26 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010 (PL-x 243/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010; PL-x 243/2019; caracter ordinar, procedură de urgenţă. Din partea Guvernului României, aveţi cuvântul. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Comisia pentru buget, prezentarea raportului. Vă rog.

Sorin Lazăr Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În raport cu acest proiect de lege Camera decizională este Camera Deputaţilor. Avem avizele favorabile de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, de la Consiliul Fiscal, avizul favorabil de la Consiliul Economic şi Social, avizul favorabil de la Consiliul Legislativ. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în scopul prevenirii unei eventuale acţiuni a Comisiei Europene de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor României, în calitate de stat membru, precum şi corectării situaţiilor de transpunere incompletă a Directivei 2011/85/EU a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre, identificate de această instituţie în contextul dosarului EU PILOT 8829/16/ECFI. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Lucian Heiuş. Vă rog.

Lucian-Ovidiu Heiuş Partidul Naţional Liberal va vota această lege pentru că este foarte important să ajungem în România ca într-adevăr să respectăm o disciplină financiar bugetară. Mi-aş dori ca această lege şi aceste prevederi să rămână într-adevăr stabile pentru tot ceea ce facem noi de acum încolo şi nu în fiecare an, prin Legea bugetului, să dăm derogări permanente de la Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, şi atunci, într-adevăr, vom putea spune că vor exista în România legi predictibile, legi care să nu fie schimbate şi Guvernul va răspunde pentru ceea ce stabileşte prin Legea bugetului. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.