6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (Pl-x 287/2016). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 98. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 - Pl-x 287/2016. Prezentarea raportului înlocuitor - doamna Gavrilă Camelia.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raportul înlocuitor - Pl-x 287/2016 Comisia noastră a primit, spre dezbatere în fond, Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului, în vederea depunerii unui nou raport. Am fost sesizaţi în fond şi am reexaminat raportul anterior şi propunerea legislativă. Acest act normativ are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei fizice, prin care se dispune posibilitatea Guvernului de a acorda premii/recompense sportivilor care au obţinut performanţe deosebite în competiţii sportive. În funcţie de valoarea performanţei şi de importanţa şi amploarea competiţiei, cuantumul acestora fiind identic pentru aceeaşi categorie de competiţie şi acelaşi rezultat obţinut de sportivi. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a respins această propunere legislativă. În urma dezbaterii reluate pe situaţia de fapt, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor, respingerea propunerii legislative, plecând de la următoarele considerente. Legea educaţiei fizice elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale, cât şi sumele care se pot aloca din bugete pentru premierea performanţelor deosebite. Ministerul Tineretului şi Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor cu sau fără nevoi speciale, pentru acelaşi tip de performanţe obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale. Având în vedere prevederile legale în vigoare, adoptarea propunerii legislative ar crea o suprareglementare. De asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare precizează, pe lângă nenumărate categorii legate de cheltuieli specifice: transport, masă, diurnă, cuantumurile acestora, şi premiile care se pot acorda - aspecte financiare - premii, indemnizaţii, alte drepturi pentru sportivi, pentru antrenori, tehnicieni şi specialişti. Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, ministerele şi alte instituţii centrale, care au în subordine structuri sportive, pot acorda aceste premii sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi de amploarea competiţiei, de contribuţia personală, în limitele bugetului aprobat. Şi, de asemenea, un argument extrem de important, premierea performanţelor sportive se face numai în funcţie de valoarea performanţei...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi prezentarea raportului.

Camelia Gavrilă ... care este direct proporţională cu importanţa şi amploarea competiţiei, în acord cu principiile fundamentale ale sportului. Nu se poate face o egalizare a competiţiilor şi, implicit, o egalizare a premiilor.

Carmen-Ileana Mihălcescu Nefiind alte intervenţii, iniţiativa merge la votul final.