24 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Eugen Tomac (PHCD 30/2019). ( adoptat )

Carmen-Ileana Mihălcescu Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Eugen Tomac. Domnule Varga, vă rog.

Vasile Varga Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Eugen Tomac. Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Eugen Tomac, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat, la data menţionată în cuprinsul acesteia, respectiv 20 iunie 2019. Potrivit prevederilor Statutului deputaţilor şi al senatorilor, precum şi Regulamentului, Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. Articol unic - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Eugen Tomac, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor, astăzi, 24 iunie 2019, cu respectarea dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. La preambul, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic? Nu sunt obiecţii. Am luat act de această demisie. O supun votului dumneavoastră. Voturi pentru? Voturi împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Unanimitate.