17 iunie 2020 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor deputaţi, Începem sesiunea de vot final. Legi ordinare. Adoptări. (Domnul deputat Sorin Lazăr solicită să ia cuvântul.) A, vă rog, preşedintele Comisiei pentru buget, domnul Sorin Lazăr, da? Dacă am reţinut bine...

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. Am fost sesizat de stafful Comisiei pentru buget că este o mică inadvertenţă la PL-x 396. La nr. crt. 10 este în plus, pentru că se repetă la nr. crt. 9. Eliminăm din tabel ceea ce este trecut în anexă la nr. crt. 10. Este practic de două ori.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Stafful tehnic, să faceţi modificarea. 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii; PL-x 353/2020; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia juridică propune adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Dacă în sală există deputaţi fără...? Vă rog. Domnul Ştirbu, da? Tot din... Şi apoi liderii de grup.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Ştirbu Gigel, deputat. La punctul 1 şi punctul 3 - abţinere. Punctul 6 şi punctul 15 - vot împotrivă. La restul proiectelor de lege - vot pentru. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Acesta este punctul de vedere al Grupului PNL? Voci din sală : Da.

Ion-Marcel Ciolacu Bun. Şi apoi fiecare... E cel mai bine, da? Domnul Varga.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. La punctele 1 şi 3 - abţinere. La punctele 6 şi 15 - împotrivă. Pentru restul voi vota "pentru".

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Din partea Grupului PRO România, domnul preşedinte.

Victor-Viorel Ponta Da. Voiam să vă rog să consemnaţi şi votul meu, pentru că nu voi mai fi în sală. La punctul 1 şi la punctul 7 - împotrivă. La toate celelalte - pentru. Şi am rugămintea să-l sunaţi şi pe domnul deputat Mocioalcă, care nu are tableta, în numele Grupului. Votul, evident, va fi ca al restului Grupului. Dar cred că trebuie să-l sunaţi, să vă confirme Domnia Sa că la punctul 1 şi la punctul 7 este împotrivă...

Ion-Marcel Ciolacu Bineînţeles.

Victor-Viorel Ponta ... şi la celelalte - pentru. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Vă rog.

Slavoliub Adnagi Deputat Slavoliub Adnagi - vot pentru.

Ion-Marcel Ciolacu La toate?

Slavoliub Adnagi La acesta.

Ion-Marcel Ciolacu La acesta. Vă mulţumesc.

Octavian Petric Mulţumesc, domnule preşedinte. Octavian Petric, Grupul PRO Europa. La punctul 1 şi la punctul 7 - contra, iar la celelalte puncte - pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Vă rog. Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. În consens cu colegii din sală, anunţ votul pentru Grupul PNL, al celor care nu pot vota pe tabletă, din sală. Punctul 1 - Ordonanţa nr. 72 - abţinere. Punctul 2 - Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Decretul-Lege nr. 118/1990 - "da". Punctul 3 - abţinere. Punctul 4 - "da". Punctul 5 - "da". Punctul 6 - "nu". Punctul 7 - "da". Punctul 8 - "da". Punctul 9 - "da". Punctul 10 - "da". Punctul 11 - "da". Punctul 12 - "da". Punctul 13 - "da". Punctul 14 - "da". Punctul 15 - "nu". Punctul 16 - "da". Punctul 17 - "da".

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Deci, în acest moment, doar grupul. Da, domnule Dohotaru.

Adrian-Octavian Dohotaru Adrian Dohotaru, neafiliat. "Pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi. (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Nu doriţi să intraţi în nişte discuţii cu... PSD? Că nu mai...

Petru-Sorin Marica Domnule preşedinte, Marica Sorin, Hunedoara. Punctul 1 şi punctul 7 - contra, iar pentru celelalte - "pentru".

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. De la ce grup?

Petru-Sorin Marica PRO România.

Ion-Marcel Ciolacu PRO România.

Alfred - Robert Simonis Votez şi eu, în numele Grupului PSD.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Simonis, vă rog să vorbiţi...

Alfred - Robert Simonis În numele colegilor de la PSD, absenţi astăzi, care n-au putut vota... absenţi, mă rog, cărora nu le-a mers tableta... votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu De la Grupul PSD, cine nu are tabletă şi...? (Vociferări.) Păi, nu, trebuie să anunţaţi la... (Vociferări.) Cum votează, da, dar să ştim câţi sunt în sală, şi să se prezinte. (Vociferări.) Nu, cei care sunt prezenţi, să ştim cum votează Grupul PNL. (Vociferări.) Spuneţi? Cum adică? Staţi, cu cine vă...? (Vociferări.) Dumneavoastră cumva mă urmăriţi sau...? (Vociferări.) Eu vă spun, cine este în sală, să vină să se prezinte, de la fiecare grup, iar secretariatul tehnic şi secretarii de şedinţă îşi notează cum votează grupul.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Corect, pentru că se înţelege altceva...

Ion-Marcel Ciolacu Am fost explicit? De la Grupul PSD, cine...? Doar vă prezentaţi. Modul de vot îl ştim de la lider. Vă rog. Corect.

Lucian-Eduard Simion Deputat Lucian Simion - vot "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog, doamnă!

Petru Movilă Să-l sune pe Coliu...

Ion-Marcel Ciolacu Cu soneria, domnule..., la doamne, acolo, la secretariat!

Aida-Cristina Căruceru Aida Căruceru, PSD. Votez, la toate proiectele de pe ordinea de zi, "pentru".

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Mai este cineva din sală care doreşte să intervină, nu are tabletă, până la cele telefonice? Domnule Muşoiu, haideţi, că ne pierdem timpul!

Ştefan Muşoiu Mulţumesc, domnule preşedinte. Deputat Muşoiu Ştefan. Votez "pentru", la toate iniţiativele legislative de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Da, vă ascult.

Slavoliub Adnagi Deputat Slavoliub Adnagi. Votez pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Căciulă Aurel.

Aurel Căciulă "Pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Weber Mihai.

Mihai Weber Bună ziua, domnule preşedinte! Vot "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Rotaru Alexandru.

