2 iulie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea alin. (3) al art. 169 1 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852, din 20 decembrie 2010 (Pl-x 245/2017). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Revenim la poziţia 22. Este vreun coleg de la Comisia pentru muncă în sală? OK. 22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (3) al art. 169 1 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852, din 20 decembrie 2010; Pl-x 245/2017; caracter organic. Sunt 6 amendamente admise. Dacă din partea iniţiatorului doreşte cineva? Nu. Comisia sesizată în fond? Domnul Silviu Vexler. Vă rog.

Silviu Vexler Doamnelor şi domnilor, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 245 din 26 iunie 2017, cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (3) al art. 169 1 din Legea nr. 263/2010, urmărindu-se eliminarea interpretărilor ambigue din aplicarea prevederilor Legii nr. 192/2015 cu privire la persoanele care au desfăşurat activitate în locurile de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele care se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Toma Ilie.

Ilie Toma Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Pentru prima dată după doi ani, apare o lege care îndreaptă anumite inechităţi în sistemul public de pensii, şi anume, grupele de muncă pentru Legea nr. 192, grupele I şi a II-a de muncă, grupă specială, grupă deosebită. Este o lege mult aşteptată de toţi pensionarii din România. Este o lege care, după trei ani, îndreaptă inechităţile produse de Guvernul Cioloş şi de alţii, cei care n-au dorit sub nicio formă binele pensionarilor. Şi vreau să vă rog foarte mult să votăm cu toţii, indiferent de coloratura politică, pentru că este vorba despre repararea inechităţilor şi nedreptăţilor pentru bunicii noştri, pentru părinţii noştri, pentru cei care au lucrat în grupele I şi a II-a de muncă, în grupă specială, în grupă deosebită, mineri, siderurgişti, hidroconstrucţia, ceferişti şi multe alte categorii care au fost nedreptăţite la vremea respectivă. Vă mulţumesc foarte mult şi mulţumesc colaborării între grupurile parlamentare, Comisiei pentru muncă şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Cristian Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Mesajul meu merge mai ales către doamna Olguţa Vasilescu. Mai înainte era în sală. Tocmai venim din Comisia pentru muncă, unde a reieşit foarte clar că există încă 14.000 de dosare în lucru, pentru ceea ce reprezintă în momentul de faţă art. 169 1 şi, odată adoptată această prevedere, ar trebui recalculate 78.000 de dosare. Până aici, totul în regulă. Problema este că Guvernul nu are capacitatea administrativă să deruleze aceste chestiuni. Deşi dânsa este ministru al muncii mai de alaltăieri, încă nici acum nu avem capacitatea să procesăm electronic dosarele de pensii. Evident, între timp, aşteptăm rezultatul celor trei categorii de simulări despre care dânsa afirma în spaţiul public, pentru recalcularea tuturor pensiilor. Capacitate administrativă la pământ - aceasta este ceea ce va fi lăsat doamna Olguţa Vasilescu în urma dânsei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Dan Vîlceanu.

