3 decembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (Pl-x 492/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale; are caracter organic; Pl-x 492/2018. Din partea comisiei sesizate în fond, doamna Aida Căruceru. Vă rog, prezentarea raportului.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă. Guvernul a avizat negativ iniţiativa legislativă. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Gabriel Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Voi începe prin a vă spune că Partidul Naţional Liberal nu este sub nicio formă de acord cu raportul propus de Comisia juridică, acela de respingere a acestei iniţiative legislative. Da, stimaţi colegi, este iniţiativa noastră legislativă. Prin această iniţiativă legislativă, vă propunem o soluţie pentru abuzul pe care Guvernul îl face adoptând, pe bandă rulantă, ordonanţe de urgenţă. Şi am să fac o afirmaţie: ordonanţa de urgenţă este cea mai mare plagă pe corpul Constituţiei româneşti. Din păcate, în 2003 s-a ratat momentul pentru a scoate acest instrument legislativ din Constituţie, pentru a lua din mâna Guvernului un drept pe care, în mod normal, nu ar trebui să-l aibă, acela de a legifera. Vă citez din Constituţie, stimaţi colegi, art. 61 alin. (1): "Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării". În baza acestei reglementări, practic, doar Parlamentul ar trebui să dea legi, nu şi Guvernul. Unde mai punem faptul că, odată adoptată o ordonanţă de urgenţă, aceasta nu este supusă niciunui control. În momentul în care a fost adoptată şi publicată în Monitorul Oficial, ea produce efecte juridice, iar noi stăm şi mâncăm popcorn, uitându-ne cum Guvernul adoptă pe bandă rulantă ordonanţe de urgenţă. De aceea, vă propuneam, prin această iniţiativă legislativă, ca între momentul adoptării de către Guvern a ordonanţei de urgenţă şi intrarea acesteia în vigoare, Curtea Constituţională să verifice dacă Guvernul respectă ceea ce scrie în art. 115 din Constituţie, adică dacă există cu adevărat o situaţie excepţională. Nu putem, stimaţi colegi, să asistăm ca în fiecare săptămână Guvernul să vină şi să mintă efectiv că există o situaţie excepţională şi să legifereze în locul Parlamentului. Este, oare, posibilă soluţia legislativă pe care o propunem? În mod evident, este posibilă, în baza art. 146 lit. l) din Constituţia României, care spune că onor Curtea Constituţională se poate pronunţa şi cu privire la alte aspecte decât cele înscrise în Constituţie, prin legea sa specială de organizare şi funcţionare. Există deja un precedent care a fost propus şi legiferat de un coleg de-al dumneavoastră din majoritatea parlamentară. Domnul Şova a propus la un moment dat ca hotărârile Parlamentului, nu cele care se referă la regulament, ci alte hotărâri, să fie supuse controlului de constituţionalitate. Şi, da, Curtea Constituţională a validat această chestiune care nu este înscrisă în Constituţie. De aceea, şi noi vă propunem ca între momentul în care Guvernul adoptă o ordonanţă de urgenţă şi momentul publicării în Monitorul Oficial, Curtea să se pronunţe asupra caracterului de urgenţă al acestui act normativ. Din păcate, stimaţi colegi din majoritatea parlamentară, nu v-aţi aplecat asupra acestei propuneri pe care noi am făcut-o şi am depus-o în procedură legislativă. Sperăm că veţi vota împotriva raportului propus de Comisia juridică, acela de respingere a iniţiativei noastre legislative, şi veţi da, astfel, o şansă Parlamentului şi, totodată, Curţii Constituţionale, să aprecieze dacă reglementarea respectivă este sau nu cu adevărat urgentă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Gabriel Andronache Mulţumim şi noi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Doamna Oana Florea.

Oana-Consuela Florea Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Interesantă propunerea colegilor de la PNL; interesantă, dacă n-ar fi şi neconstituţională. Vorbeaţi despre Constituţie, stimate coleg. Trebuie să vă spun aşa: art. 146 lit. a) vorbeşte despre excepţiile de neconstituţionalitate cu privire la legi. Deci controlul, înainte de promulgare, strict prevăzut de Constituţie, se referă la legi, şi nu la ordonanţe de urgenţă. Cu privire la oportunitate şi la caracterul de urgenţă despre care spuneaţi. Cu privire la oportunitate, avem deja deciziile Curţii, care spun clar că aceasta este fix în sarcina Guvernului, şi nu a Curţii Constituţionale sau a altcuiva; nici măcar a Parchetului, după cum foarte bine ştiţi, că a mai fost o discuţie despre aceasta. Şi tot la Constituţie vreau să mă refer - art. 146 lit. d). Da, aici se vorbeşte despre ordonanţe. Şi se vorbeşte de ordonanţe, spunând că excepţiile de neconstituţionalitate privind ordonanţele se ridică în faţa instanţelor judecătoreşti. Deci se referă la un control a posteriori . De aceea, spun că, deşi avem o modă acum cu excepţiile de neconstituţionalitate şi colegii de la opoziţie scriu din greu la ele, trebuie să scrie în continuare, pentru că, în felul acesta, legiferând, nu merge. Avem o Constituţie, am explicat ceea ce prevede ea. Deci această iniţiativă nu are temei de constituţionalitate. Aşa că, dragi colegi, eu cred că trebuie să respingem această propunere şi vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Márton Árpád. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Doamnă vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Domnul Andronache are perfectă dreptate. Da, suntem cu toţii responsabili de anumite greşeli, când, în 2003, am votat acea revizuire a Constituţiei, unde am introdus această formă care s-a dovedit ineficientă, a bicameralismului, adică prima Cameră şi Cameră decizională, şi am uitat să modificăm nişte lucruri pe care trebuia să le modificăm. Însă noi, Grupul UDMR, şi atunci am dorit să eliminăm de tot ordonanţele, şi mai ales ordonanţele de urgenţă, pentru că, dacă Parlamentul este autoritatea legislativă, atunci ea să fie acea putere care, într-adevăr, legiferează. Colac peste pupăză, având această situaţie a ordonanţelor reglementată în Constituţie, ajungem în următoarea ipostază: ordonanţa intră în vigoare imediat, se dezbate în prima Cameră, eventual se modifică sau trece tacit, iar în Camera decizională - cică decizională - va fi modificată şi este atacată - nu spun de cine - la Curtea Constituţională care, pe bicameralism, consideră legea de adoptare ca fiind neconstituţională şi rămâne ordonanţa. Adică doar Parlamentul nu este autoritatea legislativă, ci rămâne doar Guvernul singura autoritate legislativă, ici-colo, din când în când, Curtea Constituţională, iar Parlamentul a fost pus deoparte. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Propunerea legislativă merge la votul final. Mai avem timp de încă o respingere.