Alexandru Rotaru Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Chiriac Viorel.

Viorel Chiriac Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Ilişanu Claudiu.

Claudiu-Augustin Ilişanu Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Havrici Iuliu.

Emanuel-Iuliu Havrici Bună ziua, domnule preşedinte! La punctul 1 şi punctul 7 - împotrivă, la restul - pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. La punctele 1 şi 7 - împotrivă, la restul - pentru. Domnul Bota Marius Sorin.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Bună ziua! Vot "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Petreţchi Nicolae.

Nicolae-Miroslav Petreţchi Bună ziua, domnule preşedinte! (Probleme tehnice.)

Ion-Marcel Ciolacu Nu vă auzim. Dacă doriţi... Domnule Petreţchi, nu vă auzim! Îmi pare foarte rău, eu nu am auzit. Dacă aţi auzit dumneavoastră? Nu. Luaţi-l telefonic pe domnul Petreţchi. Domnul Budăi Marius. (Probleme tehnice.) Vă rog frumos, tehnicul, este o problemă. Domnul Bejinariu Eugen.

Eugen Bejinariu Bună ziua, domnule preşedinte! Eugen Bejinariu, deputat de Suceava. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Popa Florin.

Florin Popa Bună ziua, domnule preşedinte! Deputat Popa, de Galaţi. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Popescu Virgil-Daniel.

Virgil-Daniel Popescu Bună ziua, domnule preşedinte! Votul meu este exact votul liderului de grup, al domnului Roman. Dacă vreţi, îl pot relua.

Ion-Marcel Ciolacu E perfect. Se ştie.

Virgil-Daniel Popescu Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim.

Virgil-Daniel Popescu Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Movilă Petru. Doriţi... la explicarea votului, ce...? Tăiaţi-i... tăiaţi-i intervenţia! Domnul Durbacă Eugen.

Eugen Durbacă Domnule preşedinte. Împotrivă - la punctul 1 şi la punctul 7, la restul - pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Am înţeles. Domnul Stancu Florinel.

Florinel Stancu Bună ziua, domnule preşedinte! La punctul 1 şi la punctul 7 - împotrivă, la restul - pentru. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu A, dumneavoastră sunteţi de la PRO Europa, da?

Florinel Stancu Exact. Exact!

Ion-Marcel Ciolacu A, ne-am dat seama după cum votaţi! Mulţumim.

Florinel Stancu Cu drag...

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Prisnel Adrian-Claudiu, vă rog.

Adrian-Claudiu Prisnel La punctul 1... Mă auziţi?

Ion-Marcel Ciolacu Vă aud.

Adrian-Claudiu Prisnel La punctul 1 şi la punctul 17 - abţinere. La punctul 4 şi la punctul 14 - împotrivă.

Ion-Marcel Ciolacu De la ce grup...?

Adrian-Claudiu Prisnel De la USR.

Ion-Marcel Ciolacu A... USR. De la USR. Deci votul este conform Grupului USR, da? OK. Mulţumim. Domnul Bănicioiu Nicolae.

Nicolae Bănicioiu Bună ziua, domnule preşedinte!

Ion-Marcel Ciolacu Bună ziua, domnule doctor!

Nicolae Bănicioiu La punctul 1 şi la punctul 7 votez împotrivă, la restul - pentru.

Ion-Marcel Ciolacu Perfect!

Nicolae Bănicioiu Mulţumesc mult.

Ion-Marcel Ciolacu De la Grupul PRO Europa, da?

Nicolae Bănicioiu Da.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim. Doamna Chichirău Cosette.

Cosette-Paula Chichirău Bună ziua! Cosette Chichirău, USR. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi, cu excepţia punctului 1 - abţinere, punctul 4 - contra, punctul 14 - contra şi punctul 17 - abţinere.

Ion-Marcel Ciolacu Corect. Mulţumesc. Doamna Şarapatin Elvira.

Elvira Şarapatin Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Turcescu Robert.

Robert-Nicolae Turcescu Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc mult. Domnul Şişcu George?

George Şişcu Se poate, mă auziţi?

Ion-Marcel Ciolacu Da.

George Şişcu Bună ziua, domnule preşedinte! Bună ziua, dragi colegi! Votul meu este exact votul Grupului PNL, exact votul domnului Florin Roman.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumim.

George Şişcu Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Ghera Giureci-Slobodan, vă rog.

Giureci-Slobodan Ghera Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Răcuci Claudiu-Vasile?

Claudiu-Vasile Răcuci La punctul 1 - abţinere, şi la restul voi vota de pe tabletă.

Ion-Marcel Ciolacu La punctul 1 - abţinere. OK. Mulţumim.

Claudiu-Vasile Răcuci Da, da, e în regulă, "abţinere" la punctul 1.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim. Domnul Vîrză Mihăiţă?

Mihăiţă Vîrză Bună ziua, domnule preşedinte! Deputat Vîrză. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Axinte Vasile?

Vasile Axinte Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Drulă Cătălin?

Cătălin Drulă Bună ziua, domnule preşedinte! Vă solicit, pentru a nu crea vicii de constituţionalitate în procedura de adoptare, ca fiecare deputat să-şi exprime în mod neambiguu votul. Şi prin asta suntem de acord ca ei să menţioneze că votul este în acord cu votul...

Ion-Marcel Ciolacu Am o singură rugăminte. Doriţi să ne spuneţi...

Cătălin Drulă ... de grup...

Ion-Marcel Ciolacu ... cum votaţi?

Cătălin Drulă Lăsaţi-mă un pic, să termin. Lăsaţi-mă...

Ion-Marcel Ciolacu Nu, nu, suntem în procedură de vot.

Cătălin Drulă Înţeleg că sunteţi în procedură, dar nu puteţi să luaţi oameni care n-au vorbit în microfon, că iarăşi facem pocinoguri.

Ion-Marcel Ciolacu Vă ascultăm, cum votaţi?

Cătălin Drulă Eu am votat de pe tabletă. Dar vreau ca fiecare deputat...

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc.

