceloza; are o carne gustoasă şi un lapte foarte bun şi hrănitor; de asemenea, pentru laptele acestor animale nu există cotă de lapte. Acest proiect legislativ sigur că este aşteptat. Este practic vorba despre o schemă de ajutor de stat, care poate fi acordată, potrivit prevederilor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, din iulie 2014. Dar, conform Tratatului de funcţionare al Uniunii Europene, trebuie să notificăm Comisia Europeană - şi aici aş fi vrut să avem răspunsul ministerului, dacă această notificare a fost făcută, şi care este decizia Comisiei - care poate să fie "nu" sau poate să conţină prevederi noi sau diferite, astfel încât noi să fim nevoiţi apoi să respingem sau să modificăm acest proiect. De asemenea, cred că mai înţelept ar fi fost - deoarece sunt slabe şanse ca acest proiect să fie aplicabil, din cauza resurselor bugetare care deocamdată nu sunt sau cel puţin ministerul nu le-a identificat - ca acest proiect să fie într-o axă de finanţare pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2020-2027. Partidul Naţional Liberal, cu toate aceste reţineri, va vota acest proiect, care este util. Dar, repet, sunt slabe şanse ca, cel puţin în perioada imediat următoare, să fie aplicabil. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Dănuţ Păle, vă rog.

Dănuţ Păle În primul rând, mulţumesc colegilor de la Partidul Naţional Liberal că îşi dau seama că trebuie votat. Şi colegul meu care vine din zona Clujului ştie foarte bine că există acolo o tradiţie, ştie foarte bine că am chemat la Comisia pentru agricultură exact reprezentanţii care se ocupă cu creşterea bubalinelor, şi pe cei de la Oradea, şi au fost foarte mulţumiţi de acest proiect legislativ. După modelul că ne e teamă şi pentru a stimula reproducţia la porci, după modelul - ne e teamă să facem legi pentru că se consideră ajutor de stat, ei, domnule coleg, să ştiţi că Ministerul Agriculturii, atât la proiectul vizavi de reproducţia la porci şi reproducţia în fermele de creştere a păsărilor, tot timpul a avut comunicare. Şi să ştiţi că cei de la Comisie au fost de acord cu astfel de aşa-zise ajutoare de stat. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Sebestyén Csaba-István.

Csaba-István Sebestyén Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul UDMR susţine acest proiect legislativ, creşterea bubalinelor fiind o activitate mai mult susţinută de fermele familiale. Noi susţinem orice proiect legislativ care prevede ajutorul acordat, politici publice pentru micii fermieri. Însă trebuie să avem în vedere faptul că anul trecut, în iunie, am votat un proiect de un miliard de euro, pentru susţinerea zonei montane, din care, până în momentul prezent, nu a fost alocat niciun leu. Deci dacă şi această lege rămâne o lege pentru campania electorală, în sertare, fără să susţină într-adevăr producătorii agricoli, atunci iar votăm o lege fără miez. Rugăm ca pe lângă votarea legii să o susţinem şi prin alocări bugetare, pentru a veni în ajutorul gospodăriilor ţărăneşti care ţin bobaline. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ionuţ Simonica.

Ionuţ Simionca Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PMP susţine acest proiect legislativ. Noi ştim şi considerăm că orice sprijin care vine spre agricultorul român, spre fermierul român este bine-venit. L-am susţinut în Comisia pentru agricultură, îl susţinem şi în plen. Susţinerea creşterii bubalinelor, care în România sunt pe cale de dispariţie, sunt foarte puţine exemplare rămase. Şi noi am avut cândva o tradiţie. Nu putem - sau e foarte mult de vorbit despre beneficiile acestui sprijin adus agricultorilor români. PMP va vota pentru acest proiect legislativ.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Intrăm la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la nr. crt. 2 la 10. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 11 la 20. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 21 la 29. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Anexa nr. 1. Obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 2. Obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 3. Obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 4. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 5. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Şi Anexa nr. 6. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Proiectul merge la votul final.