13 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 338/2019) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 40. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte; PL-x 338/2019. Sunt 4 amendamente admise. Din partea comisiei? Comisia pentru buget, finanţe, prezentarea raportului. Comisia pentru buget, finanţe, prezentarea raportului. Vlad, vino să-ţi dau raportul! Vlad? Vino să-ţi dau raportul să-l citeşti, că nu sunt pregătiţi! Raportul. Te rog, prezintă-l! Aveţi raportul? Prezentaţi-l, atunci! (Vociferări.) Poftim? Este PL-x 338/2019. Vlad, te rog!

Vlad Bontea Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Consiliul Legislativ au avizat favorabil proiectul de lege. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale, precum şi pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, cu amendamentele admise de tehnică legislativă care se regăsesc în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. În cadrul dezbaterilor generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 4 sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. Aprobate. Proiectul merge la votul final. Închidem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Nu uitaţi, la ora 13,00 plen comun şi la ora 15,00 plenul nostru, al Camerei. Mulţumesc.