16 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciile poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor (PL-x 217/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 11 1 , Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor; PL-x 217/2019; 9 amendamente admise. Din partea comisiei, prezentarea raportului? Iniţiatorul, vă rog.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, doamnă preşedinte. Pe scurt. Stimaţi colegi, Anul trecut am aprobat Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a contravenţiilor în România. Am făcut un pustiu de bine pentru cetăţenii români, având posibilitatea ca să achite în termen de 15 zile amenzile. Şi nu numai ca să achite amenzile, dar au posibilitatea să achite 50% din minimul amenzii care era posibilă pentru abaterea săvârşită. Or, ulterior am constatat că în domeniul comunicaţiilor electronice ajungem la o situaţie care este aproape derizorie. În domeniul comunicaţiilor electronice, minimul amenzii, pe care îl poate stabili Autoritatea Naţională pentru Reglementare, este 5.000 de lei. Dar aici vorbim în funcţie de abaterea săvârşită, de exemplu, abaterile conform Ordonanţei nr. 114 - un mare operator poate primi 10% amendă din valoarea cifrei de afaceri, care ar însemna undeva la 60 de milioane de euro. Vă daţi seama în ce situaţie ciudată suntem, să primească cineva o amendă de 60 de milioane de euro şi să aibă posibilitatea să achite jumătate din 5.000 de lei, adică 2.500 de lei? Evident că a fost sesizată comisia, de către Autoritatea Naţională pentru Reglementare. Şi prin acest proiect legislativ am revenit la vechea normă, că... cel care vrea să achite rapid, în 15 zile, va avea posibilitatea să achite jumătate din cuantumul amenzii primite, nu din jumătatea minimului posibil. Deci la aceasta se referă. Şi se referă doar la domeniul comunicaţiilor. Respectiv, amenzile care vor fi stabilite de ANCOM - Autoritatea Naţională pentru Reglementare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Raportul comisiei?

Gheorghe-Dinu Socotar Raport comun asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor. Au fost sesizate cu acest proiect Comisia pentru tehnologia informaţiei şi Comisia juridică. Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu câteva observaţii care au fost prinse în raportul final. Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 1 aprilie. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi supravegherii pieţei echipamentelor, în sensul în care, în cazul unora dintre contravenţiile prevăzute de actele normative cu incidenţă în activitatea ANCOM, contravenientul să poată achita jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator. După cum am spus, au fost sesizate cele două comisii. Comisia pentru tehnologia informaţiei a adoptat raportul în şedinţa din 15 aprilie. Au fost prezenţi 9 deputaţi dintre cei 16. La lucrări au participat subsecretarul de stat din partea Ministerului Comunicaţiilor, precum şi reprezentantul ANCOM. În unanimitate de voturi, raportul a fost adoptat. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 16 aprilie 2019. Membrii Comisiei juridice au hotărât, cu unanimitate de voturi, să-şi însuşească raportul preliminar adoptat de Comisia pentru tehnologia informaţiei. Membrii celor două comisii au hotărât să înainteze plenului Camerei Deputaţilor raport de adoptare asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale sunt intervenţii? Vă rog, domnul Halici.

Nicuşor Halici Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Vă rog să se înregistreze pe stenogramă. E vorba de o corelare de tehnică legislativă. În sensul că la art. 93 alin. (3) rămâne nemodificat şi rămâne în forma Senatului. Se va modifica doar alin. (4). Aşa cum au fost aprobate prin raportul comun al celor două comisii. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, doamna Popescu Mariana?

Mariana-Venera Popescu Susţin acest proiect şi în calitate de iniţiator. Întrucât a plăti o amendă de 2.500 de lei pentru o societate de telecomunicaţii este o sumă infimă, iar numărul persoanelor, utilizatorilor care sunt afectaţi este foarte mare. Şi în felul acesta descurajăm societăţile de telecomunicaţii de a face adevărate abuzuri împotriva utilizatorilor finali. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Dacă la titlu sunt observaţii? Nu. La nr. crt. 1, cu modificările de tehnică legislativă anunţate de colegul nostru. Sunt obiecţii? Nu. Nr. crt. 2. Obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 3. Obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 4. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 5. Obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 6. Obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 7. Obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 8. Obiecţii? Nu. Adoptat. Şi la nr. crt. 9. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul merge la votul final. Ne întoarcem la poziţia 10 2 , la care am primit raportul.