2 iulie 2018 – Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor, în cadrul sesiunii extraordinare convocate în temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) şi ale art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, ale art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 84 alin. (8) şi alin. (10) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, până în acest moment, şi-au înregistrat prezenţa la lucrări 141 de deputaţi. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru - stabilite de Biroul permanent şi de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare pentru perioada 2 iulie - 5 iulie 2018, din cadrul sesiunii extraordinare din perioada 2 iulie - 19 iulie 2018, înscrise în anexa la Decizia de convocare a sesiunii extraordinare - au fost distribuite. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ordinea de zi şi programul de lucru pentru sesiunea extraordinară se aprobă de Camera Deputaţilor. Vă consult, dacă sunt obiecţii sau comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi? Domnule Suciu, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Întrucât avem o ordine de zi aprobată de Biroul permanent, cu o numerotare de la 1 la 30, vă propun ca astăzi să discutăm într-o altă ordine, după cum urmează - şi am să vă spun numărul proiectului de pe ordinea de zi şi poziţia acestuia. O să am rugămintea să mă urmăriţi şi să votăm în consecinţă. Aşadar, la solicitarea colegilor noştri de la Grupul parlamentar al minorităţilor, poziţia 25 de pe ordinea de zi să devină poziţia 1. Poziţia 26 să devină poziţia 2. Poziţia 24, la rugămintea colegilor noştri de la Partidul Naţional Liberal, să devină poziţia 3. Poziţia 23 să devină poziţia 4. Poziţia 22 să devină poziţia 5. Poziţia 1 să devină poziţia 6. Poziţia 3 să devină poziţia 7. Poziţia 4 să devină poziţia 8. Poziţia 5 să devină poziţia 9. Poziţia 6 să devină poziţia 10. Poziţia 7 să devină poziţia 11. Poziţia 9 să devină poziţia 12. Poziţia 11 să devină poziţia 13. Poziţia 12 să devină poziţia 14. Poziţia 14 să devină poziţia 16. Poziţia 17 să devină poziţia 19. Poziţia 18 să devină poziţia 20. Poziţia 19 să devină poziţia 21. Asta ar fi într-o primă etapă. Şi vă rog să supuneţi votului această propunere.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Pe procedură, domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Mulţumesc colegului pentru câteva propuneri. Este adevărat că sunt proiecte de lege importante, promovate şi de colegii noştri. Dar poziţia Grupului PNL este că vom vota împotriva ordinii de zi, pentru că am aflat în ultimul moment care este ordinea de zi, situaţie în care nu putem pregăti rapoarte, intervenţii şi aşa mai departe. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Doamnă preşedinte de şedinţă, Eu vreau să lămuresc cu dumneavoastră o problemă de regulament. La art. 84 alin. (9) este precizat că "Cererea de convocare a unei sesiuni extraordinare se face în scris şi va cuprinde ordinea de zi, precum şi perioada de desfăşurare a sesiunii. Neaprobarea de către Camera Deputaţilor a ordinii zi solicitate împiedică ţinerea sesiunii extraordinare". Eu vreau să lămuresc o chestiune. Noi nu am dat încă un vot pentru desfăşurarea sesiunii extraordinare. Când se va da acel vot? (Vociferări.) Pentru că eu înţeleg că este nevoie de un vot al plenului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Potrivit Regulamentului, imediat după aprobarea ordinii de zi modificate, vom da votul pe sesiunea extraordinară. Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, voi recapitula propunerea colegului nostru. Poziţia 25 să devină poziţia 1. Poziţia 26 să devină poziţia 2. Şi vă rog să fiţi atenţi... domnule Suciu, astfel încât să nu greşim! Poziţia 24 să devină poziţia 3. Poziţia 23 să devină poziţia 4. Poziţia 22 să devină poziţia 5. Poziţia 1 să devină poziţia 6. Poziţia 3 să devină poziţia 7. Poziţia 4 să devină poziţia 8. Poziţia 5 să devină poziţia 9. Poziţia 6 să devină poziţia 10. Poziţia 7 să devină poziţia 11. Poziţia 9 să devină poziţia 12. Poziţia 11 să devină poziţia 13. Poziţia 12 să devină poziţia 14. Poziţia 14 să devină poziţia 16. Deci poziţia 15 rămâne. Poziţia 17 să devină poziţia 19. Poziţia 18 să devină poziţia 20. Poziţia 19 să devină poziţia 21. Corect, da? Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Supun votului ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor. Vot, vă rog. Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu 103 voturi pentru, 54 de voturi contra. În continuare, domnul Suciu, pe procedură.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Întrucât s-a adoptat proiectul ordinii de zi pentru sesiunea extraordinară şi întrucât suntem în situaţia prevăzută la punctul 28 de pe ordinea de zi, care, apropo, a fot publicată încă de săptămâna trecută, ca urmare a Deciziei Biroului permanent, vă solicit ca Pl-x 245/2017, nu este pe ordinea de zi - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. 3 al art. 169 1 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852, din 20 decembrie 2010 - să fiţi de acord să figureze pe ordinea de zi, la poziţia imediat următoare, adică la poziţia 22. La fel, PL-x 509/2017, raportul este depus - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România - pe poziţia următoare. Şi, la fel, PL-x 340/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie - pe poziţia următoare. Probabil vom ajunge miercuri şi la aceste proiecte de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Deci pe poziţia 23 ar fi, nu? 22, 23...? Primul proiect - Pl-x 245/2017 - sistemul unitar de pensii - pe poziţia 22; PL-x 509/2017 va fi pe poziţia 23; şi PL-x 340/2018 va fi pe poziţia 24. (Domnul deputat Victor Paul Dobre solicită să ia cuvântul.) Procedură. Imediat, domnule Dobre. Acestea sunt propunerile domnului Suciu. Domnul Dobre, procedură. Vă rog.

Victor Paul Dobre Doamnă preşedinte, Colegul meu de la PSD poate să propună orice. Are dreptul şi îi respect acest drept. Dumneavoastră, ca preşedinte de şedinţă, şi ţinând cont de regulament, nu aveţi dreptul să supuneţi votului aşa ceva - dacă vreţi să respectaţi regulamentul. Am stabilit ordinea de zi, nu am fost de acord nici cu aceea. Dar acum venim tot timpul cu altceva? (Vociferări.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc frumos. O să invoc şi eu, ca de fiecare dată şi ca fiecare dintre dumneavoastră, o prevedere regulamentară, potrivit căreia plenul este suveran. (Vociferări.) Supun votului dumneavoastră propunerile făcute de colegul nostru, domnul Suciu. Cine este pentru, împotrivă şi abţineri? Vot, vă rog. Propunerile au fost adoptate cu 113 voturi pentru, 59 de voturi contra, o abţinere. Domnul Drulă, procedură.

Cătălin Drulă Doamnă preşedinte, Două chestiuni. Prima, vă rog să dispuneţi staffului să modifice şi ordinea de zi care este pe site - ştiu că au mai făcut-o şi în alte dăţi, la alte şedinţe -, pentru că au fost multe modificări şi este foarte greu de urmărit. Sigur se poate face acest lucru de stafful tehnic. Al doilea aspect - referitor la afirmaţia dumneavoastră, că ar fi în regulament o prevedere conform căreia plenul este suveran, nu există o astfel de prevedere. Vă rog să indicaţi articolul, dacă credeţi că există. În plus, este doar o formulă uşor semidoctă, prin care se acoperă încălcările regulamentului. Nu există. Când nu mai şti ce să spui, este un fel de... când eram copii, piua, stop, roşu... aici plenul este suveran. Deci trebuie să respectaţi Regulamentul. Plenul poate vota orice, în condiţiile regulamentului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Înţeleg că plenul este suveran doar atunci când vă convine dumneavoastră şi când vă profită dumneavoastră. Proiectul ordinii de zi al sesiunii extraordinare să ştiţi că deja v-a fost distribuit. Nu este nimic în afară de cele trei propuneri... este adevărat, nu este nimic în afara acestui proiect al ordinii de zi. S-au făcut doar nişte schimbări în ordinea lor de dezbatere. Am votat proiectul ordinii de zi. Vă rog frumos să vă pregătiţi cartelele, pentru că vreau să supun votului ordinea de zi pentru sesiunea... deci, până acum, am votat proiectul, acum supun votului ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor. Să înceapă votul. Vot, vă rog. Ordinea de zi a fost aprobată cu 114 voturi pentru, 60 de voturi împotrivă şi o abţinere. Dacă în legătură cu programul de lucru sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt obiecţii. Îl supun votului dumneavoastră. Vot, vă rog. Programul de lucru care s-a adoptat astăzi în Biroul permanent. Cu 112 voturi pentru, 58 de voturi contra şi 4 abţineri, programul de lucru a fost aprobat.