24 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare (PHCD 73/2020) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 51. Proiectul de Hotărâre... (Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare; PHCD 73/2020.) Aş dori şi eu, colegii mei, secretari, să vină la prezidiu! Trebuie să citească cineva un proiect de hotărâre.

Bogdan-Ionel Rodeanu Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare; PHCD 73/2020. Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 525 din 26 iunie 2018, cu modificările şi completările de rigoare. Proiectul vizează modificări în ceea ce priveşte... conform anexelor, pe statul de funcţii al Departamentului Legislativ, statul de funcţii al Departamentului Legislativ - Direcţia pentru secretariatul comisiilor şi Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor - Comisia pentru muncă şi protecţie socială, respectiv Comisia pentru politică externă, conform Anexei nr. 2. În structura organizatorică prevăzută în Anexa nr. 1 la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 42/2018, în subordinea Direcţiei resurse umane din cadrul Direcţiei generale resurse umane şi salarizare se înfiinţează un nou compartiment, denumit "Biroul securitate şi sănătate în muncă". Se modifică structura organizatorică a Direcţiei resurse umane, conform Anexei nr. 3. Statul de funcţii al Direcţiei generale... este... prezentat în Anexa nr. 4. Statul de funcţii al Departamentului de studii parlamentare - conform Anexei nr. 5. Acest proiect de hotărâre va lua în considerare şi consideraţiile tehnice ale Departamentului Legislativ.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Bogdan-Ionel Rodeanu Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Perfect. Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt obiecţii, la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Articolul unic, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Anexa nr. 1, obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Şi Anexa nr. 2, obiecţii? Nu sunt. Adoptată. La Anexa nr. 3, obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 4, obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 5, obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 6, obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Proiectul de hotărâre rămâne la şedinţa de vot final. PL-x 295, da?