13 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 (PL-x 598/2020) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991; PL-x 598/2020. Sunt trei amendamente admise; are caracter ordinar. Din partea Comisiei pentru buget, finanţe, prezentarea raportului. Vă rog.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991. Prin prezentul proiect de act normativ se reglementează ca Ministerul Finanţelor Publice să poată stabili întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent. În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu amendamentele admise prezentate în Anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Doreşte cineva să intervină? Domnul Năsui. Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, doamnă preşedinte. Este încă un proiect de lege bun, care trece în legislatura aceasta, şi spun că este un proiect de lege bun, pentru că este unul care nu este întrerupt de nişte grupuri de interese, nu este o subvenţie, un privilegiu sau ceva de genul acesta, care să vizeze oameni dintr-o supernomenclatură politică. Este un proiect de care beneficiază mai ales mediul privat, antreprenorii, micii antreprenori, microîntreprinderile, în speţă, de data aceasta, un proiect prin care înlăturăm din birocraţie, anume acele raportări financiare semestriale. Sunt nişte raportări inutile, din foarte multe puncte de vedere, nu sunt publice. În primul rând, nu respectă nici măcar principiile de închidere anuală ale bilanţului, pentru că ele, de fapt, nu sunt anuale, sunt semestriale. Nu sunt folositoare deloc. Cu toate acestea, noi încă le cerem. Şi, atunci, ce facem? Spunem că "nu, statul român, pentru microîntreprinderi, nu va mai cere aceste hârtii". Este un lucru bun pentru că reduce povara administrativă care în România este foarte, foarte mare. La începutul acestui an eram pe ultimele locuri în Europa în clasamentele de uşurinţă de a întreprinde, de a face afaceri. Dacă vrem să ne dezvoltăm, dacă vrem să plătim pensii, salarii, pensii speciale, privilegii etc. şi să mai facem şi investiţii, să mai facem şi alte lucruri la stat, atunci trebuie să avem un mediu privat care munceşte, produce valoare şi plăteşte taxe şi impozite. Şi, genul acesta de proiect exact aceasta face. Permite mediului antreprenorial, mediului privat, economiei reale, să producă mai uşor, să se ocupe mai mult de partea de evaluare, de producţie de valoare adăugată şi mai puţin de birocraţie inutilă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 3 sunt obiecţii? Nu sunt. Proiectul merge la votul final.