14 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (PL-x 616/2015). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Bună dimineaţa, stimaţi colegi şi colege! Continuăm lucrările şedinţei de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 328 de deputaţi, până în acest moment şi-au înregistrat prezenţa 166. Ordinea de zi şi programul de lucru v-au fost distribuite. Aşa cum bine ştiţi, de la 10,00 la 14,30 avem dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi. Avem practic sesiunea de respingeri, pe care o continuăm de unde am lăsat-o ieri după-amiază; pauza binemeritată de la 14,30; iar la ora 15,00 vom avea acea sesiune de acomodare cu votul electronic, practic vor fi 8 voturi electronice, iar la sfârşit, votul final, electronic. La încheierea şedinţei, vă rog să nu uitaţi să mergem la şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi, de asemenea, şedinţa Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. Reluăm de la poziţia pe care am amânat-o ieri după-amiază, 35... 35. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, PL-x 616/2015. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat Leonardo Badea, pentru prezentarea raportului? Raportul suplimentar, da?

Leonardo Badea Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Avem un raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 septembrie 2015. Conform prevederilor constituţionale, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ şi de Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, şi avizat negativ de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi de Guvern. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect abrogarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulament, în şedinţa din 10 noiembrie 2015 s-a prezentat în plenul Camerei Deputaţilor propunerea de respingere a proiectului de lege. Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 5 aprilie 2016 şi, în urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să menţină raportul iniţial, prin care au propus plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, deoarece Codul de procedură civilă reglementează în prezent contestaţia titlului de executare. Astfel, este asigurat dreptul de a contesta executarea silită şi implicit suspendarea acestei măsuri, urmând ca instanţa de judecată să analizeze cauza, sub toate aspectele, inclusiv sub aspectul temeiniciei creanţei. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Iniţiativa legislativă rămâne pentru şedinţa de vot final.