Cătălin Drulă ... să vină la microfon... (Apel întrerupt.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Petreţchi Nicolae. Sunt în procedură de vot. Domnul Petreţchi Nicolae.

Nicolae-Miroslav Petreţchi Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele legislative aflate pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Cojocaru Petru-Bogdan?

Petru-Bogdan Cojocaru Bună ziua, domnule preşedinte! Bogdan Cojocaru, PSD. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Ţachianu Marian?

Marian Ţachianu Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Surgent Marius?

Marius-Gheorghe Surgent Bună ziua, domnule preşedinte! Marius Surgent, deputat al PNL de Hunedoara. Votez conform celor anunţate de liderul grupului, domnul Florin Roman.

Ion-Marcel Ciolacu Perfect! Conform Grupului PNL. Doamna Trăilă Cristina?

Cristina Trăilă Bună ziua, domnule preşedinte! Votul meu este în acord cu cel exprimat de liderul grupului PNL, domnul Florin Roman. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Perfect! Mulţumesc mult şi eu. Domnul Petrea Gabriel? Spuneţi, domnule Petrea!

Gabriel Petrea Bună ziua, domnule preşedinte! Gabriel Petrea, votez conform Grupului PRO Europa. La punctele 1 şi 7 "împotrivă", la restul "pentru".

Ion-Marcel Ciolacu Gata! Am înţeles. Am avut emoţii că votaţi ca PSD! Domnul Stanciu Viziteu?

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Bună ziua, domnule preşedinte! "Abţinere" la primul vot, la restul pe tabletă!

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Bulai Iulian?

Iulian Bulai Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi, cu următoarele excepţii: la punctele 1 şi 17 "abţinere", la punctele 4 şi 14 "contra". Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Nasra Gabriel-Horia?

Gabriel-Horia Nasra Bună ziua, domnule preşedinte! Votez toate proiectele de pe ordinea de zi, cu Grupul PSD.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Lupaşcu Costel?

Costel Lupaşcu Bună ziua, domnule preşedinte! Deputat Costel Lupaşcu, votez "pentru" la toate proiectele de lege de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doamna Jivan Luminiţa? Doamna Jivan?

Luminiţa-Maria Jivan Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc frumos.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc mult. Doamna Gavrilescu Graţiela Leocadia?

Graţiela Leocadia Gavrilescu Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Andruşcă Dănuţ?

Dănuţ Andruşcă Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ciocan Dan?

Dan Ciocan Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doamna Tuşa Diana?

Adriana Diana Tuşa Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Pauză, Secretariatul tehnic, să centralizăm, şi luaţi telefoanele. Vă rog. Vă ascultăm!

Eusebiu-Manea Pistru Bună ziua! "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Dacă aţi dori să vă şi prezentaţi, ar fi ideal! Cine? Domnul Pistru. Domnul deputat Pistru. Să notaţi, vă rog. Domnul Rotaru Răzvan-Ilie?

Răzvan-Ilie Rotaru Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Telefonic, vă rog? Vă ascultăm!

Radu Costin Vasilică Bună ziua! Radu Vasilică, deputat de Argeş. Votez "pentru" la toate proiectele.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Mai departe. Altă intervenţie telefonică?

József-György Kulcsár-Terza Alo!

Ion-Marcel Ciolacu Vă ascultăm!

József-György Kulcsár-Terza Kulcsár-Terza József, UDMR. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Altă intervenţie telefonică, vă rog? Mai aveţi intervenţii telefonice? Foarte bine. Nu răspunde. Domnul Rădulescu Cătălin-Marian. Vă rugăm, domnule Rădulescu. Ne bucurăm!

Cătălin-Marian Rădulescu Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi, mai puţin punctul 6, domnule preşedinte, unde votez "abţinere".

Ion-Marcel Ciolacu Mai mult, mai puţin?

Cătălin-Marian Rădulescu Punctul 6!

Ion-Marcel Ciolacu Punctul 6. Deci votaţi diferit de cum a spus liderul.

Cătălin-Marian Rădulescu Păi...domnule preşedinte... sunt... şi de asta nu pot!

Ion-Marcel Ciolacu Am înţeles! Da, nu e nicio problemă!

Cătălin-Marian Rădulescu Mă înţelegeţi?

Ion-Marcel Ciolacu Democraţie... Telefonic, vă rog! Domnul Ben-Oni Ardelean?

Ben-Oni Ardelean Vă mulţumesc. Vreau să-mi exprim votul pe proiectele de lege pentru ordinea de zi de astăzi...

Ion-Marcel Ciolacu Conform indicaţiei liderului de grup?

Ben-Oni Ardelean Da. Mulţumesc. Apreciez.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Mai departe?

Rozália-Ibolya Biró Alo? Bună ziua!

Ion-Marcel Ciolacu Sărut mâna! Vă ascultăm!

Rozália-Ibolya Biró Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Doriţi să vă şi prezentaţi?

Rozália-Ibolya Biró Biró Rozália sunt.

Ion-Marcel Ciolacu Bine. Mulţumesc mult. Mai avem telefoane? Trei. Bun.

Adrian Mocanu Alo?

Ion-Marcel Ciolacu Da, vă ascultăm!

Adrian Mocanu Bună ziua! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Cu cine am avut plăcerea?

Adrian Mocanu Mocanu Adrian.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumim. Domnule deputat Stănescu, vă rugăm.

Alexandru Stănescu Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Telefonic?

Nicu Niţă Bună ziua, domnule preşedinte!

Ion-Marcel Ciolacu Bună ziua!

Nicu Niţă Votez pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Deputat Niţă Nicu. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Bălănescu Alexandru. Vă rog. Domnule Bălănescu? Nu reuşim să luăm legătura cu dânsul.

Alexandru Bălănescu Alo?

Ion-Marcel Ciolacu Alo?

Alexandru Bălănescu Alo! Domnule preşedinte, bună ziua!

Ion-Marcel Ciolacu Bună ziua, domnule Bălănescu!

Alexandru Bălănescu La punctele 1 şi 7 "împotrivă" şi...

