17 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 440/2020) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 30. În continuare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 440/2020; procedură de urgenţă. Amendamente admise - 5 poziţii. Din partea Guvernului României există? Da. Vă rog. Aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului comun, una din cele trei comisii - Comisia pentru muncă, Comisia pentru buget sau Comisia pentru tehnologia informaţiei. Comisia pentru muncă. Domnul preşedinte Solomon. Vă rog.

Adrian Solomon Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prin prezentul act normativ se propune prorogarea termenului de încetare a detaşărilor din sectorul privat de la data de 31 august 2020 la data de 31 martie 2021. Proiectul a fost dezbătut în şedinţe separate de cele trei comisii sesizate în fond. Membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele care fac parte integrantă din anexă. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Senatul l-a adoptat, ca primă Cameră sesizată, pe 21 iulie 2020. Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Dacă la titlul legii sunt obiecţii, comentarii? Nu. De la punctul 2 la 5 dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul merge la votul final.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Pentru stenogramă, ca să nu existe vreo confuzie. La PL-x 440/2020, în tabel, la poziţia 4, în loc de "se abrogă" trebuie să scrie "se prorogă". Termenul folosit în ordonanţa publicată în Monitor este "se prorogă". De la Senat ne-a venit textul cu "se abrogă". Noi nu l-am modificat la comisie, n-am observat. Dar acum ne-a fost atrasă atenţia, să nu existe vreo interpretare. Mulţumesc.