Dan Vîlceanu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Noi am mai avut un proiect, aproape identic cu acesta, pe care l-aţi respins, cei din majoritate, şi acest proiect urma să îndrepte unele inechităţi, aşa cum s-a spus mai devreme, numai că nu se întâmplă aceasta. Ba, din contră, generaţi o nedreptate şi mai mare. Şi o să vă spun de ce. Legea nr. 192 prevedea faptul că trebuie recalculate pensiile pentru grupele I şi a II-a de muncă, într-un termen de doi ani, lucru care nu s-a întâmplat. Deci doi ani aţi avut timp să recalculaţi pensiile şi n-aţi făcut-o! (Vociferări.) Acum veniţi şi ne spuneţi că veţi recalcula toate aceste pensii într-un an. Nu vă crede nimeni, aţi dovedit-o deja că nu se poate face lucrul acesta. Ba, mai mult, introduceţi următorul text: "Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018. Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018". Cum să faceţi aşa ceva?! Pensionarii beneficiază de aceste drepturi începând cu 1 ianuarie 2016. Aceasta prevedea Legea nr. 192/2015! Dumneavoastră veniţi acum şi ne spuneţi aşa: că le luaţi banii oamenilor, la care ei aveau dreptul, încă cu 1 ianuarie 2016. Adică, în loc să recalculaţi aceste pensii şi să le daţi banii oamenilor cu 1 ianuarie 2016, aşa cum au dreptul, prin lege, - legea este în vigoare acum -, veniţi şi modificaţi, şi spuneţi că le daţi drepturile cu 1 ianuarie 2018. Le-aţi furat doi ani şi ceva din banii... cărora lor li se cuvin şi pe care-i merită, conform legii, şi veniţi să ne spuneţi că aţi rezolvat problema? Veniţi şi spuneţi că aţi făcut dreptate, că rezolvaţi inechităţile?! Cum? Furându-le, practic, dreptul celor care trebuie să beneficieze de aceste recalculări? Inadmisibil! Nu puteţi să veniţi şi să spuneţi aici că faceţi dreptate! Din contră, faceţi o altă mare măgărie pensionarilor!

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Adrian Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Să facem puţină istorie. Poate că astfel va învăţa şi predecesorul meu să nu mai folosească cuvinte prea tari, de la vorbitor. (Vociferări.) Da, la microfon este o succesiune. În vara anului 2015, când am votat Legea nr. 192, care nu prevedea nici că vor creşte pensiile, nici că vor scădea, nici că vor rămâne la fel, ci prevedea o recalculare, pe baza prevederilor din Legea nr. 263, Legea pensiilor, în vigoare, a tuturor pensiilor celor care au lucrat şi au cotizat în grupele I şi a II-a de muncă. S-a purces, deci, la Ministerul Muncii şi la Casa de Pensii, încă din iulie 2015, la elaborarea normelor metodologice care trebuiau să fie gata la 31 decembrie 2015, astfel încât recalcularea să înceapă cu 1 ianuarie 2016 şi să dureze fix doi ani, cum spunea predecesorul meu, la acest microfon. Nu s-au încheiat, din cauza, ştiu eu, vremurilor, şi noi încă suntem sub vremi. A picat Guvernul Ponta, s-au bulversat lucrurile şi a venit Guvernul Cioloş, care, din noiembrie 2015, până în decembrie 2016, vreme de un an şi două luni, nu a elaborat aceste norme de aplicare a Legii nr. 192. Prin urmare, nu puteau să fie recalculate pensiile. De abia anul trecut, în martie, adică în 2017, s-au elaborat normele de noua conducere a Ministerului Muncii şi s-a pus în aplicare întocmai ceea ce prevedea legea. Adică, la stagiul de cotizare total pe care-l avea un cotizant în grupa I sau a II-a de muncă, se împarte la 30, 32, 33 de ani, cât reieşea din stagiul de cotizare prevăzut în Legea nr. 264. Între timp, noi, în Parlament, în pofida opoziţiei Ministerului Muncii, de pe vremea domnului Pâslaru, cred că, membru în Guvernul Cioloş, am votat Legea nr. 155, în iunie 2016, prin care dădeam celor care au lucrat în minerit, în subteran, în primul rând, şi în anumite mine mai periculoase, uraniu, înapoi stagiile de cotizare prevăzute în Legea nr. 19, adică 15 ani, 20 de ani, 25 de ani, pentru cei de la suprafaţă. Recalculându-se mai repede, că n-a fost nevoie de norme de aplicare, s-au creat, cel puţin în Valea Jiului, unde există şi mineri, şi oameni care au lucrat în termocentrale, în siderurgie, nişte inechităţi vădite, vizibile. Celor din mină le crescuseră pensiile cu 800-900 de lei, celorlalţi, din siderurgie, după aplicarea Legii nr. 192/2015, nu le creştea, ba, mai mult, unora le mai şi scădea cuantumul pensiei, rămânând în plată cel existent. Am aşteptat 30 iunie, termenul din Legea nr. 192, de recalculare, s-a încheiat acest termen săptămâna trecută, şi am venit astăzi, în sesiunea extraordinară, cu acceptul conducerii Camerei Deputaţilor şi a tuturor grupurilor care au introdus pe ordinea de zi, suplimentar, acest punct, în sesiunea noastră extraordinară - şi eu le mulţumesc, pentru că cei care aşteaptă aceste modificări sunt destul de mulţi, şi nu numai din Valea Jiului, din toată ţara, şi oriunde a existat un laminor, o fabrică de construcţii de maşini, există beneficiari ai acestei legi. Deci, prin urmare, am încheiat procedura de recalculare, s-a văzut care este realitatea, i s-a explicat marelui prim-ministru Ponta Victor că nu va duce la nimic bun, n-a vrut să înţeleagă şi a vrut această formulă, am ajuns la finalul recalculării. Iată că, prin grija preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, pe care-l înjuraţi dumneavoastră toată ziua, să introducem această lege pe ordinea de zi, să facem dreptate, în sensul că toţi cei care au lucrat în grupele I şi a II-a de muncă vor avea stagiile maxime de cotizare prevăzute în Legea nr. 19 - 20 de ani pentru grupa I, 25 de ani pentru grupa a II-a. Aceasta facem şi sper ca...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Adrian Solomon ... şi colegii de la Partidul Naţional Liberal, dincolo de a fi supăraţi că doamna Carmen Hărău nu este printre iniţiatorii acestui proiect de lege; ar fi putut fi, dacă nu făcea presiunile pe care le-a făcut imediat după Paşte, când ştiţi prea bine...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Adrian Solomon ...am dus legea către respingere, aceea a doamnei Hărău. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Seidler doreşte să mai facă o precizare.