Ion-Marcel Ciolacu Conform liderului Grupului PRO Europa, da?

Alexandru Bălănescu Da. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Sigur nu vreţi ca PSD?!

Alexandru Bălănescu Nu!

Ion-Marcel Ciolacu Nu. Gata! Ne-am lămurit!

Alexandru Bălănescu Da!

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim. Domnule Mocioalcă, vă ascultăm!

Ion Mocioalcă Toată stima, domnule preşedinte! La punctele 1 şi 7 "împotrivă", la restul "pentru".

Ion-Marcel Ciolacu Conform indicaţiilor Grupului PRO Europa, da?

Ion Mocioalcă Da, domnule preşedinte, recunosc. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Am înţeles. Mulţumesc. Stafful tehnic? Mai aveţi două telefoane? Vă ascult!

Doru-Petrişor Coliu Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele.

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog frumos să vă prezentaţi.

Doru-Petrişor Coliu Deputat Doru Coliu Petrişor.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. În acest moment, vă rog, secretariatul... Avem 165 plus 39, 204 pentru, 28 de abţineri... Da? 199 de voturi pentru, 27 de abţineri şi 101 voturi împotrivă. Adoptat. Explicarea votului, domnul deputat Silviu Vexler. Vă rog.

Silviu Vexler Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Astăzi am trecut printr-o şedinţă de plen şi acum o şedinţă de vot cu totul specială, aşa cum a fost şi cea de luni. Este pentru prima dată, în aceşti trei ani şi jumătate, când, în aceeaşi şedinţă, Camera Deputaţilor onorează atât victimele Holocaustului, cât şi victimele persecuţiilor comuniste. Vă rog să-mi permiteţi să repet. Este un moment cu totul deosebit. Mă refer atât la proiectul iniţiat de colegul meu, Daniel Vasile, privind comemorarea victimelor rome ale Holocaustului, cât şi cele trei proiecte pe care le vom vota astăzi, privind victimele persecuţiilor comuniste. Este un gest cu totul deosebit, indiferent dacă este vorba despre acest proiect care face dreptate persoanelor ale căror proprietăţi au fost confiscate de comunişti, indiferent dacă este vorba despre proiectul iniţiat de colegii de la PNL, care comemorează deportările în perioada comunistă, sau proiectul care modifică Decretul-Lege nr. 118, acordând o majorare celor care au fost trimişi forţat în spitale de psihiatrie. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru gestul deosebit pe care l-aţi făcut şi pentru vot, indiferent care a fost el. Am apreciat discuţiile pe care le-am purtat cu toate grupurile, pe acest subiect. În mod special, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, vă mulţumesc pentru răbdarea cu care v-aţi aplecat asupra acestui proiect, colegului meu, domnul lider Simonis, şi domnului lider Varujan Pambuccian, pentru că au înţeles necesitatea şi importanţa acestui proiect şi în mod evident domnului Halici, preşedintele Comisiei juridice, şi domnului Solomon, preşedintele Comisiei pentru muncă, pentru sprijinul pe care l-au acordat întotdeauna acestui subiect. Aş vrea, de asemenea, să vă citesc un scurt text care sună cam aşa: "Proprietarii, cât şi chiriaşii au fost alungaţi prin mijloace sălbatice, pe ploaie, pe frig şi pe zăpadă, bolnavi grav, fără preocuparea cuiva dacă au sau nu au altă locuinţă, evacuări care au ruinat o mare parte şi ne-au distrus pe toţi. Pentru ei aţi făcut astăzi un gest deosebit, pentru ei aţi acordat astăzi respect, prin votul favorabil pe care l-aţi acordat. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. 2. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; PL-x 225/2020; lege ordinară. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Cu unanimitate de voturi, adoptat. Doriţi explicarea votului? Vă rog. Vă rog frumos. Este pentru, da?

Ilie Toma Toma Ilie, deputat al PSD. Vot "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Cu unanimitate de voturi, adoptat. 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie; PL-x 640/2019; lege ordinară. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul Simonis se săturase de anumite lucruri, astăzi, şi de asta v-a trimis pe dumneavoastră. Vă rog. Vă ascultăm! Cu cine avem plăcerea? Doamna Furtună Mirela. Vă rugăm! Mulţumim, încercăm şi data viitoare! Domnule vicelider, vă rog frumos să luaţi legătura cu colega noastră, poate reuşiţi... să răspundă. Cu 233 de voturi pentru, două voturi împotrivă şi 71 de abţineri. Adoptat. 4. Proiectul de Lege privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare; PL-x 493/2018; lege ordinară. Comisia juridică, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru învăţământ propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul Erdei István. Vă rog!

István Erdei Dolóczki Bună ziua, domnule preşedinte! Până la punctul 2 am putut vota, de la punctul 3 încolo "pentru" toate punctele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Noi suntem la punctul 4. De acum încolo...

István Erdei Dolóczki De la 3 până la sfârşit...

Ion-Marcel Ciolacu Suntem la punctul 4.

István Erdei Dolóczki Bine. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim mult. Vreo intervenţie telefonică? Vă rog, la secretariat, domnule vicelider! Tot la doamna Furtună? Vă rog. Vă ascult, domnule deputat. Vă ascultăm! Domnul deputat Stan Viorel? Mulţumim. 283 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. 5. Proiectul de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al judeţului Cluj; PL-x 145/2020; lege ordinară. Comisia pentru învăţământ, Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul Terea? Vă rog.

Ioan Terea Domnule preşedinte, Nu am putut vota la ultimele două proiecte.

Ion-Marcel Ciolacu Îmi pare rău, nici eu nu vă mai pot lua în considerare votul.

Ioan Terea Votez "pentru" la toate proiectele care urmează pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Deci la ultimele două nu vă mai pot lua în considerare. Doriţi să vă luăm în considerare votul la următoarele?

Ioan Terea La următoarele de pe ordinea de zi - vot "pentru".

Ion-Marcel Ciolacu Bun. Mulţumim mult, domnule Terea. Domnul Roman Ioan.

