10 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) COM(2018) 303 (PH CD 67/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare); este COM 303 din 2018; PH CD 67/2018. Din partea comisiei, domnul preşedinte Tîlvăr, prezentarea raportului, vă rog.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Opinia noastră are în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor, precum şi analiza Comisiei pentru afaceri europene. Comisia noastră susţine relevanţa menţinerii ofiţerilor de legătură în materie de imigraţie şi a reţelei acestora în actualul context global în materie de migraţie, având în vedere importanţa unui cadru organizat pentru combaterea migraţiei ilegale. Comisia noastră îşi manifestă dorinţa de a fi informată cu privire la modul în care a fost luată în considerare respectarea drepturilor copilului în elaborarea regulamentului şi cum va fi asigurat acest lucru în viitoarea activitate a Consiliului director. Considerăm utilă derularea de consultări prealabile pentru a permite statelor membre să îşi exprime opinia cu privire la aspectele esenţiale ale procedurii de vot în Consiliul director, anterior propunerii regulamentului Consiliului director. Şi susţinem reformarea actualului regulament, pentru a înlătura limitările cauzate de caracterul insuficient al coordonării şi al implicării de la nivelul Uniunii Europene, precum şi de obstacolele în calea dezvoltării de informaţii strategice şi operaţionale. În aceste condiţii, doamnă preşedinte, Comisia pentru afaceri europene, întrunită în şedinţa din 3 octombrie 2018, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect de opinie, care să fie transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Domnul Cocoş Vasile.

Vasile Cocoş Mulţumesc, doamnă preşedinte. Obiectivul este de a consolida coordonarea şi de a optimiza utilizarea ofiţerilor de legătură în materie de imigraţie, inclusiv a noilor ofiţeri de legătură europeni trimişi în ţările terţe, pentru a le permite acestora să răspundă cu mai multă eficacitate la priorităţile Uniunii Europene în domeniul migraţiei. În condiţiile în care, în prezent, aproape 500 de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie sunt trimişi de statele membre în ţările terţe şi în condiţiile în care Uniunea Europeană a subliniat necesitatea acută de a consolida parteneriatul cu ţările terţe, este imperativ ca aceşti ofiţeri de legătură să fie utilizaţi pentru a asigura sinergii între instrumentele financiare şi cele de sprijin operaţional şi pentru a elabora faţă de aceste ţări politici bazate pe date concrete. Considerăm utilă extinderea misiunilor de informare a ofiţerilor de legătură în mod sistematic, pentru a colecta date privind situaţia de la faţa locului în toate ţările de origine şi de tranzit semnificativ sau care joacă un rol în facilitarea acestui flux. Remarcăm interesul acordat dezvoltării competenţelor ofiţerilor de legătură în materie de imigraţie, inclusiv prin elaborarea unor programe comune de bază şi organizarea de seminare comune de instruire. Susţinem adoptarea Opiniei privitoare la Comunicarea COM 303/2018 în forma prezentată de Comisia pentru afaceri europene.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de hotărâre. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul rămâne la votul final.