Cristian-Gabriel Seidler Nu pot să nu observ un tip de discurs, specific, din păcate, Partidului Social Democrat, acela în care creaţi o problemă şi după aceea, rareori, când vă daţi seama că aţi creat aceeaşi problemă, veniţi să o rezolvaţi şi vă daţi mari salvatori. Păi, domnilor, dacă acum se face dreptate, înseamnă că în 2015, deşi o fi fost domnul Victor Ponta premierul României, dar, dacă bine îmi aduc aminte, era şi preşedintele partidului vostru. Acum, sigur, priviţi înapoi cu mânie! Sunt curios cum o să faceţi, în momentul în care Liviu Dragnea nu va mai fi preşedintele partidului vostru. Tot aşa veţi privi înapoi cu mânie? Cu alte cuvinte, dacă acum faceţi dreptate, recunoaşteţi implicit că, în 2015, aţi făcut o mare nedreptate, inclusiv prin aceea că aţi creat un text de lege care avea nevoie de norme metodologice, pentru că este o practică îndelungată a Parlamentului României să creeze texte de lege a căror implementare este imposibilă, fără intervenţia masivă ulterioară a unui Guvern. Şi dacă vorbiţi despre alte guverne, încă o dată, uitaţi-vă mai întâi în oglindă. Nu există capacitate administrativă. Mai înainte ne-a spus preşedintele Casei Naţionale de Pensii: "Pentru recalcularea celor 78.000 de dosare, pe lângă faptul că mai au restanţe de 14.000 de dosare...". (Vociferări.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Şi domnul Dan Vîlceanu, 20 de secunde.

Dan Vîlceanu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Sunt convins că o să se supere colegii pe mine, numai pentru că vreau să le aduc aminte de un singur lucru. Hotărârea Guvernului nr. 291/2017, care generează această nedreptate, pe care acum majoritarii încearcă să o rezolve, cu o altă mare nedreptate, a fost dată tocmai de doamna Olguţa Vasilescu. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu 20 de secunde fix! Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea propunerii legislative. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 6 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptate. Propunerea legislativă rămâne la votul final.