Ioan Sorin Roman Bună ziua, domnule preşedinte! Am reuşit la primele să votez pe tabletă. Mi-e frică că mai departe nu se poate. Votez "pentru" la cele care mai urmează.

Adrian-Mihăiţă Todoran Domnule preşedinte, votez "pentru", cum voi vota "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi ce urmează. Acest vot nu mi-a fost luat pe tabletă. Până acum a funcţionat tableta, în momentul de faţă s-a oprit, n-a mai reacţionat.

Ion-Marcel Ciolacu Am înţeles.

Adrian-Mihăiţă Todoran Vă rog frumos să consemnaţi toate punctele!

Ion-Marcel Ciolacu De la punctul 6 sunteţi pentru! Mulţumim mult, domnule Todoran. Domnul Arsu Alin-Ionuţ?

Alin-Ionuţ Arsu Pentru PL-x 347/2020 - "pentru".

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. 234 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptat. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii; PL-x 276/2020; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru buget propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul Arsu Alin-Ionuţ. Vă rog.

Alin-Ionuţ Arsu PL-x 276/2020 - "pentru".

Ion-Marcel Ciolacu Am o rugăminte. Noi suntem la punctul 7.

Alin-Ionuţ Arsu PL-x 276/2020, da!

Ion-Marcel Ciolacu Corect! Pentru. Mulţumesc.

Alin-Ionuţ Arsu Pentru. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Stan Viorel. Vă rog.

Viorel Stan Bună ziua, domnule preşedinte! Din motive tehnice nu mai pot vota. La toate care urmează vreau să votez "pentru".

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Motive tehnice care nu ţin de Domnia Sa! 288 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă. Adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; PL-x 335/2020; lege ordinară. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul Arsu Alin-Ionuţ? Vă rog, din nou.

Alin-Ionuţ Arsu Este o problemă tehnică cu tableta. Nu mai am conexiune, se întâmplă ceva. Pentru PL-x 335/2020 votez "pentru". Votez "pentru" la restul proiectelor de pe ordinea de zi, cu excepţia PL-x 245/2020, unde votez "contra", PL-x 306/2020, unde votez "abţinere". Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Am înregistrat votul dumneavoastră exact cum ne-aţi expus. 304 voturi pentru şi un vot împotrivă. Adoptat. Suntem la punctul 9. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; PL-x 478/2018; lege ordinară. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Haideţi să încercăm unanimitate. 309 de voturi pentru şi o abţinere. Adoptat. 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative; PL-x 367/2020; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Vă rog, doamna vicepreşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Carmen Mihălcescu - "pentru", la toate proiectele rămase pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim. Câte avem până acum? 67 de voturi pentru. Domnul Iancu Marius-Ionel.

Marius-Ionel Iancu Mulţumesc, domnule preşedinte. "Pentru", la toate proiectele rămase pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu 68, în acest moment. Vă mulţumim. Cu unanimitate de voturi, adoptat. 11. Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua naţională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor - Samudaripen; PL-x 105/2019; lege ordinară. Comisia pentru drepturile omului şi Comisia pentru cultură propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Avem la explicarea votului? (Domnul deputat Daniel Vasile solicită să ia cuvântul.) Corect. Da, după ce terminăm procedura, domnule deputat. Din alte grupuri, explicarea votului, nu recunoaşte niciunul? În unanimitate de voturi, adoptat. Domnule deputat, vă rog.

Daniel Vasile Domnule preşedinte, Adoptarea prezentului proiect de lege este un moment istoric deosebit. Pentru a înţelege însemnătatea istorică deosebită a acestui moment, am să fac referire la câteva date istorice. 30 august 1941 - Tratatul de la Tighina. România şi Germania. România antonesciană încheia Tratatul de la Tighina, la 30 august 1941. De ce este atât de important acest tratat? Întrucât prin acest tratat, conform înţelegerii dintre Adolf Hitler şi Antonescu, se declanşează în România programul de epurare şi exterminare etnică. Şi, totodată, conform acestei înţelegeri, de la Tighina, din 30 august 1941, Transnistria, teritoriul dintre Nistru şi Bug, cu o suprafaţă de 40.000 de km 2 , locuit de etnici germani, ucraineni şi români, este conferit spre administrare civilă statului român. Administraţia civilă a statului român este exercitată de guvernatorul Gheorghe Alexianu. Noi numim acest teritoriu - noi, romii - "Valea Plângerii". În paralel cu încheierea acestui tratat - 30 august 1941 - în România, Antonescu declanşează... şi regimul antonescian şi legionar din România declanşează un recensământ al romilor. Recensământ care este finalizat în data de 25 mai 1942. 40.909 romi au fost recenzaţi, potrivit acestui recensământ, aşa cum am spus, încheiat în data de 25 mai 1942. Imediat după încheierea acestui recensământ, se dispune deportarea romilor în Transnistria. Deportarea romilor în Transnistria, în vederea exterminării, debutează în luna iunie, 1 iunie, şi debutează cu deportarea romilor nomazi. Sunt deportaţi 11.441 de romi nomazi, dintre care, atenţie, 6.714 copii. Foarte importante aceste date pentru că justificarea şi argumentele aduse de regimul antonescian şi legionar au fost că au deportat în Transnistria acele elemente care aduceau insecuritate socială în statul român, în acea perioadă. Totodată sunt deportaţi în Transnistria, în vederea exterminării, romii sedentari. Acei romi care aveau proprietăţi, acei romi care duceau o viaţă normală. Sunt deportaţi 13.167 de romi, dintre care, atenţie, 6.209 copii. În total, în Transnistria, dintre cei 40.909 romi recenzaţi, au fost deportaţi 24.686, dintre care 13.923 de copii. Stimate colege, Stimaţi colegi, Pentru a înţelege prezentul trebuie să ne împăcăm cu trecutul, cu istoria poporului, cu istoria naţiunii noastre. Momentele istorice trecute şi prezente marchează existenţa generaţiilor viitoare. În istoria romilor avem două momente istorice definitorii care marchează existenţa noastră prezentă - 5 secole de sclavie pe teritoriul fostelor Principate Române, sclavia romilor - şi Samudaripenul - Holocaustul uitat al romilor. Avem nevoie de asemenea gesturi politice pentru a ne împăca cu trecutul. Astăzi marcăm, aşa cum am spus, un moment istoric, un moment de reconciliere, de dreptate şi echitate. În numele Asociaţiei Partida Romilor şi în numele comunităţii de romi, vreau să vă mulţumesc, tuturor colegelor, tuturor colegilor, vreau să mulţumesc grupurilor parlamentare - Grupului parlamentar al USR, Grupului parlamentar al PRO România, fostului Grup ALDE, Grupului parlamentar al PSD, Grupului parlamentar al PNL, Grupului parlamentar al PMP, Grupului parlamentar... (Vociferări.) Am spus, domnule... ... Grupului parlamentar al UDMR şi, nu în ultimul rând, deputaţilor neafiliaţi şi, desigur, Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, colegilor mei, pentru sprijin. Vreau să spun că acest proiect, această iniţiativă legislativă s-a bucurat de semnătura şi de acordul tuturor grupurilor parlamentare. În numele Asociaţiei Partida Romilor, în numele comunităţii de romi, vă mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi noi vă mulţumim. Domnule Vexler, doriţi să interveniţi?

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc pentru această lecţie de istorie. Acum înţeleg de ce vă înţelegeţi aşa de bine cu domnul Solomon. 12. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie ca Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist; PL-x 434/2019; lege ordinară. Comisia pentru drepturile omului propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) În unanimitate de voturi, adoptat. 13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 396/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler La explicarea votului, domnule preşedinte, o să vreau să...

Ion-Marcel Ciolacu Mai aşteptaţi un pic. 307 voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. Domnul Seidler, explicarea votului. Domnul Seidler, explicarea votului.

Cristian-Gabriel Seidler Da. Mulţumesc. Ne bucurăm că după ani de zile de presiune publică a Uniunii Salvaţi România, pe subiectul pensiilor speciale, în sfârşit facem ceva în această privinţă. Nu, soluţia, pentru cele mai multe categorii de pensii speciale, nu este doar impozitarea pe care am votat-o astăzi, ci chiar eliminarea lor în totalitate. Da, constituţional, în afara pensiei de serviciu a magistraţilor şi militarilor, soluţia este limitarea inclusiv prin impozitare. Toate celelalte categorii de pensii speciale pot fi abrogate. Pentru că nu, nu se... încadrează (Probleme tehnice.)... în categoria... drepturilor (Probleme tehnice.)... câştigate. Sper ca pensiile speciale ale parlamentarilor, de exemplu, să fie eliminate, cu ocazia şedinţei de plen reunit, de săptămâna aceasta. Pentru că majoritatea pensiilor speciale ale parlamentarilor sunt între 2.000 şi 7.000 de lei şi vor fi impozitate, conform proiectului tocmai votat de noi, cu doar 10%. Adică privilegiul rămâne în proporţie de 90%. Efectul este exact păstrarea nedreptăţii şi încercarea de manipulare. Că, de fapt, mare parte din pensiile speciale rămân abia atinse. Vreau să mai spun că nu se poate renunţa la pensia specială până în momentul în care persoana care ar urma să o primească nu îndeplineşte vârsta la care ar avea dreptul să o primească. Asta - pentru că s-a pretins aici altceva... (Probleme tehnice.) ... ceea ce s-a pretins a fost cu adevărat populist.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Suciu Daniel. Îmi cer scuze doamnei Prună, domnului Dehelean. Un singur purtător de vorbe din...

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Multe adevăruri s-au spus despre pensiile speciale. În aceeaşi măsură, foarte multe minciuni şi chiar foarte multă manipulare s-au spus exact despre acelaşi subiect. Stimaţi colegi, Se făcea, la dezbateri generale, referinţă la tinereţe, la gardă, la echipe de conducere dintr-un partid sau altul. Dar am să mă întorc la adevărul despre pensiile speciale. În 1997, o majoritate de dreapta şi o Guvernare de dreapta introduceau pensiile speciale. Mulţi dintre dumneavoastră nu eram în acea perioadă în acel Parlament şi în acea majoritate. Adevărul este că şi în 2000-2004, o Guvernare de stânga a adăugat privilegii. În următorul mandat, tot de dreapta, s-au mai adăugat privilegii, de către o majoritate, tot de dreapta. Şi, tot aşa, a crescut. Şi, tot aşa, a crescut nedreptatea. Şi supărarea, evidentă, a oamenilor, pe nişte privilegiaţi. Dacă totuşi mulţi dintre noi, mai tineri sau mai în vârstă, nu am prins voturile tuturor partidelor, pe acordarea privilegiilor, astăzi, noi, cu toţii, într-adevăr avem acest privilegiu să spunem stop acestei nedreptăţi, clamate, pe bună dreptate, de către foarte multă... o mare parte din populaţia României. Astăzi, într-adevăr, am făcut dreptate, indiferent de culoarea politică pe care o reprezentăm. Pentru că, da, stimaţi colegi, cu toţii, de la stânga la dreapta, am votat asemenea privilegii. Şi nu - trebuie să mai spun - nu, stimaţi colegi de la USR, nu ne-am dorit nicio secundă să supraimpozităm dreptul legal, pe contributivitate, al pensionarilor. Aceasta este o minciună. Şi trebuie să o spunem de la acest microfon. În rest, cred că această poveste, folosită, în special din punct de vedere politic, împotriva unui singur partid, de astăzi trebuie să înceteze. Şi, astăzi, parlamentari PSD, mai tineri sau mai puţin tineri, prin votul nostru, am făcut dreptate nu pentru noi, nu pentru un partid sau altul, ci pentru toţi cei care, pe bună dreptate, de-a lungul anilor, ne-au spus că în această sală, prin votul parlamentarilor, s-au făcut nedreptăţi. În numele unei generaţii care crede într-adevăr în dreptate, am votat astăzi cu inima deschisă şi cu conştiinţa împăcată că am făcut ceea ce trebuia. Vă mulţumesc tuturor pentru acest vot.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul lider al Partidului Naţional Liberal, domnul Roman, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Mă uitam dacă domnul Solomon este în sală, pentru că cred că doar înţelepciunea solomonică ne poate lămuri în cele din urmă cum e astăzi cu maternitatea sau paternitatea; şi aici mă refeream la calitatea dumneavoastră de preşedinte al Comisiei pentru muncă din Camera Deputaţilor. Cred că astăzi, fără să rostesc cuvinte mari, e o zi istorică. E o zi istorică pentru că Parlamentul a făcut ceea ce ne cer cei care ne-au trimis în Parlament, fie că suntem de stânga, fie că suntem de dreapta, fie că suntem mai noi, dar cu metehne vechi. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Centralizatorul votului a arătat un vot covârşitor - dacă am reţinut eu bine, doar un coleg a votat împotrivă. În rest, toţi ceilalţi colegi, inclusiv cei care critică şi spun că ar fi neconstituţional, pentru că nu e al lor, au votat acest proiect de lege. Nu pot să înţeleg, acestea sunt metehne cam vechi, să critici şi să votezi. Nu, domnule, trebuie să-ţi asumi. Aşa cum astăzi am ajuns la acest moment pentru că, în calitate de lideri de grup, al PNL şi al PSD, făcându-ne mulţi "prieteni", ne-am asumat acest amendament care a stârnit probabil "prietenii" peste tot, inclusiv în rândul colegilor noştri. Ne gândim la dreptate socială. Ne gândim la contributivitate. Ne gândim că nu pot fi pensionari mai speciali între ei. Sigur că, peste tot în lume, cei care au contribuit mai mult au primit mai mult. Aşa e peste tot în lume. În altă ordine de idei, stimaţi colegi, am respectat întocmai prevederile Curţii Constituţionale, care ne-a spus că abrogarea în integralitate a unui drept câştigat este neconstituţională. Despre ce vorbim? Iar vrem să păcălim oamenii? Să creăm himere, să creăm poveşti? Nu, ne spune Curtea Constituţională. Şi, vă întreb, dumneavoastră credeţi în Curtea Constituţională? Mai credeţi în deciziile lor? Sau, ce faceţi, transformaţi totul într-o politică ieftină, de doi bani? Astăzi Parlamentul României a răspuns apelului făcut de populaţia României. Am făcut ceea ce trebuie. Am adus echitate pentru pensionari. Şi asta aşteaptă românii de la noi, dincolo de orice jocuri şi declaraţii politice. Vă mulţumesc tuturor celor care aţi votat. Partidul Naţional Liberal şi-a respectat promisiunea făcută în campania electorală. Alegătorilor le-am spus întotdeauna că vom tăia pensiile speciale. Şi, iacătă, aici am ajuns. Aşa să ne ajute Dumnezeu! (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc, domnule lider. Domnul lider al UDMR.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Da, azi s-a votat impozitarea pensiilor speciale, a tuturor pensiilor speciale, ceea ce este foarte important. Pentru că foarte mult s-a discutat în spaţiul public despre pensiile parlamentarilor. Pensiile parlamentarilor, care sunt undeva la 4% din ceea ce înseamnă toate pensiile speciale. Deci am fi fost cel puţin ipocriţi dacă discutam şi impozitam doar pensiile speciale ale parlamentarilor. Aşa s-a făcut un pas. S-a făcut un pas spre normalizare. Şi bineînţeles că şi noi, ca grup, Grupul UDMR, am votat. Mai mult de atât. Noi am susţinut această idee încă din luna ianuarie, dar atunci n-am avut suficienţi parteneri. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Movilă Petru, din partea Grupului PMP. Şi am încheiat. Alte solicitări telefonice nu mai pot fi. S-a încheiat sesiunea...

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Colegii mei din Partidul Mişcarea Populară au votat toţi acest proiect de lege pentru că era o necesitate. De la ideea iniţială, lansată acum 4 ani într-un proiect de lege prin care noi, Partidul Mişcarea Populară, şi alţii, am afirmat în plenul Parlamentului că dorim eliminarea pensiilor speciale, a trecut mult timp până a venit decizia Curţii Constituţionale care ne-a aşezat pe toţi la aceeaşi masă şi împreună am convenit şi am votat acest proiect foarte important. Sigur că din punctul nostru de vedere este un lucru bun pentru că pensiile speciale sperăm să nu mai fie motiv, subiect, proiect de campanie electorală pentru unii care au luat voturi pe aceste subiecte cum sunt pensiile speciale şi au uitat de ele. Trebuie să punem în aplicare şi, cum am afirmat, încet, încet, corelate cu alte legi în domeniu, să ajungem ca pensiile românilor să fie pensii decente şi pensiile speciale, la fel, să fie pensii aşa cum am votat astăzi. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă doamna Prună are intervenţie în ceea ce priveşte opţiunea de vot? Vă rog, doamna Prună.

Cristina-Mădălina Prună Da. Domnule preşedinte, Mă înscrisesem la explicarea votului.

Ion-Marcel Ciolacu A fost cineva din partea grupului dumneavoastră. Vă mulţumesc mult. Domnul Matei Călin.

Călin-Vasile-Andrei Matei Da.

Ion-Marcel Ciolacu Dacă este intervenţie în ceea ce priveşte votul? Vă rog.

Călin-Vasile-Andrei Matei Da. La ultimele două puncte nu mi-a mai funcţionat tableta. Am vot pentru...

Ion-Marcel Ciolacu Ele sunt depăşite. Vorbim de acum încolo.

Călin-Vasile-Andrei Matei Am vot pentru şi la acelea. Şi la cele de acum încolo, "pentru".

Ion-Marcel Ciolacu "Pentru". Vă mulţumesc, domnule Matei Călin. Domnul Dehelean, în ceea ce priveşte opţiunea de vot?

Silviu Dehelean Da, domnule preşedinte. La PL-x 396/2019 - vot pentru. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Doamna Cherecheş Viorica. Vă rog, doamna Cherecheş. (Probleme tehnice.) Doamna Cherecheş? Doamna Cherecheş? Mulţumim. Domnul Pop Rareş Tudor. În privinţa...?

Tudor Rareş Pop Bună ziua! Am avut aceeaşi problemă cu tableta. Deci, vot pentru, la PL-x 396/2019...

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Tudor Rareş Pop ... şi vot pentru, la PL-x 434/2019. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu mulţumesc. 309 voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. Legi organice. Adoptări. 14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996; PL-x 245/2020; lege organică. Comisia pentru mediu propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Doamna Ciofu Tamara-Dorina, vă rog.

Tamara-Dorina Ciofu Mulţumesc, domnule preşedinte. Vot "pentru"...,

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Tamara-Dorina Ciofu ... la acest proiect de lege. Şi la celelalte care urmează, ultimele pe ordinea...

Ion-Marcel Ciolacu Am înţeles.

Tamara-Dorina Ciofu ... de zi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu 235 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, 15 abţineri, 4 "nu votez". Adoptat. 15. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 64 din 23 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2019; PL-x 30/2018/2019; lege organică. Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate şi Comisia juridică propun adoptarea legii cu amendamente. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Domnul deputat Mărgărit, vă rog.

Mitică-Marius Mărgărit Să trăiţi, domnule preşedinte. Nu mai îmi funcţionează tableta. Votez "pentru", la toate proiectele care au rămas pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu 62 de voturi pentru, în acest moment. 229 de voturi pentru, 69 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptată. 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; PL-x 286/2018; lege organică. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Liderul de grup al USR? Domnule lider de Grup al USR, avem iarăşi două solicitări, şi de la domnul Seidler, şi de la domnul Ion Stelian-Cristian, să hotărâm cine... Presupun că domnul Ion Stelian-Cristian. Văd că s-a... Nu, la finalul votului! În unanimitate de voturi, adoptat. Domnul lider al Partidului Naţional Liberal. Vă rog

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. În calitate de iniţiator, vreau să le mulţumesc colegilor din toate partidele, tuturor celor care au votat acest proiect. Cred că am fost consecvent încă de la început, când am spus că locul criminalilor, violatorilor şi tâlharilor e în puşcărie, nu pe străzile României, producând victime zi de zi. Ceea ce a făcut astăzi Parlamentul este din nou un răspuns la o solicitare a românilor, a celor care ne-au votat, şi pentru asta vreau să le mulţumesc tuturor colegilor.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Ion Stelian-Cristian?

Stelian-Cristian Ion Grupul USR a votat pentru adoptarea acestui proiect, pentru că, în definitiv, ne dorim absolut toţi să protejăm viaţa, să îi protejăm pe cetăţeni. Sperăm că proiectul va trece de un eventual control la Curtea Constituţională. După cum ştiţi, Guvernul s-a opus ferm acestui proiect, spunând că e neconstituţional. Vom vedea care va fi soarta acestui proiect. Regretul pe care-l exprimăm este acela că nu au dorit colegii noştri din Parlament să adopte amendamentele pe care le-am propus, care vizau eliberarea corupţilor şi eliberarea altor categorii de infractori. Ne-am referit la cei care au săvârşit fapte de violenţă, am avut unanimitate aici, însă doar USR a fost cel care a susţinut că liberarea condiţionată, liberarea înainte de termen, atât de relaxată astăzi pentru infractorii care au săvârşit fapte de corupţie, ar trebui modificată şi ar trebui să venim cu reguli noi, care să pună nişte bariere acestor infractori. Să primeşti pentru fapte de corupţie, pentru luare de mită, pentru abuz în serviciu cu prejudiciu foarte mare cinci ani de zile, şase ani de zile pedeapsă şi să ieşi după un an, doi, nu e corect pentru că, în definitiv ştiţi foarte bine şi dumneavoastră, şi corupţia, într-un fel sau altul, ucide. Din cauza unor fapte de corupţie, uneori nu avem şcoli, de multe ori nu avem spitale, nu avem spitale dotate cum ar trebui şi, iată, într-un mod poate indirect, dar cât se poate de palpabil, murim şi din cauza corupţiei. Vă rugăm să promovăm acest proiect şi să eliminăm aceste anomalii, pe viitor.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Mi-aş dori să ştiu şi părerea dumneavoastră, ca avocat, dar în particular, dacă este constituţional sau nu proiectul. Mulţumesc. Doamna Birchall Ana, de la neafiliaţi.

Ana Birchall Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Aşa cum am spus şi la dezbateri, eu salut faptul că Parlamentul dă un astfel de semnal. Îmi exprim speranţa că într-adevăr va trece testul de constituţionalitate. Regret şi fac apel la dumneavoastră, domnule preşedinte, ca pe viitor să nu mai fiu pusă în asemenea situaţii. Regret că nu mi s-a permis să pot să depun şi eu amendamente, aşa cum de fapt a fost depus un amendament adoptat la Comisia juridică, pentru că, din punctul meu de vedere, da, trebuie înăsprite condiţiile privind liberarea condiţionată şi pentru alte categorii de infracţiuni, de exemplu infracţiunile privind corupţia. Şi eu vă rog pe dumneavoastră, poate totuşi găsim acea formulă...

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim mult, doamnă ministru.

Ana Birchall ... care să permită fiecărui parlamentar... N-am terminat, domnule preşedinte! Daţi-mi voie, concluzionez imediat! Deci eu sper ca votul de astăzi să pună, într-adevăr, în practică intenţia, altfel noi înşelăm din nou aşteptarea legitimă a opiniei publice. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc mult. Am înţeles! Îmi pare rău că nu aţi apucat dumneavoastră, cât eraţi ministru al justiţiei, să faceţi ordinea asta şi trebuie să o facă Parlamentul. 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; PL-x 306/2020; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru apărare propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) La ultimul proiect, cu 272 de voturi pentru, 22 de abţineri, adoptat.